Dnes < > October 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
Oct 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

do jaké platové třídy / platového stupně mě mohou zařadit?
Jana Kočí
01.07. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych nastoupit do ZŠ. Nabídli mi 5.plat. třídu.Do jakého plat stupně bych měla být zařazená? Nemám ped. vzdělání, pouze kurz asistenta pedag. Pokud se mi tedy bude počítat pouze praxe 6 let mateřské dovolené budu spadat do 1. nebo 2. plat. stupně? Jaký plat by mi pak náležel? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, platový stupeň se řídí podle let započitatelné praxe, první stupeň je do dvou let praxe, druhý stupeň od dvou do šesti let praxe, třetí stupeň od šesti do dvanácti let praxe... V páté platové třídě v tabulkách pro pedagogické pracovníky jsou platy (měsíčně, za celý úvazek, hrubého, bez osobního ohodnocení) v prvním stupni 13.360,- Kč, v druhém stupni 13.840,- Kč, ve třetím stupni 14.760,- Kč.
Je 12.000 jako plat asistenta pedagoga v MŠ v pořádku?
Olga Černá
30.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem evidována na ÚP, dostala jsem odezvu na nabídku práce AP MŠ, Jedná se o dotované místo z ÚP, Přišla mně odezva ředitelky, plat je však 12 200 Kč. Děkuji za odpověď Olga Černá
Odpověď: Dobrý den, Váš text neobsahuje žádný dotaz, tedy nevím přesně, na co jste se chtěla zeptat. Pokud jde ale o výši platu, tak ta bude (bohužel) asi v pořádku - pravděpodobně půjde o platové zařazení do 5. platové třídy, také se dost možná jedná o zkrácený úvazek,a za podobných okolností se plat asistenta pedagoga opravdu může pohybovat i okolo 12 tisíc korun měsíčně.
Mám nárok na započítání péče o děti (MD) do praxe ?
Marta Č.
29.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den od 28. 8. 2018 mám nastoupit jako AP do základní školy. Vzdělání mám středoškolské s maturitou, ekonomického směru + kurz AP, praxi ve školství nemám, je možné započítat do praxe 6 let, dobu péče o děti na MD (3+3 roky)? Nastoupila bych k dítěti s ADHD do 4. třídy s úvazkem 30 hodin týdně, přímá pedagog. činnost 26 hod., měla bych mít 8. plat. třídu, ale nevím jak je to s platem, kolik bych si vydělala? Děkuji za odpověd.
Odpověď: Dobrý den, podle metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků, který vydalo ministerstvo školství v roce 2013, se ředitelům škol doporučuje započítat do praxe pedagogických pracovníků (tedy i asistentů pedagoga) i dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, a to výše max. 6 let. Pokud by Vám ředitel započítal těchto 6 let praxe (což odpovídá 3. platovému stupni) a zařadil Vás do 8. platové třídy, měla byste podle tabulek při úvazku 0,75 (30 hod. týdně) plat 15.720,- Kč (hrubého, bez případného osobního ohodnocení). Pokud by Vám ředitel praxi neuznal - přeci jen metodický výklad ministerstva je jen doporučující - byl by plat přibližně o tisíc korun nižší.
Stačí mi mé vzdělání pro práci AP?
Michaela M.
28.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , měla bych zájem o práci asistenta. Jsem absolventkou gymnázia a doplňkového pedagogického studia na pedagogické fakultě - výchova v domovech mládeže. Praxi jsme pak vykonávala na střední škole v letech 1988- 1993. Můj dotaz zní, stačí mi vzdělání pro práci asistenta pedagoga nebo musím absolvovat kurz pro asistenty. Děkuji za odpověď. Michaela
Odpověď: Dobrý den, pokud jste doplňkové pedagogické studium absolvovala v rámci kurzů celoživotního vzdělávání organizovaných vysokou školou, je Vaše kvalifikace pro pozici asistentky pedagoga zcela dostatečná - konkrétně splňujete kvalifikační požadavky podle zákona (č. 563/2004 Sb.) o pedagogických pracovnících, §20, odstavec 1, písmene "f-1". Celou citaci ze zákona najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga Do kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga se tedy už hlásit nemusíte, jako asistentka pedagoga už můžete rovnou nastoupit.
