Aktuality

Nová škola nabízí v říjnu kvalifikační kurz pro asistenta pedagoga

Nová škola, o.p.s., ve spolupráci se Svatojánskou kolejí – vyšší odbornou školou pedagogickou otevírají pro všechny zájemce s ukončeným základním vzděláním kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 952/2015-1-166.

 • termíny kurzu: tři bloky 5. - 8. října, 19. - 22. října  a 2. - 4. listopadu 2015
 • místo konání kurzu: Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun
 • cena kurzu: 7.900,- Kč (v ceně je zahrnuto i ubytování)

Kapacita kurzu je již vyčerpaná. Pokud máte stále zájem, můžeme vás zaregistrovat už jen jako náhradníka pro případ, že by se uvolnilo místo.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20).

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci.

V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace, absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována.

Absolvent získá po složení závěrečných zkoušek osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§20).

Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků.

Rozsah kurzu:

 • celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe

Datum a místo kurzu:

 • teoretická výuka bude probíhat v prostorách Vyšší odborné školy pedagogické Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun (ubytování v místě je zajištěno) - www.svatojanskakolej.cz
 • přednášky a semináře jsou rozděleny do tří bloků:  5. - 8. října, 19. - 22. října  a 2. - 4. listopadu 2015 (výuka v první dny bloků začíná v 15 hodin)

Cena kurzu:

 • 7.900,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování během všech tří bloků)
 • možnost samostatného stravování (k dispozici je vybavená kuchyńka) nebo objednání stravování na místě (snídaně 43 Kč, oběd 65 Kč, večeře 55 Kč - nutno objednat předem!)

Kurz je určen:

 • pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
 • pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

Podmínky účasti:

 • dokončené základní vzdělání

Podmínky absolvování kurzu:

 • alespoň 75% účast na prezenčních přednáškách a  seminářích
 • vykonání praxe 
 • záverečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky

Přihlášení:

Přihlášku najdete na http://novaskolaops.cz/prihlaska-na-kvalifikacni-kurz-pro-asistenty-pedagoga

Kontaktní osoba:

Alžběta Matochová

 • email: alzbeta.matochova@novaskolaops.cz
 • telefon: 731 51 78 35

AKTUALITY

ZŠ v Praze 3 přijme asistenta pedagoga na 0,6389

12.11.2019

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 přijme asistenta pedagoga na 1.stupeň, výše úvazku 0,6389 (23 h přímé pedagogické činnosti, 2,556 h práce související s přímou pedagogickou činností); Nástup možný od 1. 1. 2020. >>

Asistentka pedagoga hledá práci v Blansku a okolí

11.11.2019

Sháním práci jako asistent pedagoga v Blansku a okolí. Vystudovala jsem SPŠ v oboru pedagogické lyceum s výstupem asistent pedagoga / pedagog pro volný čas. Mám za sebou rok praxe u holčičky s ADHD. Práce asistenta mě baví a naplňuje a ráda bych dál pomáhala těm, co mou pomoc potřebují. Nástup možný ihned. >>

Asistentka pedagoga s praxí shání práci v Táboře

11.11.2019

Praxi asistentky pedagoga jsem vykonávala 5 let. Mám bakalářský titul, zkušenosti s dětmi z prvního stupně - ADHD, PAS. Ve volném čase ještě doučuji český jazyk,který je mým koníčkem.Pokud bych si mohla vybrat,ráda bych byla na prvním stupni ZŠ. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013