O projektu

Novinky v projektu

V průběhu letních prázdnin jsem s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a s problémy v učení zahájila doučování a volnočasové aktivity, které probíhaly v budově ZŠ Zlonice .

Podmínkou (a tím i pravidlem) byla vzdělávací část, kterou museli všichni absolvovat. Jednalo se vždy o opakování učiva pro daný ročník. Tato část tvořila většinu dne, poslední hodinu jsem s dětmi dělala oddychové aktivity. Jaké to budou, záleželo na domluvě – zpěv, tanec, cvičení v tělocvičně, hraní společenských her, apod...

Na konci určitého časového období, kdy děti hezky pracovaly, byla vždy odměna formou výletu: např. návštěva a pobyt v kempu na Úštěku + prohlídka města, koupaliště v Lounech, návštěva Slánské hory, procházky se zmrzlinou apod. Na tyto volnočasové aktivity chodily děti různých věkových skupin.

Musím se přiznat, že mi dalo ze začátku celkem práci, abych zvládla různé věkové skupiny najednou a věnovala se všem. Mohu a troufnu si říct, že vše proběhlo nad mé očekávání, a to i díky radám zkušenějších učitelů, které se mi osvědčily. Společně s dětmi jsme si vytvořili řád a pravidla nezbytná pro účast na volnočasových aktivitách, která dodržovali.

I v letošním školním roce samozřejmě doučování probíhat bude. Doufám, že stejně tak úspěšné jako to prázdninové.
Zároveň s doučováním jsem dětem nabídla kroužek výtvarné výchovy, který s radostí přijímají.
A tak se těším, co dalšího nás čeká.

Helena Horváthová, školní asistentka ZŠ Zlonice

Zpět na hlavní článek

© Nová škola, o.p.s. 2013