Jaký je plat AP, když dálkově studuje maturitu?
Lenka
28.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s platem AP, když si druhým rokem dodělávám maturitu? Studium je na 5 let. Mám vystudovaného AP na UP v Olomouci a jako AP mám praxi 3,5 roku. Děkuji Lenka
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga může být zařazený do 4. až 9. platové třídy, rozhodnutí o platové třídě je v kompetenci ředitele školy. Po novelizaci vyhlášky (č. 27/2016 Sb. vyhláškou č. 416/2017 Sb.) platné od ledna tohoto roku ovšem školy dostávají (resp. v budoucnu budou dostávat) na asistenty, kteří nemají maturitní vzdělání, dotaci na úrovni 5. platové třídy. Ředitel by Vás sice mohl zařadit i do vyšší platové třídy, ale musel by rozdíl doplatit z jiných finančních zdrojů školy, a na to většina škol nemá peníze. Orientačně - podle platných tabulek je v 5. platové třídě při praxi od dvou do šesti let plat 13.840,- Kč hrubého (tarifní mzda, bez osobního ohodnocení).
Asistent pedagoga - vzdělání
Iveta Krnáčová
28.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám 4 leté gymnázium a doplnila jsem si vzdělání kurzem asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, který organizovala organizace Člověk v tísni. Na jedné základní škole, kde se učily děti i se speciálním a zvláštním ŠVP mi tento kurz ČŠI uznala, ale v jiné základní škole mi ho vytkla jako nedostačující. Absolvovala jsem i pedagogické minimum v době před rokem 1989 na Okresním národním výboru, odboru školství, ale nevím jestli platnost tohoto minima je aktuální. Pak se chci zeptat, jak je to s pracovní smlouvou, zda se musí uzavřít vždy na dobu 12 měsíců nebo existuje vyjímka, že se může uzavřít jen na dobu 10 měsíců (není o zástup za MD nebo nemoc). Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud vím, tak kurz od obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni nebyl kvalifikační - jinak řečeno, pomohl Vám rozšířit si znalosti, nijak ale nepomohl ke splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona. Kvalifikační požadavky na profesi asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících). Podle zákona ke splnění kvalifikace sice stačí, když má asistent pedagoga pedagogické minimum, ovšem je pravda, že zákon předpokládá absolvování tohoto pedagogického minima v rámci kurzů organizovaných vysokou školou - a v tom bude asi Váš problém. Samo pedagogické minimum by Vám mělo stačit, protože ale v současnosti kurzy pedagogického minima probíhají na vysokých školách, zákon nepředpokládá, že by někdo mohl mít takový kurz - jak uvádíte Vy - z Okresního národního výboru, a proto zákon tuto možnost ani neuznává. Doporučoval bych Vám proto, abyste se obrátila s žádostí o uznání kvalifikace přímo na ministerstvo školství.
počty žáků v MŠ ve třídě s integrovanými dětmi
Mgr. Kateřina Ondrová
28.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, který zákon či vyhláška upravuje počty žáků ve třídě. Vím že v nenovelizované vyhlášce 27/2016 z roku 2016 byly počty žáků snižovány. Nyní paragraf 17 nikterak neupravuje snižování počtu dětí v případě integrovaných žáků. Nevím, zda toto z vyhlášky "vypadlo"; nebo je upravené jinde. Děkuji za odpověď Ondrová
Odpověď: Dobrý den, pokud jde o snižování počtu žáků ve třídě, ve které je vzděláván žák se speciálními vzdělávacími potřebami, tak máte pravdu, toto §17 vyhlášky (č. 27/2016 Sb.) nijak neupravuje. Domnívám se, že ze strany zákonodárců jde o záměr - dříve navrhované snižování počtu žáků bylo totiž dlouhodobě kritizované; v situaci, kdy jsou školy financovány podle počtu žáků, by totiž případné snížení počtu žáků mělo negativní dopady do rozpočtu školy, a proto v minulosti formulovaná doporučení na snížení počtu žáků měla často jen formální charakter a v praxi nebyla realizována. Určitou naději na změnu by mohla přinést reforma financování škol, uvidíme.
