Dnes < > October 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
Oct 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

Mohu nastoupit jako AP, když ještě nemám kurz?
Ivana
22.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, byla mi nabídnuta možnost práce v MŠ jako asistent pedagoga. O práci bych měla zájem, mám SŠ v vzdělání. Paní ředitelka by potřebovala okamžitě, nicméně podzimní kurzy asistenta jsou všechny beznadějně obsazené. Mohla by mě zaměstnat již nyní, s tím, že bych se přihlásila do lednového kurzu? Nebo mě může zaměstnat, teprve až když jsem přihlášená do kurzu nebo kurz má již uchazeč za sebou? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, z pohledu zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) budete na pozici asistentky pedagoga (pokud nemáte předchozí vzdělání v pedagogickém oboru) kvalifikovaná až ve chvíli, kdy kurz zdárně ukončíte. Nicméně podle §22, odstavce 7, zákona Vás ředitelka může na pozici asistentky pedagoga dočasně zaměstnat i jako nekvalifikovanou, a to za předpokladu, že se o dané pracovní místo neuchází jiný (kvalifikovaný) zájemce.
Počítá se obědová pauza do pracovní doby?
Marta Svobodová
21.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji od 9/2018 v MŠ jako asistent pedagoga. Pracovní smlouvu mám na 30h/týdně, přímá činnost je 4,5h/denně. Paní ředitelka mi tvrdí, že když ve školce obědvám, musím si nahrazovat 3 0minut za polední přestávku. Jenže já vlastně žádnou nemám. Když se dětem vydává oběd, vydává se i nám pedagogům. Jím v poklusu. Většinu času během oběda trávím u "svého" chlapce, kterého mám na starosti, sám se nenají. Může tedy paní ředitelka po mě chtít si těch 30 minut nadpracovat? Myslela jsem si, že se můj čas na oběd počítá do pracovní doby. Děkuji moc za informaci. S pozdravem Svobodová
Odpověď: Dobrý den, oficiálně se přestávka na oběd do pracovní doby nepočítá - taková přestávka by ale měla být skutečnou přestávkou, tedy časem, ve kterém se dětem nevěnujete a péči o děti zajišťuje někdo jiný. To, zda se Vám čas, po který jste s dětmi na obědě, bude nebo nebude započítávat do pracovní doby, záleží jen na dohodě mezi Vámi a vedením (ředitelkou) MŠ. Na druhou stranu ale Vámi zmiňované rozvržení pracovní doby, kdy z 30 hodin týdně máte na přímou pedagogickou činnost jen 22,5 hod., je na poměry asistenta pedagoga poměrně velkorysé - podle nových doporučení (vydávaných poradnami od dubna tohoto roku) musí asistenti pedagoga při 30ti hodinové pracovní době týdně odpracovat přímou pedagogickou činností 90%, tedy 27 hodin týdně, v tomto jste tedy rozhodně ve výhodě..
Může asistent pedagoga vykonávat pravidelně dohled nad žákem autistou s mentálním postižením mimo školu, bez dozoru učitele?
Jana Raszková
14.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Může asistent pedagoga vykonávat pravidelně dohled nad žákem autistou s mentálním postižením mimo školu, bez dozoru učitele? Žák není schopen vydržet v místnosti třídy a převážně ani v budově školy. Jana
Odpověď: Dobrý den, ano, teoreticky může. V základním popisu profese asistenta pedagoga a jeho hlavních pracovních činností (podle §16 školského zákona a §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) není nic, co by bránilo výkonu dohledu nad žákem mimo budovu školy. Podmínkou je, že asistent bude mít tuto činnost v náplni práce podle pracovní smlouvy a že bude probíhat se souhlasem (resp. podle pokynu) učitele. Zároveň bych doporučoval - vzhledem k rozsahu 2 hodin - neuvádět to jako dohled (který patří do nepřímé pedagogické činnosti), ale prezentovat jako přímou pedagogickou činnost (žák se učí poznávat okolí). Důkladně ale zvažte, zda je takové řešení možné a vhodné s ohledem na bezpečnost a zájem žáka.
Jak je to s pracovním úvazkem na sdíleného asistenta?
Radomíra Vozenilkova
11.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga v běžné ZŠ ve druhe třídě. Ve třídě mám na starost 3 dítka. Na každé je napsáno 20 hodin od SPC. Úvazek mám na 50%. Hodin týdne je 22. Zajímá mě, zda je mozne, abych měla úvazek vyšší, zda mohu mít i nepřímou pedag. činnost??? Děkuji za odpověď Radomíra Voženílková
Odpověď: Dobrý den, pokud máte ve třídě tři žáky, každý z nich má doporučeného asistenta na 20 hodin týdně a ani jeden z doporučených asistentů není "sdílený", pak by ve třídě měla být zajištěna asistence na 3krát 20 hodin týdně. Teoreticky by tak bylo možné: a) mít ve třídě 3 asistenty, každý na 20 hodin týdně; b) dva úvazky sloučit a mít tak ve třídě jednoho asistenta na 20 hodin týdně a jednoho na 40 (20+20) hodin týdně; c) jeden z úvazků rozdělit (na 10+10 hodin) a mít tak ve třídě dva asistenty, každého na 30 (20+10) hodin týdně. Hodiny jsou počítány v rozsahu pracovní doby, tedy např. 3,75 hodiny práce může pojmout 4 hodiny vyučovací. Zároveň by ale v časové dotaci měla být započítána i nepřímá pedagogická činnost, a to v rozsahu 10% z úvazku - při polovičním úvazku by tedy měla být přímá pedagogická činnost 18 hodin a k tomu 2 hodiny na nepřímou pedagogickou činnost. Pokud je úvazek asistenta pedagoga vyšší, než by odpovídalo počtu vyučovacích hodin, lze jej využít i pro přímou podporu žáka před vyučováním nebo po vyučování, třeba i ve školní družině.
