O projektu

Novinky v projektu

Letní aktivity dětí navštěvujících Základní školu Kamenná stezka v Kutné Hoře byly zaměřeny především na opakování a procvičování probraného učiva pod vedením školní asistentky. Probíhaly v červenci a srpnu 2013 v prostorách Centra Maják při Oblastní charitě v Kutné Hoře. Atmosféra zde byla velmi přátelská, za upřímné přijetí a podporu vděčím všem pracovníkům v Centru, kterým patří můj velký dík! 

Prázdninové doučování navštěvovali žáci 1. i 2. stupně ZŠ, zúčastnili se i některé děti z přípravné třídy pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Stihli jsme si zopakovat a doplnit látku hlavně z českého i anglického jazyka a matematiky. Žáci si současně mohli procvičit probírané učivo na PC, a to hlavně formou cvičných testů a zábavných internetových her. Na počítači si děti také vyhledávaly různé pojmy a oblasti, které si chtěly touto interaktivní formou tak trochu „osvěžit“. 

V průběhu a po skončení doučování se žáci mohli rozptýlit odpočinkovými a zábavným činnostmi – hráli jsme společenské a míčové hry, chodili ven a kochali se krásami Kutné Hory. Soutěžili jsme v počítání, čtení a psaní. Za píli a snahu projevenou při doučování byly některé děti odměněny návštěvou cukrárny.

Přestože v začátcích samotného doučování se děti nejdříve navzájem „oťukávaly“ a byly si občas trochu nejisté při pobytu v (pro někoho) neznámém prostředí, postupně se jejich obavy rozplynuly a s větší či menší vervou se „vrhaly“ do nabízených činností. Myslím, že jsme si prázdninové setkávání hezky užili a v příštím létě si to rádi opět zopakujeme.

Markéta Hálová – školní asistentka ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora

Zpět na hlavní článek

© Nová škola, o.p.s. 2013