Kvalifikace AP
Kateřina Bočková
28.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám absolvované dvouleté celoživotní vzdělávání, ale nejsem si jistá, jak mám poznat, zda je zaměřené na pedagogiku, Hammer to píše v zákoně o AP, vložila bych vám sem fotku diplomu, ale to nejde, poradíte mi prosím?
Odpověď: Dobrý den, pokud jste absolvovala v rámci kurzů celoživotního vzdělávání organizovaných vysokou školou jakýkoli kurz se zaměřením na pedagogiku, jste skutečně plně kvalifikovaná pro výkon práce asistentky pedagoga (podle §20, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). Za kurz zaměřený na pedagogiku se považuje jakýkoli kurz, který vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka (učitelství jakéhokoli druhu, speciální pedagogika, vychovatelství...).
Mohu se svou kvalifikací pracovat jako asistent pedagoga?
Jana Mahovská
28.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím Vás, poraďte mi, zda bych mohla pracovat na pozici asistenta pedagoga nebo školního asistenta bez kurzu AP se vzděláním Vyšší odborná škola sociálně právní, 3 roky jsem měla ve škole pedagogiku i speciální pedagogiku a dělala jsem závěrečné zkoušky, přesně řečeno Absolutorium kromě jiných právě z těchto předmětů. Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem Jana Mahovská
Odpověď: Dobrý den, požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga jsou dané zákonem (č. 563/2004 Sb., §20), požadavky na kvalifikaci školního asistenta jsou dané závaznými dokumenty ministerstva školství ("Školní asistent v projektech OP VVV" a "Přehled šablon a jejich věcný výklad"). Podle těchto dokumentů shodně na obě tyto pracovní pozice musíte mít buď ukončené vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením (na SŠ, VOŠ, nebo VŠ) nebo ukončený kvalifikační kurz pro pedagogické pracovníky (min. kvalifikační "studium pro asistenty pedagoga"). Bohužel, pokud jste na VOŠ vystudovala obor se sociálním zaměřením (např. "sociální práce"), není takový obor považován za obor s pedagogickým zaměřením, a to ani když součástí průběžného studia byly předměty s pedagogickým zaměřením. Jste-li tedy absolventkou sociálně zaměřeného oboru a nemáte-li k tomu žádný kvalifikační kurz pro pedagogické pracovníky, nesplňujete v danou chvíli kvalifikační požadavky na pozice asistent pedagoga/ školní asistent. Teoreticky byste mohla zkusit zažádat na ministerstvu školství (vzhledem k přítomnosti pedagogicky zaměřených předmětů v absolvovaném studiu) o výjimku a individuální uznání kvalifikace, ale šance na úspěch u takové žádosti neumím odhadnout. Nebo si můžete k získání kvalifikace doplnit některý z kvalifikačních kurzů.
uzavírání prac.poměru na dobu určitou
Zuzana
27.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Jsem AP u žáka s autismem již tři roky, pokračuji i do dalšího 4.ročníku. Teď uz budu mít prodloužení prac. smlouvy po 4! (každý rok jedna smlouva). Měla bych asi mít prodloužení na dobu neurčitou, ale pan ředitel vydal vnitřní předpis k uzavírání prac. smluv, ve kterém cituji "nelze po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnával na určité prac. pozici zaměstnance na dobu neurčitou, spočívající v : v uzavření prac. poměru s pedagog.pracovníkem, pokud je v souladu s ustanovením práv. předpisu ...vázáno na souhlas nebo doporučení zákonem určeného subjektu (par. 16 a par. 47 zákona č.561/2004 Sb.) a příslušný subjekt udělil škole nebo školskému zařízení souhlas nebo doporučení časově omezený." Myslím, že tím se myslí PPP, od které je rozhodnutí o zříz. AP a po jaké období ( každý rok nové doporučení) . Moje otázka je : zda tento "Vnitřní předpis ZŠ" (pravděpodobně řešeno s právníkem) převyšuje nařízení parag.39 odst.2 zákona č.262/2004 Sb., zákoník práce a parag 23 a odst. 2 a 3 zákonač 563/2004Sb, o pedag.pracov.. a tedy nemám nárok mít smlouvu na dobu neurčitou??? Jak je to prosím s udělováním "doby" po kterou je AP přidělen? Například u dítetě s Autismem a tedy s pravděpodobným prodloužením pro další ročníky?? děkuji za odpověď. Z.