Můžu jako ředitelka stanovit asistentovi vykonávat nepřímou práci přímo ve školce?
Pavlína
09.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: V MŠ mám AP na 1,00 úvazku (31hod.přímé). Je u dívky se 3.st.PO. Z poradny má schváleno vzdělávání na 40hod. AP jsem stanovila pracovní dobu 8-12(přímá), 12-14(nepřímá) a 14-16(přímá). Z mé strany tak mohu učinit? AP s prac.dobou nesouhlasí. Jak mohu postupovat? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, předpokládám, že jde o asistentku zaměstnanou na základě staršího doporučení z poradenského zařízení (vydaného před 31.32018). Od dubna tohoto roku totiž poradenská zařízení určují rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga podle novelizované verze vyhlášky v poměru 9:1 ve prospěch přímé činnosti; podle nových doporučení (vydaných po 1. dubnu) by tedy asistentka na plný úvazek měla mít 36 hodin přímé pedagogické činnosti a jen 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti. U Vámi uvedeného rozvržení mě nenapadá žádný důvod, proč by pracovní doba asistenta pedagoga takto být navržena nemohla - dodržujete celkový rozsah 40 hodin a máte zde zahrnutou přímou i nepřímou pedagogickou činnost. Podle §3 vyhlášky č. 263/2007 Sb. (pracovní řád pro pracovníky ve školství) rozvrhuje pracovní dobu ředitel školy. Výkon nepřímé pedagogické činnosti mimo pracoviště je zde zmíněn jen jako možnost - tedy ředitel může pedagogickému pracovníkovi (i asistentovi pedagoga) umožnit výkon nepřímé činnosti mimo budou školy, ale také může trvat na výkonu této činnosti v prostorách školy.
Mohu mít jednoho asistenta pro děti ve dvou třídách?
Jana Šindelářová
09.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ve dvou třídách mám dva žáky s PO - asistent pedagoga. Každý z žáků má nárok na 15,5 hodiny asistence. Můžu použít jednoho asistenta pedagoga pro oba žáky nebo musím mít dva asistenty na 15,5 hodiny. Omlouvám se, jsem začínající ředitelka, a proto se raději ptám. Děkuji Jana Šindelářová ZŠ Heřmanův Městec
Odpověď: Dobrý den, teoreticky byste mohla na obou pracovních pozicích zaměstnat jednoho asistenta pedagoga, který by měl úvazek na 31 hodin a přecházel mezi oběma třídami. Prakticky je takové řešení ale nepravděpodobné, protože určitě budou v rozvrhu vyučovací hodiny, ve kterých (i podle doporučení z poradenských zařízení) bude asistence potřeba v obou třídách současně, což nahrává řešení s dvěma různými asistenty. Jinak řečeno, pokud by se Vám povedlo nakombinovat jeden větší úvazek asistenta pedagoga s potřebami jednotlivých žáků a s jejich rozvrhy, pak spojení úvazků nic nebrání - protože ale tato kombinace pravděpodobně nepůjde, bude nutné zaměstnat asistenty dva.
Musím být ve škole, i když tam není dítě, které mám jako AP na starosti?
Staňka
08.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga, mám na starosti chlapečka na vozíčku /DMO/. Chlapec chodí do první třídy. Jelikož chce chodit do družiny, musím s ním do družiny chodit i já a hlídat pouze jeho. V družině mám být do 13,40 hod. Ve chvíli, kdy matka přijde pro chlapce dřív- ve 13 hod.-mohu odejít z družiny i já nebo musím čekat do uplynutí času 13,40 hod? Pokud chlapec marodí, ve třídě pomáhám tř.uč. s ostatními dětmi a co potom do družiny? Musím jít sama, když tam chlapce nemám? Moc děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, pokud máte pracovní dobu do 13:40 a maminka si žáka vyzvedne už třeba ve 13:00, je zcela na dohodě mezi Vámi a školou, jak zbývající čas využijete - pokud s tím souhlasí Váš zaměstnavatel (ředitel školy), můžete tento čas využít k nepřímé pedagogické práci (studiu, přípravám apod.) a tuto práci vykonávat i z domova; jinou variantou je, že zůstanete v družině až do konce své pracovní doby a pomáháte "Vaší" vychovatelce s prací s ostatními žáky. Stejně tak v době, kdy "Váš" žák není ve škole přítomen (například kvůli nemoci nebo lázním), je na vedení školy, aby Vám zadalo náhradní práci. Podobně jako ve vyučování v této době pomáháte učiteli s ostatními žáky, můžete pomáhat s ostatními žáky i vychovatelce ve školní družině.
