Aktuality

Jaké jsou vaše zkušenosti z distanční výuky a návratu dětí do školy?

Vážené asistentky, vážení asistenti,

dovoluji si Vás oslovit s prosbou k účasti na výzkumném šetření, které realizuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Cílem šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol.

CÍLOVOU SKUPINOU DOTAZNÍKU JSOU TEDY VÝHRADNĚ ASISTENTI PEDAGOGA A ŠKOLNÍ ASISTENTI.

Šetření je anonymní a jeho výsledky chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů pedagoga a školních asistentů v českém vzdělávacím systému.

DOTAZNÍK JE MOŽNÉ DO 30.9.2020 VYPLNIT ZDE.

První výsledky výzkumu představíme na online konferenci S asistenty k lepší škole 20.10.2020, na kterou Vás tímto také srdečně zveme.

Kompletní výstupy šetření budou zveřejněny v listopadu 2020 na www.clovekvtisni.cz/varianty.

Za program Varianty Vám předem mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji hodně sil v tomto náročném období.

S pozdravem,

Tomáš Habart
Ředitel programu Varianty

AKTUALITY

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách, aneb asistentky do toho jdou, s odvahou

23.11.2020

Po první vlně epidemie coronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během ní mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém až na výjimky stojí na podpoře rodiny a domácí přípravě dětí. Na podzim přišla druhá vlna... >>

© Nová škola, o.p.s. 2013