Odpověď: Dobrý den, co se týká právního výkladu, tak tam Vám mohu odpovědět bohužel jen jako laik (jsem pedagog, ne právník) - podle mého laického názoru vnitřní předpis nemůže být v rozporu se zákony, a i když by se dal sladit s požadavky zákoníku práce, nadále by ale popíral ustanovení zákona o pedagogických pracovnících; v případném právním sporu bych si tedy rozhodně vsadil spíše na Vás než na pana ředitele. Zároveň je ale pravda, že školy na asistenty dostávají dotaci vždy na rok, doporučení z poradny je maximálně na dva roky, a tak je pro ředitele vždy těžké, aby dal asistentovi smlouvu na dobu neurčitou, když nemá jistotu, jestli mu asistenta příště poradna ještě doporučí a jestli za rok dostane dotaci na jeho plat. A ač neradi, protože jde o variantu lidsky i profesně nedůstojnou, upozorňujeme někdy asistentky, že ředitel má ještě jednu možnost, jak vyhovět zákonnému požadavku na maximálně dvojí opakování smlouvy na dobu určitou a zároveň se vyhnout nejistotě pro něj vyplývající ze smlouvy na dobu neurčitou - přijmout na Vaše místo někoho jiného (někoho, komu bude moct opět po 3 roky dávat smlouvy na dobu určitou). A proto někdy - neradi, ale stejně - doporučujeme asistentkám, aby se raději smířily i se čtvrtou smlouvou na dobu určitou, než aby o práci přišly (výměna pracovníka by nepomohla ani asistentce, ani podporovaným žákům). Tedy to ještě zvažte. Mrzí mě, že pro Vás nemám lepší zprávy.
Je možné absolvovat kvalifikační kurz v okrese Mostě?
Martina Benesova
27.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry vecer, Rada bych se informovala, zda je mozne absolovovat kurz pobliz bydliste.....okr.Most..pokud ano, kam se mam obratit.dekuji Benesova
Odpověď: Dobrý den, bohužel nevíme o žádné organizaci, která by kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga nabízela přímo v Mostě. Ve Vašem regionu nabízí kvalifikační kurz PPP v Teplicích, v nejbližším termínu mají sice bohužel plno, ale třeba by Vás mohli registrovat jako náhradnici - kontakt viz.: http://www.pppuk.cz/dvpp Dále pak kvalifikační studium nabízí také univerzita v Ústí n/L - viz https://www.pf.ujep.cz/ccv/nabidka/128-vzdelavaci-programy-akreditovane-v-ramci-dvpp-podle-vyhlasky-317-2005-sb/chci-byt-asistentem-pedagoga
Je možné dovolenou doplnit studijním volnem?
Romana
27.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako AP v MŠ a setkala jsem se v praxi s možností čerpání studijního volna. Vzhledem k tomu, že mi na letní prázdniny nevychází dostatečné množství dnů tak, abych mohla čerpat volno po celou dobu, po kterou je MŠ uzavřena, chtěla bych po zbývající dny využít studijní volno. Je to možné? Vím, že jsou různé typy SV (na skutečné studium, bez podmínky studovat) a kde se tyto informace dají dohledat? Zajímá mě, jak je možné, že PP v MŠ a ZŠ má rozdílné čerpání volna /dovolená je u všech PP stejná, přesto učitelé na školách mají další prázdniny /pololetní, podzimní, aj., ředitelská volna/. Děkuji za vysvětlení.