Kolik hodin týdně přímé činnosti maximálně při úvazku 0,75 může AP vykonávat?
Martina Zichová
07.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,kolik hodin týdně přímé činnosti maximálně při úvazku 0,75 může AP vykonávat?Děkuji
Odpověď: Dobrý den, podle aktuálně platné novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. (vyhláškou č. 416/2017 Sb.) by měla být pracovní doba asistenta pedagoga rozdělena na 90% přímé pedagogické činnosti a 10% nepřímé pedagogické činnosti. Při úvazku 0,75 má asistent pedagoga pracovní dobu 30 hodin týdně, z čehož by 27 hodin týdně měla být pedagogická činnost přímá a 3 hodiny pedagogická činnost nepřímá. Jedinou výjimkou by bylo, kdyby úvazek asistenta pedagoga nebyl v celém rozsahu placen z dotace poskytnuté škole v režimu podpůrných opatření. Pokud by asistent byl doporučen například jen na 0,5 úvazek, škola by dostala dotaci také jen na 0,5 úvazek, ale ředitel by se rozhodl zaměstnat asistenta na úvazek 0,75 a oněch přebytečných 0,25 doplatit z jiných prostředků školy, pak by ředitel měl i větší rozhodovací pravomoc a mohl asistentovi nastavit v úvazku i vyšší rozsah hodin na nepřímou pedagogickou činnost. Tato možnost je ale poměrně nepravděpodobná.
Mají školní asistenti nárok na nemocenskou a paragraf?
Šárka
07.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Velmi často slyším, jak ŠA a chůvy tvrdí, že jim bylo řečeno vedením školy, že nesmí jít na nemocenskou nebo paragraf, protože je nedostanou zaplacené. Jak je možné, že si zaměstnavatel dovolí takhle své zaměstnance strašit a tvrdit jim, že na nemocenskou nárok nemají? Smlouvu mají. Podle mne každý zaměstnanec od zákona má nárok na nemocenskou i paragraf a nemusí ho zajímat, kde na to zaměstnavatel získá peníze, nebo se pletu? Můžete mi potvrdit, jak to teda je? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale obávám se, že v tomto Vám nepomohu. Souhlasím s Vámi, i podle mého názoru má každý zaměstnanec nárok na nemocenskou a "ošetřovačku" (paragraf), nicméně je pravda, že podle instrukcí z ministerstva školství ředitelé školním asistentům například "ošetřovačku" umožňovat nemají. Jak je to možné? To by Vám asi odpověděl jen nějaký právník z ministerstva. My jsme v tomto bohužel laici (s pouhým učitelským vzdělání) - jako laik se ale domnívám, že tento postup ministerstva a zaměstnavatelů je nejen protizákonný, ale i obecně nemravný. Podrobný výklad ale bohužel neznám.
Jak se počítá úvazek sdíleného asistenta pedagoga?
Adriana
06.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji na ZŠ ve 4. třídě jako asistentka na 0,75 úvazek a pomáhám dvěma žákům. Jeden žák má nárok na asistenta na 30 hodin a druhý žák na 40 hodin. Chtěla jsem se zeptat, jestli je v pořádku, že mám úvazek 0,75, i přesto, že pomáhám žákovi, který má mít sdíleného asistenta na 40 hodin? Dochází i do družiny, kde působí jiní asistenti na plný úvazek. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud jste sdílený asistent pedagoga, může být skutečně evidována jako podpora u obou žáků, ale jen do výše svého úvazku, tedy maximálně 30 hodin týdně. Pokud má druhý uvedený žák doporučenou podporu asistenta pedagoga v rozsahu 40 hodin týdně, je škola povinna mu tuto podporu zajistit. Kdybyste byla jedinou asistentkou pomáhající tomuto žákovi, byl by postup chybný - Váš úvazek by délkou nepostačoval pro zajištění veškeré doporučené podpory. Protože je ale ve škole asistentek více (jak uvádíte), je možné, že je ona 40-ti hodinová podpora žáka rozdělena na 30 hodin, které zajišťujete u žáka Vy v rámci vyučování, a 10 hodin, které zajišťuje jiná asistentka, třeba ve školní družině - v takovém případě by bylo vše v pořádku.
Je přípustné aby AP pracoval v družině sám bez vychovatelky?
Lucie Vacková
06.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, nastoupila jsem do nové školy kde mám mimo úvazku ve škole ještě 10 hodin jako AP v družině. Dnes jsem se dozvěděla od vedoucí vychovatelky, že po mě chce, abyh byla v družině 2X týdne od 12ti do 15ti hodin sama, bez vychovatelky. Vychovatelky prý učí a nemůže tam mít. Mám mít 30 dětí. Je vůbec přípustné to po mě chtít? A kdo bude mít za děti zodpovědnost v případě úrazu atd?? Jsem z toho rozčarovaná a chci si promluvit s p.ředitelem. Může mě nutit takto "suplovat" družinářku za asistentský plat???
