Aktuality

Rytmus nabízí nové semináře (nejen) pro učitele. Tématem jsou žáci se znevýhodněním v běžných školách

Obecně prospěšná společnost Rytmus otvírá od září 2014 nové vzdělávací semináře. 

Semináře jsou určené učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům a zaměřují se na nové metody a přístupy v práci s kolektivem třídy, na tvorbu a praktické využití individuálního vzdělávacího plánu, na efektivní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga nebo na nové nástroje, které pomohou v začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol.

1) KRABIČKA NA CESTU - RADY, NÁPADY, ZKUŠENOSTI A INFORMACE,

8. 9. 2014 Praha

Přichází v novém školním roce do vaší třídy žák se speciálními vzdělávacími potřebami? Chcete se na tuto novou situaci co nejlépe připravit? Nabízíme seminář, který pomůže učitelům připravit se na příchod žáka se znevýhodněním do školy, třídy. Častokrát se v naší praxi setkáváme s učiteli v této situaci a vnímáme jejich obavy, potřebu informací, touhu připravit se co nejlépe na to, jak učit nejlépe v nové situaci. Více informací http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/Krabicka_na_cestu.pdf

2) JAK VYTVOŘIT A EFEKTIVNĚ VYUŽÍT IVP PRO ŽÁKY S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

9. 9. 2014 Praha

Účastníci semináře se seznámí s problematikou vzdělávání dětí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Důraz je kladen na týmovou spolupráci nejen v průběhu vzdělávání, ale i při vzniku individuálního vzdělávacího plánu. Seznámíte se s různými metodami práce, s možnostmi, jak rozvíjet schopnost komunikace dětí. Budou představeny různé druhy stimulací a terapií, které jsou součástí rehabilitačního programu speciálních škol. Více informací http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/IVP_rehab%281%29.pdf

3) EFEKTIVNÍ VYUČOVACÍ METODY V INKLUZÍVNÍ TŘÍDĚ

17. 9. 2014 Praha

Jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí,povah, způsobů přemýšlení? Jak učit děti, aby učení bylo prospěšné všem dětem ve třídě? Jak naplánovat a zorganizovat výuku v inkluzivní třídě tak, aby pracovaly všechny děti? Jaké jsou efektivní vyučovací techniky? Jak se mám na takovou výuku připravit? Takové podobné otázky nás-pedagogy i asistenty pedagoga-napadají, když chceme učit tak, aby děti byly ve výuce aktivní. Což neznamená, že „běhají" nebo se „válejí na koberci". Aktivní učení znamená vytvořit prostor pro osobnost každého zúčastněného. Více na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/EVT.pdf 

4) SPOLEČNÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGA

7. 10. 2014, Praha

Seminář nabízí učitelům a asistentům v běžných školách informace i zkušenosti, jaké jsou výhody efektivní spolupráce a komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během náročného procesu práce ve třídě se začleněným žákem. Kurz je veden prožitkovou formou. Více na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/AP%2BP.pdf 

Kompletní nabídku naleznete na stránkách organizace: www.rytmus.org nebo http://inkluze.cz/akce-109/kurzy-pro-ucitele-podzim-2014.

AKTUALITY

Asistentka pedagoga hledá práci v okrese Přerov, příp. Kroměříž nebo Olomouc

11.08.2020

hledám práci asistenta pedagoga v okrese Přerov, příp. Kroměříž nebo Olomouc na úvazek 0,5; 0,75 nebo 1,00. Mám absolvovaný kurz asistenta pedagoga a další vzdělání bych si ráda doplnila. K dětem mám velmi kladný vztah i bohaté zkušenosti s nimi a mým snem i životním cílem je s nimi pracovat a věnovat se jim, být jim nápomocná a předávat jim znalosti a dovednosti s láskou a pochopením. >>

Asistentka pedagoga hledá práci v Praze na 0,5 úvazek

11.08.2020

Hledám práci asistenta pedagoga. Město: Praha 1 - 10, úvazek: 0,5 - z důvodu denního studia na PedF UK., kvalifikace: momentálně absolvuji kvalifikační kurz potřebný k pozici asistenta pedagoga. Jsem zároveň studentkou PedF UK, a touto pozicí se chci samostatně vzdělávat a posouvat v pedagogické oblasti. >>

Zájemkyně hledá práci jako asistentka pedagoga v Praze 9

11.08.2020

Ráda bych pracovala jako asistentka pedagoga na 0,5 úvazek, nejlépe na Praze 9. Zatím nemám kurz, ale jsem maminkou 10letého chlapce s vývojovou dysfázií, specifickými poruchami učeni, aut. spektrem a 5letého zatím nemluvícího. Ráda bych pomohla a uplatnila své zkušenosti, je mi 34 let. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013