Odpověď: Dobrý den, oficiálně je dovolená všech pedagogických pracovníků (asistentů pedagoga i učitelů, v ZŠ i v MŠ) stejná - podle zákoníku práce mají nárok na 8 týdnů dovolené ročně. Možnost čerpání studijního volna je upravena v zákoně o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) v §24. Podle odstavce 7 tohoto paragrafu má ředitel přidělit ped. pracovníkovi až 12 dnů studijního volna, zároveň je zde ale řečeno, že toto volno řediteli pracovníkovi přidělit nemusí, pokud by tomu bránily "vážné provozní důvody" - jinak řečeno, je na řediteli, aby se rozhodl, jestli v daný den může pracovníka zaměstnání postrádat, a podle toho mu přidělil nebo nepřidělil studijní volno. V praxi se ale institut studijního volna poměrně často využívá právě v případech, kdy pracovníkovi nestačí na pokrytí doby prázdnin řádná dovolená. Přesný popis studijního volna najdete v zákoně, např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
jaká je pracovní doba při 0,75 úvazku u AP?
Mariana Spilková
26.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se tímto zeptat, jak je to přesně s úvazkem 0,75 a pracovní dobou. Jedná se tu o 30 hodin týdně po 60 minutách nebo 45 minutách? Žák má týdně 25 vyuč. hodin, což by měla být přímá ped. činnost, k tomu asi 2,5 hod. nepřímé, a zbývají necelé 2,5hod. A teď nevím, zda po 45 nebo 60 minutách, Pokud by mi byly vyplněny dozorem o přestávkách, tak je to dost velký rozdíl. Pokud bych s žákem musela být o přestávce, nemám pak nárok na přestávku?
Odpověď: Dobrý den, při úvazku 0,75 máte pracovní dobu 30 hodin týdně (ve smyslu 30 krát 60 minut). Dle současného znění vyhlášky (č. 27/2016 Sb., v přílohách) má tato pracovní doba být rozdělena na 27 hodin přímé pedagogické činnosti a 3 hodiny činnosti nepřímé. Pokud má žák 25 vyučovacích hodin týdně, doporučoval bych rozvrh asistentky nastavit tak, aby její přímá činnost začínala třeba už 20 minut před vyučováním a končila chvíli po vyučování, aby naplnila oněch 27 hodin; 3 hodiny nepřímé činnosti pak zbývají na přípravy a účast na poradách pedagogů. Pokud je z nějakého důvodu nutné, aby asistent pedagoga poskytoval žákovi podporu i během přestávek (například kvůli bezpečnosti), doporučujeme domluvit s učitelem režim, ve kterém si asistent bude moct udělat krátkou osobní přestávku (10 min. na toaletu a občerstvení) na konci některé vyučovací hodiny tak, aby na přestávku byl už zase zpět u žáka.
Může se jeden úvazek AP rozdělit mezi dvě osoby?
Zuzana B.
26.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,mám ukončené studium pro asistenta pedagoga. Celý školní rok jsem byla na 50% úvazek v 1. třídě u chlapce. Pro další školní rok budu mít 20% úvazek a o zbylou část se dělit s Mgr. učitelkou 1. stupně. Je přípustné aby v jedné konkrétní třídě pracovali dvě asistentky u jednoho žáka?Z toho jedna má studium a druhá ne. Jaké v tomto případě je znění pracovní smlouvy a jak je to s dovolenou? Děkuji a přeji hezký den Zuzana
Odpověď: Dobrý den, rozdělení jednoho úvazku asistenta pedagoga mezi dvě pracovnice sice nebývá zrovna nejvhodnějším řešení, v praxi ale možné je. Pokud jedna z těchto pracovnic má absolvované studium pro asistenty pedagoga a druhé má vysokoškolské vzdělání v pedagogickém oboru, je vše v pořádku - obě jsou z pohledu zákona na pozici asistentky pedagoga plně kvalifikované. V případě, že budete mít úvazek 0,2, Vaše pracovní smlouva se pravděpodobně nijak moc měnit nebude, jen uvedený počet pracovních hodin bude menší než dříve. V nároku na dovolenou bude mít stále 8 týdnu dovolené ročně, jen s ohledem na nižší úvazek se pro Vás jeden týden dovolené bude rovnat 8 hodinám volna.