Odpověď: Dobrý den, zodpovědnost za bezpečí a zdraví dětí byste měla Vy - jako asistentka pedagoga v tomto směru máte stejnou zodpovědnost, jako mají učitelé nebo vychovatelé. Jinak ale požadavek vedoucí vychovatelky na Vaší samostatnou činnost ospravedlnitelný není - až na výjimečné případy by asistent pedagoga měl pracovat pod přímým vedením jiného pedagogického pracovníka (učitele nebo vychovatele). Vzhledem ke vzdělání asistenta, jeho náplni práci i jeho finančnímu ohodnocení, se nepředpokládá, že by asistent pracoval opakovaně a pravidelně s dětmi samostatně. I vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.), podle které se řídí činnost asistenta pedagoga, v §5 jasně konstatuje, že: "asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků" - i z tohoto textu je tedy jasné, že se od asistenta pedagoga nepředpokládá samostatná práce s žáky.
Stačí VOŠ sociálně-právní na práci asistenta pedagoga ve školce?
Brtníková, Lucie
06.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jako absolvent V0Š sociálně právní splňuji požadavky na asistenta pedagoga, nebo zda je potřeba si dodělat kurz? Jako obor vzdělání mám v diplomu napsané: sociální práce a sociální pedagogika*. děkuji
Odpověď: Dobrý den, vždy záleží na absolvovaném oboru - vzhledem k tomu, že máte ukončené vzdělání v oboru "sociální pedagogika", je Vaše stávající kvalifikace pro pozici asistenta pedagoga zcela dostatečná. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), který v odstavci 1, pod písmenem "c" uvádí, že kvalifikaci na pozici asistenta má každý, kdo absolvoval vyšší odbornou školu "v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením" - za takový obor je považována i "sociální pedagogika", tedy jde i o Váš případ. Kvalifikační kurz pro asistenty si tedy již doplňovat nemusíte.
Může udělit asistent poznámky do ŽK?
Jana
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může asistent pedagoga udělit dítěti poznámku do žákovské knížky v případě když dítě výrazně poruší pravidla školy a je jediným přítomným (dospělým) v tu danou chvíli? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ne, obecně takový postup vhodný není - ve valné většině podobných případů je lepší řešení, ve kterém asistent pedagoga informuje o průběhu žákova nevhodného chování učitele a následně učitel, po zvážení závažnosti prohřešku, udělí žákovi poznámku. Asistent zpravidla není pro samostatné řešení podobných situací dostatečně kvalifikovaný a neodpovídá to charakteru jeho profese.
Může dát škola asistentovi dodatek, který smlouvu prodlužuje o méně než rok?
Eva Levíčková
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga od 27.9.2017. Smlouvu mám uzavřenou do 31.12.2018. Podpůrné opatření žáka prozatím platí do 4.4.2019. Zaměstnavatel mi dal k podpisu dodatek ke smlouvě, kde ji prodlužuje do 4.4.2019. Je tohle z jeho strany v pořádku? Nemám nárok na další smlouvu v trvání minimálně jednoho roku? A pokud žákovi podpůrné opatření prodlouží a on v naší škole k 30.6.2019 skončí, mohou mi ke smlouvě dát opět jen nový dodatek o jejím prodloužení do 30.6.2019? Moc děkuji za odpověď. Levíčková Eva.
Odpověď: Dobrý den, chápu, že je pro Vašeho ředitele obtížné prodloužit Vám v tuto chvíli smlouvu na dobu delší, než po kterou má jisté doporučení z poradenského zařízení, nicméně zákony jsou v tomto poměrně jasné: Podle §23a zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) musí být délka trvání pracovního poměru na dobu určitou u všech pedagogických pracovníků (tedy i u asistentů pedagoga) minimálně 12 měsíců. Podle §39 zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) se prodloužení pracovního poměru považuje za jeho opakování - a pokud jde o opakování, soudím, že by opět měla být respektována podmínka min. 12 měsíců. Ovšem - jak jsem už zmínil - pro ředitele je to těžké rozhodování ve chvíli, kdy je limitován délkou doporučení z poradenského zařízení; proto zvažte, nakolik je ve Vašem zájmu jít s vedením školy do sporu, byť podle všeho jste v právu.
znalost českého jazyka u asistentů pedagoga?
Šárka Vohlídalová
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím, musí asistent pedagoga splňovat nějakou úroveň znalosti českého jazyka? Pokud ano, je to někde dané vyhláškou či je to na uvážení každého ředitele školy, jakou úroveň bude vyžadovat? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) v §3 konstatuje, že všichni pedagogičtí pracovníci - tedy i asistenti pedagoga - musí prokázat znalost českého jazyka. Podle §4 téhož zákona se pak znalost českého jazyka považuje za prokázanou, pokud daný pedagogický pracovník získal svou odbornou kvalifikaci studiem v českém jazyce. Jinak řečeno: Pokud zájemkyně o práci asistentky pedagoga vystudovala nějakou (základní, střední, vyšší odbornou nebo vysokou) školu, kde výuka probíhala češtině, žádnou jazykovou zkoušku už skládat nemusí. Pokud má ale zájemkyně o práci asistentky pedagoga vzdělání jen ze zahraničí, zkoušce z českého jazyka se podrobit musí... Podle zákona mají právo vykonávat jazykové zkoušky z češtiny vysoké školy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Které instituce ale aktuálně možnost složit zkoušku nabízejí, to bohužel přesně nevím - s tím bych Vám doporučoval zeptat se přímo na ministerstvu školství.
