Aktuality

Profese asistenta pedagoga v číslech

Profese asistenta pedagoga je v České republice v poslední době poměrně výrazně na vzestupu, pojďme se tedy společně podívat, jak jsme na tom s asistenty pedagoga podle statistické ročenky ministerstva školství:

17.725…

byl počet asistentů pedagoga v celém regionálním školství (všechny MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) v České republice v září 2017. Ze statistických údajů vyplývá, že se počet asistentů pedagoga v ČR za poslední tři roky zdvojnásobil. Z rostoucího počtu asistentů máme radost!

13.660…

asistentů pedagoga pracovalo v České republice v září 2017 v základních školách. V základním školství je počet asistentů jednoznačně nejvyšší, rostou ale i počty asistentů pedagoga v mateřských školách (necelé tři tisíce pracovníků) a ve školách středních (bezmála tisícovka asistentů).

2.453…

asistentů pedagoga bylo v září 2017 zaměstnáno ve školách ve Středočeském kraji. V počtu asistentů pedagoga tento kraj předehnal všechny ostatní kraje, což z části odpovídá i vyššímu počtu diagnostikovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

517…

asistentů pedagoga pracovalo začátkem školního roku v Karlovarském kraji – ze všech krajů v České republice má právě kraj Karlovarský asistentů pedagoga nejméně.

5,5…

je průměrný počet učitelů připadajících na jednoho asistenta pedagoga v základních školách v České republice. Například na menší školu s 28 učiteli by tak statisticky mělo vycházet 5 asistentů pedagoga. Někde je to ale samozřejmě více, jinde méně… Navzdory rostoucímu počtu asistentů jsme stále ještě poměrně daleko od reality například školství Velké Británie, kde vychází jeden asistent na každé dva učitele. (Co by na to asi říkali ti naši politici, kteří čas od času tvrdí, že profese asistenta pedagoga je u nás nadužívaná a že je asistentů u nás už moc? Že by to ve Velké Británii dělali až tak špatně?)

0,7…

byl začátkem tohoto školního roku ve školách v ČR průměrný pracovní úvazek asistenta pedagoga. S novelou vyhlášky 27/2016 Sb. platnou od ledna tohoto roku lze bohužel očekávat, že dojde k poklesu úvazků mnoha asistentů (nezbývá než „poděkovat“ poslancům, kteří tuto změnu k horšímu prosadili, a doufat, že se ministerstvo školství rozhodne v rámci některé z příštích novelizací vyhlášky zpátky zvýšit šance na navýšení úvazků asistentů).

A ještě jedno číslo pro doplnění:

21…

let už uplynulo od oficiálního zavedení asistentů do systému vzdělávání v České republice. V roce 1997 bylo oficiálně ministerstvem školství umožněno speciálním školám, aby v jedné třídě pracovali až současně až tři pedagogičtí pracovníci, z nichž jeden měl být asistent; v témže roce pak byla do škol s vyšším počtem romských žáků zavedena pozice „romský asistent“.

Zbyněk Němec

AKTUALITY

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách, aneb asistentky do toho jdou, s odvahou

23.11.2020

Po první vlně epidemie coronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během ní mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém až na výjimky stojí na podpoře rodiny a domácí přípravě dětí. Na podzim přišla druhá vlna... >>

© Nová škola, o.p.s. 2013