AP sdileny anebo ne?
Eva Skorunkova
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dvě 7. třídy ve speciální církevní škole, v každé je 8 dětí, s PO2+ v první je jeden žák s PO4 a v druhé s PO3. Každý dostal asistenta. Předpokládám, že škola na ně obdrží platy, mzdy. Nyní se žáci s PO 3 a s PO4 dají do jedné třídy a dostanou jen 1 asistentku. Protože rozvrh třídy v 8. ročníku není 40 hod / týdně, tak po škole, kde je AP 32 hodin, odchází ještě dodělat 8 hodin jako pomocnice do družiny, i když dětí, na které opatřeni byla vydaná, do družiny vůbec nechodí. Tzn. 40 hodin přímé práce.
Odpověď: Dobrý den, ve Vašem popisu situace sice nezaznívá žádný dotaz, zkusím ale i tak alespoň stručně reagovat. Rozhodně není možné, aby asistent s úvazkem 40 hod. týdně měl v úvazku výhradně jen přímou pedagogickou činnost. S novelizací vyhlášky platnou od ledna tohoto roku sice došlo k omezení nepřímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga, i tak by ale nepřímá činnost měla tvořit alespoň 10% z úvazku, ze 40 hodin týdně tedy asistent může mít na přímou ped. činnost jen 36 hodin (zbývající 4 hodiny má na nepřímou ped. činnost). Pokud se sejdou v jedné třídě dva žáci - jeden s podpůrnými opatřeními 3. stupně a druhý s podpůrnými opatřeními 4. stupně - nikde není psáno, že by jejich podporu měl zajistit jen jeden asistent pedagoga (resp. zatím to nikde není psáno, připravovaná novela vyhlášky sice počítá s omezením počtu asistentů ve třídě na jednoho, tato novela ale zatím ještě neprošla schválením a dosud neplatí). Záleží na poradenských zařízení (PPP nebo SPC) - pokud ped.-psych. poradna nebo speciálně pedagogické centrum doporučí ke každému z žáků jednoho asistenta, klidně mohou (podle stávající platné verze vyhlášky) být ve třídě asistenti dva.
AP při přestupu žáka na jinou školu
Ludmila Šimečková
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o info, jak je to s AP v případě, že se žák s tímto podpůr.opatřením odstěhuje a nastupuje na jinou školu. Děkuji. Šimečková
Odpověď: Dobrý den, rámcově přichází v úvahu tři možná řešení: 1) Škola asistenta pedagoga převede k jinému žákovi s doporučeným podpůrným opatřením ve formě asistenta pedagoga (to lze ale samozřejmě jen za předpokladu, že škola nějakého takového "neobsazeného" žáka má). 2) Škola dá asistentovi pedagoga výpověď, obvykle se standardní dvouměsíční výpovědní lhůtou - během těchto dvou měsíců si asistent vybere svůj nárok na dovolenou a ve zbytku času pomáhá ve škole tam, kde je zrovna potřeba. Nevýhodou je, že po dobu oněch dvou měsíců musí škola asistenta platit z vlastních finančních zdrojů, dotaci na plat asistenta totiž musí přestat čerpat se dnem odchodu žáka. 3) Škola se s asistentem pedagoga domluví na ukončení pracovního poměru dohodou, zpravidla ke dřívějšímu dni, než by odpovídalo výpovědní lhůtě - tato možnost se obvykle volí tam, kde si asistent rychle sežene jiné pracovní místo.
