Aktuality

Názory, komentáře

Právo na inkluzi, právo na asistenty

Odborná debata už dávno nemá být o tom, jestli zavádět inkluzi do vzdělávání – k této otázce se totiž už před deseti lety ČR dobrovolně zavázala. Současná diskuze by tak měla být daleko více o tom, jak - jakými opatřeními a podpůrnými mechanismy - můžeme (přetíženým a často nedoceněným) učitelům.nejvíce pomoci. >>

Pražský hrad a skupina expertů navrhují omezení práv dětí s postižením

KOMENTÁŘ: Na Pražském hradě proběhla v sobotu 15. září schůzka prezidenta republiky se skupinou "expertů na školství". Podle oficiální tiskové zprávy by mělo dojít k omezení inkluze na našich školách. Omezení inkluze? Ať už tím „expertní tým“ myslí cokoli, je to vůbec možné? Přečtěte si názor našeho metodika. >>

Nadužívání asistentů pedagoga? Co by na to asi řekli v Anglii

Počty AP v našem školství rok od roku rostou. Někteří odborníci i oficiální instituce na to reagují snahou snížit úvazky AP a omezit výdaje na jejich platy. Přitom v ČR pracuje s asistentem jeden z pěti učitelů, v Anglii na prvním stupni naopak jen jeden z pěti učitelů asistenta ve třídě nemá… Že by to Angličané vzali za špatný konec? >>

Jak změnila čerstvá novela vyhlášky profesi asistentů pedagoga? Jednoznačně k horšímu

/AKTUALIZOVÁNO/ S politováním Vám musíme oznámit, že koncem roku 2017 prošla poslaneckou sněmovnou novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve které se autoři rozhodli ignorovat připomínky odborné veřejnosti a prosadit změny v profesi asistenta pedagoga. Krátce po volbách, ve kterých všechny politické strany deklarovaly důraz na kvalitu vzdělání jako prioritu, se opět vracíme ke známému modelu, ve kterém jsou peníze důležitější než vzdělávání dětí. >>

GLOSA: Sčítat či nesčítat, toť otázka

Médii proběhla zpráva o sčítání romských dětí v praktických základních školách. Kdybych byla učitelkou, tak bych děti spočítala během chvilky, přece poznám romské děti! Ale tak jednoduché to není. Jak k tomuto úkolu nařízeném ministerstvem školství přistoupit? >>

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013