Aktuality

Jak změnila čerstvá novela vyhlášky profesi asistentů pedagoga? Jednoznačně k horšímu

Změny v profesi asistentů pedagoga platné od 1. ledna 2018

Zbyněk Němec

S politováním Vám musíme oznámit, že koncem roku 2017 prošla poslaneckou sněmovnou novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve které se autoři rozhodli ignorovat připomínky odborné veřejnosti a prosadit změny v profesi asistenta pedagoga. Změny, jejichž jediným cílem je ušetřit peníze státního rozpočtu, a to bez ohledu na problémy, které způsobí školám, učitelům a hlavně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Krátce po volbách, ve kterých všechny politické strany deklarovaly důraz na kvalitu vzdělání jako prioritu, se opět vracíme ke známému modelu, ve kterém jsou peníze důležitější než vzdělávání dětí.

Jaké změny pro profesi asistentů pedagoga tedy vyhláška (č. 27/2016 Sb. ve znění novely vyhláškou č. 416/2017 Sb.) od 1. ledna přináší?

Vyhláška nově rozděluje profesi asistenta pedagoga na dvě úrovně:

A. Úroveň vyšší. Asistent pedagoga podle odstavce 3 (§5 vyhlášky) zajišťuje zejména přímou podporu žáků při vzdělávání; v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících takový asistent pedagoga musí mít minimálně střední školu s maturitou a nějaké pedagogické vzdělání (alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga). Na tento typ asistenta pedagoga dostane škola dotaci odpovídající 8. platové třídě, 5. platovému stupni – tedy jen o něco málo méně, než dostávaly školy na asistenty pedagoga v roce 2017 (kdy dotace odpovídala 8. platové třídě, 7. stupni).

B. Úroveň nižší. Asistent pedagoga podle odstavce 4 (§5 vyhlášky) zajišťuje zejména pomocné výchovné práce; podle odkazu na zákon o pedagogických pracovních na této pozici asistenta pedagoga může pracovat i člověk, které nemá středoškolské vzdělání, požadovaným minimem je zde ukončené základní vzdělání a kvalifikační studium pro asistenty pedagoga. Na tento typ asistenta pedagoga dostane škola dotaci odpovídající 5. platové třídě, 5. platovému stupni – tedy významně méně, než školy dostávaly na asistenty v loňském roce (kdy dotace byla v 8. platové třídě, 7. platovém stupni shodně u všech asistentů pedagoga).

Jediným zjevným cílem této úpravy je snížit platy u části nových asistentů, a to za situace, kdy nedávná tematická zpráva České školní inspekce upozorňovala na to, že zájemců o profesi je nedostatek a řada škol má problém sehnat kvalifikovaného asistenta pedagoga.

Jinak řečeno, kvalifikovaných asistentů je málo, tak jim snížíme platy, ono jich pak bude ještě méně, některé školy možná na pozice se sníženým platem vůbec nikoho neseženou… a stát ušetří nejen peníze na nižších platech, ale i peníze za neobsazená místa.

A že řada škol, učitelů a dětí tak zůstane bez asistenta? To je asi druhořadé…

Novinkou je také přesnější vymezení poměru mezi přímou pedagogickou činností a pracemi souvisejícími (běžně označovanými jako nepřímá pedagogická činnost) u asistentů pedagoga.

Dosud mohl stanovit poměr mezi přímou a nepřímou pedagogickou činností ředitel školy (podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) a to tak, že nepřímá pedagogická činnost mohla tvořit až 50% z celkové časové dotace úvazku asistenta pedagoga.

Nově novela vyhlášky stanovuje poměr mezi přímou a nepřímou pedagogickou činností asistenta pedagoga tak, že 90% má tvořit činnost přímá a jen zbývajících 10% má tvořit činnost nepřímá. Je pravda, že toto se týká jen úvazku placeného z poskytnuté dotace v rámci normované finanční náročnosti – jinak řečeno, ředitel školy může asistentovi stanovit i větší rozsah nepřímé činnosti, ale musí to být nad rámec úvazku doporučeného poradenským zařízením a tudíž by tyto hodiny navíc musel ředitel asistentovi hradit z jiných finančních zdrojů školy (a na to v praxi jen málokterý ředitel má).

Pro připomenutí, do nepřímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga patří (podle pracovního řádu pro zaměstnance škol) přípravy na výuku, konzultace s učiteli a zákonnými zástupci žáků, účast na poradách učitelů (v případě pedagogických rad je účast pro asistenty dokonce povinná), ale třeba i dohled nad žáky mimo výuku.

Nově bude mít asistent na všechny tyto činnosti jen 10% z celého svého pracovního času, tedy například při polovičním úvazku jen dvě hodiny týdně.

Připomínky odborné veřejnosti o tom, že někteří asistenti potřebují daleko více času na přípravy (třeba u žáků s poruchami autistického spektra), na konzultace s učiteli (třeba u žáků s poruchami chování) nebo na konzultace se zákonnými zástupci žáků (třeba u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí), zůstaly při tvorbě těchto změn nevyslyšeny.

Nebo že by se už automaticky počítalo s tím, že asistent bude dělat tyto činnosti i ve svém volném čase? Protože mu nejde – na rozdíl od státu – o peníze, ale o dobro dětí?

AKTUALITY

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách, aneb asistentky do toho jdou, s odvahou

23.11.2020

Po první vlně epidemie coronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během ní mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém až na výjimky stojí na podpoře rodiny a domácí přípravě dětí. Na podzim přišla druhá vlna... >>

© Nová škola, o.p.s. 2013