Mohu dělat s vystudovaným gymnáziem asistentku pedagoga?
Renáta Vajdová
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám zájem o práci asistenta pedagoga. Mám SŠ s maturitou \gymnázium\.Jaký je prosím postup? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, v oblasti kvalifikace (požadavky se řídí podle §20 zákona č. 563/2004 Sb.) si budete muset doplnit pedagogické vzdělání. Možností na doplnění požadovaného vzdělání je celá řada, nejjednodušší je formou kurzu - a to buď v kurzu "studium pedagogiky" (ve variantě pro asistenty pedagoga, má min. 80 vyučovacích hodin) nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" (má min. 120 hodin, z čehož ale až 40 hodin může být praxe). Tipy na některé organizace, které kurzy nabízejí, najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy Co se týká zaměstnání na místě asistentky pedagoga, tak případný zaměstnavatel by Vás mohl zaměstnat i v době, kdy ještě kurz nebudete mít ukončený, ovšem jedině pod podmínkou, že se o dané místo nebude ucházet jiný (už kvalifikovaný) zájemce.
Jak dlouhá je hodina práce asistenta pedagoga - 45 nebo 60 minut?
Jana
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, poprosím o sdělení, jak dlouhá je hodina asistenta pedagoga 45 minut nebo 60 minut? Případně kde toto časové rozpětí najdu? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, toto - pokud je mi známo - není nikde přesně určeno. Standardně se ale počítá se 60ti minutovými pracovními hodinami, přičemž v úvazku by mělo být započteno 10% z pracovní doby na nepřímou pedagogickou činnost. Například tedy asistent pedagoga, který má v základní škole poloviční úvazek, vykazuje 18 hodin týdně na přímou pedagogickou činnost (v rozvrhu např. po-čt 7:45-11:45 + pá 7:45-9:45) a 2 hodiny týdně na nepřímou pedagogickou činnost.
Kdo zajišťuje AP pro dítě v MŠ? Může nějak pomoci rodič?
Martina Karlová
04.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda se může rodič dítěte, které dle posudku z SPC potřebuje AP v MŠ, nějak angažovat při jeho zajištění, příp. jak? Nebo je jediná cesta, aby MŠ poptala AP přes nabídku práce přes ÚP? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, mateřská škola může při shánění asistenta pedagoga využít všechny dostupné možnosti, tedy jak inzerci na Úřadu práce, tak i zadání inzerátu do odborného tisku (třeba do Učitelských novin) nebo na náš web (bezplatně - viz http://www.asistentpedagoga.cz/hledate-asistenta-pro-vasi-skolu). Dále si může MŠ dát inzerát na vlastní nástěnku, poptat se mezi rodiči dětí, jestli by nevěděli o někom vhodném atd. Se souhlasem MŠ může se všemi výše uvedenými aktivitami samozřejmě pomoci i rodič žáka, ke kterému byl asistent pedagoga doporučen.
Specifikace nepřímé práce AP - zahrnuje i dohled nad žáky?
Lenka
04.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat na konkrétní činnosti nepřímé práce AP. Po přečtení Vyhlášky č. 416/2017 Sb. jsem asi mylně pochopila, že přímá práce s dětmi bude činit 36 hodin a nepřímá práce 4 hodiny bude využívána pro přípravu, konzultace, vzdělávání aj., tak jako u vychovatelů. Bylo mi však sděleno, že i nadále budu pracovat s dětmi plných 40 hodin, jen má práce bude rozdělena na přímou a nepřímou (dozor nad dětmi).
Odpověď: Dobrý den, ano, takto to být bohužel může. Máte pravdu v tom, že podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (ve znění novely vyhláškou č. 416/2017 Sb.) má být při plném pracovním úvazku poměr u asistenta pedagoga nastaven na 36 hodin přímé a 4 hodin nepřímé pedagogické činnosti. Nicméně podle vyhlášky č. 263/2007 Sb. (pracovní řád pro pracovníky ve školství, §3) patří dohledy nad žáky do nepřímé pedagogické činnosti (vyhláška používá termín "práce související s přímou pedagogickou činností"), proto Vám ve škole mohou zařadit dohledy do oněch 4 hodin pro nepřímou pedagogickou činnost.
Může být pobyt dítěte v MŠ s přiděleným asistentem pedagoga delší než je pracovní doba AP?
