Aktuality

Nová aplikace Zapojmevšechny.cz přináší praktické tipy i pro asistenty pedagoga

Na žádost kolegů z Národního pedagogického institutu ČR publikujeme jejich text o nové aplikaci Zapojmevšechny.cz, která je zaměřena na prezentaci různých zajímavých a důležitých témat z oblasti vzdělávání – články, videa a podcasty z aplikace cílí jak na učitele, tak i na asistenty a rodiče žáků.   

Osvědčené metody práce přímo ze škol či od odborníků na vzdělávání a výchovu přináší nová aplikace zaměřená na inkluzi Zapojmevšechny.cz.

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) ji připravil Národní pedagogický institut ČR.

Učitelé i asistenti pedagoga zde naleznou aktivity využitelné ve výuce, ředitelé škol zase tipy od svých kolegů. Rodiče se dozvědí, jak vypadá vzdělávání na oblíbených a přitom inkluzivních školách, naleznou zde i inspiraci pro rozvoj svých dětí. Praktická mapa umožňuje najít odborníky z celé ČR, k dispozici je také poradna.

Aplikace Zapojmevsechny.cz nabízí srozumitelnou a praktickou formou zkušenosti se vzděláváním rozmanitého kolektivu dětí. Její název poukazuje na to, že kvalitní školy umí zapojit do výuky všechny děti včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, a zároveň dokážou efektivně spolupracovat s rodiči, zřizovatelem nebo s poradnami.

„Školy, které se s námi v aplikaci dělí o své zkušenosti, stojí na několika základních pilířích: Záleží jim na každém dítěti a vědí, jak je podpořit, cíleně budují dobré vztahy a podporují spolupráci, umí jednat s rodiči a zapojit je, vytěží maximum z práce specialistů i asistentů pedagoga a nebojí se říct si o pomoc, když to někde drhne,“ vysvětluje tutorka aplikace Zapojmevšechny.cz Kristina Březinová. A dodává: „V takových školách se cítí spokojeně děti, učitelé i rodiče. A díky dobrému klimatu se tam žáci opravdu něco naučí. Zapojmevšechny.cz inspiruje, jak toho dosáhnout.“

„V Zapojmevšechny.cz zjistíte, co funguje, když řešíte například vyrušování ve třídě, podobu rodičovských schůzek, podporu žáků s odlišným mateřským jazykem nebo nadáním, hodnocení i jinou formou než známkou nebo prevenci syndromu vyhoření u pedagogů. Dobrou praxi s námi sdílejí učitelé, ředitelé škol, asistenti pedagoga, žáci, rodiče i poradenští pracovníci. Zkrátka všichni, kdo se do vzdělávání nějak zapojují,“ popisuje zaměření aplikace Jana Odstrčilová, manažerka aktivity Veřejnost projektu APIV B.

„Hodně mě zaujaly především vzorové dokumenty, myslím, že je to výborná pomoc pro učitele,“ hodnotí přínos aplikace Iveta Matulová ze ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova.

Učitelé si mohou rovnou v aplikaci připravit například plány pedagogické podpory a další dokumenty. Díky nápovědnímu oknu se dozvědí nejen co do jednotlivých kolonek vyplnit, ale aplikace napoví i konkrétní texty a formulace. Aplikace obsahuje také texty psané přímo zkušenými asistenty pedagoga, konkrétní aktivity nebo inspirativní články a také metodická videa popisující přímé zkušenosti ze škol. V mapě expertních služeb lze snadno vyhledat nejbližší školská poradenská zařízení a další odborníky. S konkrétními dotazy poradí metodici v online poradně.
Tým projektu APIV B aplikaci dále rozvíjí a aktualizuje. Přibývat bude především interaktivní a audiovizuální obsah.

www.zapojmevsechny.cz

AKTUALITY

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách, aneb asistentky do toho jdou, s odvahou

23.11.2020

Po první vlně epidemie coronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během ní mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém až na výjimky stojí na podpoře rodiny a domácí přípravě dětí. Na podzim přišla druhá vlna... >>

© Nová škola, o.p.s. 2013