B.Růžičková
04.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, do naší MŠ dochází dítě s podpůrným opatřením 4. stupně, má přiděleného AP na plný úvazek. Vzniká, ale problém, že rodinou požadovaná délka pobytu dítěte v MŠ nekoresponduje s délkou pracovní doby AP. Může být tedy toto dítě v MŠ i bez asistenta? děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, délka pobytu dítěte v MŠ oficiálně nemá vazbu k délce pracovní doby asistenta pedagoga (dítě má právo docházet do MŠ i v případě, kdy asistent nebude - například pro nemoc - v MŠ vůbec přítomen). Důležité je ale provoz třídy zajistit tak, aby to učitelka i bez přítomnosti asistenta pedagoga v danou chvíli zvládla. Pokud paní učitelka po dobu hodiny nebo dvou zvládne zabezpečit skupinu dětí včetně dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami bez asistenta, není v tom žádný problém.
Jak je to s platem AP? Je nyní automaticky daný vzděláním AP?
Jan Šístek
01.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, na webu asistentpedagoga.cz uvádíte také informace k platu AP. Není dnes již ale zákonně dáno, že ředitel školy nestanovuje asistentu pedagoga platovou třídu dle vlastního uvážení, ale AP má zkrátka plat automaticky dle dosaženého vzdělání? Tedy dvě varianty, 5. platovou třídu u vyučeného + kurz AP a 8. plat. třídu u vzdělání maturita a vyšší? Děkuji, Jan Šístek
Odpověď: Dobrý den, ne, tak to bohužel není. U asistentů pedagoga stále platí (katalogem prací dané) rozmezí od 4. do 9. platové třídy. Vyhláška (č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v novelizovaném znění) určuje pouze výši dotace, kterou škola na plat asistenta pedagoga dostane - u asistentů, u kterých je vyžadováno minimálně maturitní vzdělání, škola dostává dotaci na úrovni 8. platové třídy, zatímco u asistentů, u kterých maturitní vzdělání vyžadováno není, škola dostává dotaci na úrovni 5. platové třídy (dále PT). K tomu je ale potřeba podotknout: A. Výše dotace není pro ředitele závazná při určování asistentova platu - tedy ředitel může klidně dostat dotaci v 8. PT, ale asistentovi dá třeba jen 6. PT a zbývající peníze rozdá na odměnách; ale zároveň může ředitel dostat dotaci v 5. PT a pokud rozdíl doplatí z jiných zdrojů, může asistenta zařadit do 7. PT. B. Tam, kde škola dostává dotaci v 8. PT, by neměl pracovat asistent bez maturity, opačně to ale neplatí - na pozici, na kterou škola dostane dotaci v 5. PT, může klidně pracovat i maturant nebo vysokoškolák (škola na něj ale i tak dostane dotaci jen v 5. PT). Ano, je to systém nepřehledný a v lecčem nespravedlivý, ale bohužel je to tak.
Jak se ukončí pracovní poměr asistentu pedagoga jako PO k žákovi, když žák odejde ze školy a nastoupí do jiné školy?
Yva Pošvicová
31.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Jak se ukončí pracovní poměr asistentu pedagoga jako PO k žákovi, když žák odejde ze školy a nastoupí do jiné školy?
Odpověď: Dobrý den, tuto situaci jsme loni řešili s lidmi z České školní inspekce, ale bohužel - řešení není pro školu zrovna ideální. Rozhodně platí, že ke dni odchodu žáka ze školy musí škola ukončit poskytování podpůrného opatření (tedy i čerpání příslušné dotace na plat asistenta), následně s asistentem existují tři možnosti: 1. Škola má jiného diagnostikovaného žáka s doporučeným asistentem pedagoga, stávajícího asistenta tak převede k tomuto žákovi. 2. Škola již asistenta nepotřebuje a domluví se s ním na ukončení pracovní smlouvy dohodou (v co nejbližším možné termínu). Tato možnost se volí hlavně v případě, kdy má asistent možnost okamžitě nastoupit do práce jinam - datum ukončení smlouvy tak odpovídá datu nástupu k jinému zaměstnavateli. 3. Škola asistenta nepotřebuje a asistent nemá důvod, proč by měl přistupovat na ukončení smlouvy dohodou, pak asistent dostává výpověď a k ukončení smlouvy dochází až po uplynutí výpovědní lhůty (zpravidla 2 měsíce) - před ukončením smlouvy si asistent vybere dovolenou a ve dnech, na které mu dovolená nestačí, dále chodí do práce a pomáhá učiteli. V době mezi ukončením podpůrného opatření a ukončením pracovní smlouvy asistenta pedagoga škola bohužel musí hradit plat asistenta "ze svého", neboť již nemůže čerpat na plat asistenta prostředky z dotace.
Pracuji jako AP a chtěla bych si dodělat SŠ s maturitou. Poradíte mi?
Petra Klímová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den chtěla bych se zeptat pracuji už 4 rokem jako asistenta pedagoga a ráda bych se v tomto oboru vzdělávala dále a dodělala maturitu ...můžu se zeptat která škola tento obor nabízí? Hledám a hledám stále se mi nedaří školu najít.... děkuji za odpověď a s pozdravem Petra Klímová
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, odkud jste... Přímo maturitní obor pro asistenty ve školství nabízí střední škola prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - viz https://www.skolspec.cz/obory/maturitni-obory/dalkova-forma-vzdelavani/pedagogika-pro-asistenty-ve-skolstvi/ Jinak by ale pro Vás mohla být vhodná jakákoli střední pedagogická škola - doporučoval bych Vám například maturitní obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika", po jehož úspěšném ukončení získávají absolventi nejen kvalifikaci na místo asistenta pedagoga, ale i na místo učitele v mateřské škole nebo vychovatele ve školní družině. Tipy na střední pedagogické školy v různých krajích ČR najdete například zde: https://www.stredniskoly.cz/search.html?string=st%F8edn%ED+pedagogick%E1+%9Akola&typ=obo
Hledám kurz asistenta pedagoga v Královehradeckém kraji.
Vendula Ságnerová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, poptávám volné místo v kurzu pro asistenta pedagoga, který by začínal na podzim 2018, nejlépe v Královehradeckém, popř. Pardubickém kraji. Mám zájemkyni o místo školního asisitenta na naší škole, potřebujeme, aby si co nejrychleji kurz udělala a mohla k nám od února 2019 nastoupit. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, náš přehled o poskytovatelích kvalifikačního vzdělávání pro asistenty pedagoga není stoprocentní, proto je možné, že existují i organizace, které kvalifikační kurzy nabízejí a nevíme o nich... z těch, o kterých víme v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, aktuálně nabízí volná místa v podzimním kurzu pouze NIDV, v kurzu ve Svitavách - viz. https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?view=detail&id=61016&filtr=%20.f_170,%20.f_18,%20.f_19. Můžete zkusit ještě nějakého jiného poskytovatele kurzu z jiného kraje, odkazy na některé najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy.
Jak se určuje plat asistenta pedagoga?
Vladimíra Průchová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,mám nastoupit na 75% úvazek k chlapcovi do 6.třídy, mám SZdrŠ s maturitou a dělám kurz AP. Byl mi nabídnut plat 5.plat.třídy. Dle čeho a kdo rozhoduje? Jde o vzdělání,praxi či záleží jen na řediteli? AP je brán jako pedagogický pracovnik....co se týče dovolene (prazdnin)? děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, dle platné legislativy je asistent pedagoga zařazen do 4. až 9. platové třídy, správně by mělo záležet na vzdělání a náročnosti práci, v praxi ale více záleží na rozhodnutí ředitele školy a nejčastěji je (bohužel) určující výše dotace, kterou na plat asistenta dostane škola od státu. Dotace stát aktuálně dává v 5. nebo v 8. platové třídě, vždy podle doporučení školského poradenského zařízení - je tedy pravděpodobné, že na Vám nabízenou pozici škola dostala dotaci na úrovni 5. platové třídy a vedení školy Vám vyšší platovou třídu nemůže nabídnout, protože by na ní nemělo dostatek peněz v rozpočtu. Podle zákona o pedagogických pracovnících patří asistent pedagoga mezi pedagogické pracovníky a proto také má nárok (podle zákoníku práce) na 8 týdnů dovolené za rok. Vedle toho může ještě asistent pedagoga (stejně jako učitelé) dostat až 12 dnů studijního volna ročně - to ale není nárokovatelné, u studijního volna záleží na řediteli, zda a kdy asistentovi toto volno přidělí.
můžu si udělat kurz asistenta pedagoga jen s výučním listem?
veronika vaculíková
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, dostala jsem nabídku na práci se synem v MŠ on je autista, ale mám jen výuční list elektrotechnického směru, můžu se zúčastnit tříměsíčního kurzu na asistenta pedagoga a poté jít vykonávat tuto činnost do školky? děkuji Veronika
Odpověď: Dobrý den, získat kvalifikaci na pozici asistentky pedagoga můžete, jen pozor - existují dva typy kvalifikačních kurzů: kurz "studium pedagogiky" je určen absolventům středních škol a někdy pořadatelé tohoto kurzu požadují maturitní vzdělání (není to ale nutné, záleží vždy na konkrétním organizátorovi kurzu), kurz "studium pro asistenty pedagoga" by měl být vždy dostupný všem zájemcům, kteří mají alespoň ukončené základní vzdělání. Ani po absolvování kurzu ale není jisté, že Vás škola bude moct na dané místo přijmout. V současné době totiž systém rozlišuje dvě úrovně asistentské profese - na vyšší úrovni asistent musí mít maturitu, na nižší úrovni může pracovat i bez maturity. Konkrétní úroveň vždy doporučuje škole poradenské zařízení (PPP nebo SPC); když poradenské zařízení doporučí vyšší úroveň asistenta pedagoga, škola musí shánět asistenta s maturitou, když poradenské zařízení doporučí nižší úroveň asistenta pedagoga, škola může přijmout i asistenta bez maturity. Mám-li být upřímný, tak ale obecně nedoporučujeme, aby místo asistenta pedagoga zastával u svého dítěte jeho rodič - varianta, ve které je asistentkou maminka dítěte, obvykle brání postupnému osamostatňování dítěte a nezřídka i komplikuje jejich přirozený rodinný vztah.
Můžu rozdělit úvazek AP i do družiny?
Marie Zapletalová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od 1. 9. mám AP na 1,0 úvazek. Můžu mu určit počet hodin, který stráví s žákem ve škole a ve družině? Tedy například 26 a 14 v ŠD (přímá práce)? A kolik pracovních smluv v takovém případě má? Můžu mu dát dvě? V ZŠ by měl 8. platovou třídu a v ŠD by měl 7. platovou třídu? Děkuji. M. Zapletalová
Odpověď: Dobrý den, pracovní doba asistenta pedagoga bude určitě muset obsahovat jak přímou pedagogickou činnost, tak i činnost nepřímou (oficiálně nazývanou jako "práce související s přímou pedagogickou činností). Podle novelizované verze přílohy vyhlášky č. 27/2016 Sb. by měl být poměr přímé a nepřímé činnosti asistenta 9 ku 1, při plném úvazku tedy dejte asistentovi pedagoga do smlouvy 36 hodin přímé pedagogické činnosti a 4 hodiny nepřímé. Pokud není rozvržení práce asistenta pedagoga nijak specifikováno v doporučení z poradenského zařízení, je nastavení poměru na Vás. Domnívám se, že můžete dát asistentovi jednu smlouvu a jen v pracovní náplni upřesnit počet hodin práce ve škole a počet hodin ve školní družině. V platovém zařazení bych pak na Vašem místě dal asistentovi 7. platovou třídu a rozdíl mezi 7. a 8. platovou třídou za hodiny odpracované ve škole bych dotyčnému kompenzoval vyšším osobním ohodnocením. Ale je samozřejmě možná i varianta dvou oddělených smluv, s odlišným platovým zařazením - mám ale pocit, že taková varianta je pro všechny zúčastněné spíše složitější.
Je v pořádku, když mě učitelky ve školce posílají do jiné třídy, než je "moje" dítě?
Pavla
21.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,pracuji v mateřské škole jako asistent pedagoga u dítěte s nespecifickou poruchou chování a emoci. V práci ale po mě chtějí dělat vice věci (chvíli jsem v jedné třídě ,poté jdu do druhé).Upřímně nevím co přesně je v popisu mě práce, když někdo potřebuje k dětem zavolají mě. Nezdá se mi to v pořádku. Myslite, že je to v pořádku a učitelky mě mohou volat když potřebuji abych byla u dětí? děkuji moc za odpověď Hegerova
Odpověď: Dobrý den, hlavní činnosti asistenta pedagoga (shodně v MŠ, ZŠ i SŠ) se řídí podle §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími (č. 27/2016 Sb.) - podle této vyhlášky asistent pedagoga "asistent pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů pedagogického pracovníka". Ve "Vaší" třídě je tedy v pořádku, když kromě dítěte s poruchou chování a emocí pomáháte učiteli i s ostatními dětmi. Naopak v pořádku rozhodně není, pokud Vás v MŠ posílají pracovat i do jiných tříd - veškerá Vaše práce by měla probíhat ve třídě, do které jste přidělena (výjimkou mohou být jen skutečně mimořádné situace nebo dny, ve kterých není "Vaše" dítě ve škole přítomné).
Kde a kdy se koná kurz Asistenta pedagoga v Pardubicích a okolí
Zuzana Křapová
21.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych absolvovala kurz Asistenta pedagoga, ale nemohu nikde žádný najít. Poradíte mi, prosím? A pak bych potřebovala vědět, jak to udělat, aby mi ho proplatil úřad práce. Moc Vám děkuji za informace
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, odkud pocházíte a v jakých lokalitách jsou pro Vás kurzy dostupné. Poskytovatelů kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga je po celé republice mnoho - tipy na některé z nich najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy Co se týká proplácení kurzu úřadem práce, tak tady jsou Vaše šance velmi nejisté. Víme, že v některých případech úřady práce na kurzy přispívají, povinnost úřadu to ale není, a většina studentů si kurzy tak musí platit sama. Nicméně můžete se určitě zkusit zeptat na Vaší místní pobočce úřadu práce, zda by Vám na kurz nebyli ochotní alespoň z části přispět.
Je v pořádku, že je AP ve školce sám na 20 dětí?
Pavel Janyška
20.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,chci se zeptat jestli je v souladu se zákonem že as.ped.může být ve školce sám s 20 dětmi bez jiného pedagogického pracovníka celý týden a vlastně dělá prácí se vším všudy za učitele v mš. Děkuji za odpověď Janyška Pavel
Odpověď: Dobrý den, ne, toto v pořádku zcela jistě není. Základní činnost asistenta pedagoga se řídí podle §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.), kde je jasně uvedeno, že asistent pedagoga "poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi" - má tedy pracovat pod vedením učitele. Navíc podle §5 vyhlášky o předškolním vzdělávání (č. 14/2005 Sb.) může děti od rodičů přebírat a rodičům předávat pouze učitel - ani z tohoto důvodu není možné, aby asistent pedagoga byl v MŠ s dětmi celý den bez učitele.
© Nová škola, o.p.s. 2013