Čerpání dovolené o prázdninách u školního asistenta
Lucie
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji od května tohoto roku jako školní asistent s úvazkem 0,5. Ráda bych se zeptala na čerpání dovolené v době hlavních prázdnin. Případně jakou činnost bych měla v době prázdnin vykonávat, když ve škole nejsou žáci? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, jako školní asistentka jste (bohužel) vedena jako nepedagogický pracovník a proto máte nárok jen na 4 nebo 5 týdnů dovolené za rok. Zhruba asi polovinu letních prázdnin tak budete muset být přítomná v práci. Dohoda na pracovních úkolech na prázdniny je jen mezi Vámi a školou - může to být nějaká pomoc s administrativně-organizačními pracemi, některé školní asistentky ale i třeba organizují volnočasové aktivity pro žáky školy nebo pomáhají žákům s doučováním (zejména těm, které na konci prázdnin čeká reparát).
Může AP pracovat s žáky mimo třídu po celou vyučovací hodinu?
Jana P.
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně práce AP se žáky mimo třídu. AP odvádí po celou vyučovací hodinu v daných předmětech integrované žáky mimo třídu, kde provádí samostatnou výchovně vzdělávací činnost. Dle doporučení poradny je možnost odejít ze třídy pouze na část hodiny v případě zácviku nového učiva, což v současné době (konec školního roku) neprobíhá. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, to se velmi špatně posuzuje bez znalosti bližších okolností. V principu je úkolem asistenta i učitele pokusit se nastavit výuku tak, aby v rámci výuky nemusel žák s asistentem odcházet mimo učebnu vůbec. Zároveň ale respektujeme, že jsou situace, ve kterých to jinak nejde a asistent s žákem na chvíli odejít pracovat do jiné učebny musí. Pokud existuje podezření, že asistent odchází s žákem ze třídy při vyučování zbytečně často, je vhodné, aby se sešel asistent s učitelem a s někým z vedení školy (event. i se zákonným zástupcem žáka) a domluvili se na jiném postupu (při kterém bude asistent pracovat s žákem více ve třídě). Pokud by škola (asistent nebo učitel) nadále trvali na dosavadním řešení, lze do procesu změny zapojit i poradenské zařízení, které pozici asistenta do školy doporučilo (event. pak lze také podat stížnost na Českou školní inspekci).
Je u AP možný přesun do nižší platové třídy?
Michaela
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, studuji pedagogiku volného času. Po celou dobu mého zaměstnání jako asistent pedagoga (2 roky), jsem byla v osmé platové třídě. Nyní přišel z poradny pokyn, že můj svěřenec má mít úvazek snížený na polovinu a pan ředitel mi se snížením úvazku chce snížit i platovou třídu (z osmé na pátou). Prý do doby, než odevzdám diplom z dokončeného studia, protože bez dokončeného studia jsem nekvalifikovaná pro tuto práci. Jak je tedy možné, že jsem při probíhajícím studiu mohla být v osmé platové třídě a nyní (při stejných podmínkách, pouze s jiným úvazkem), mám být přesunuta do páté platové třídy? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, obávám se, že pro Vás nemám žádnou dobrou zprávu. O výši doporučeného úvazku asistenta pedagoga opravdu rozhoduje výhradně jen poradenské zařízení; pokud poradna doporučí nižší úvazek než dříve, jediný, kdo se proti tomu může bránit, je zákonný zástupce žáka, který může požádat o revizi doporučení. O zařazení do platové třídy rozhoduje ředitel školy, který může asistenta pedagoga zařadit do 4. až 9. platové třídy. Co se týká kvalifikace, tak pokud nemáte ukončené vzdělání v pedagogickém oboru nebo kvalifikační kurz pro asistenty, jste z pohledu na zákona nekvalifikovaná (probíhající studium nestačí) - to ale platilo i dříve, v tomto směru se v poslední době nic nezměnilo, proto by bylo zarážející, pokud by Vaše "nekvalifikovanost" měla být důvodem pro snížení platové třídy. Je ale možné, že za snížením třídy stojí doporučení poradenského zařízení - v loňském roce totiž školy na všechny doporučené asistenty pedagoga dostávaly dotace na úrovni 8. platové třídy, letos (po novelizaci vyhlášky) poradny v doporučení rozlišují, jestli má jít o asistenta ve vyšší úrovni (na kterého škola nadále dostane dotaci v 8. platové třídě) nebo o asistenta v nižší úrovni (na kterého škola nově dostane dotaci jen v 5. platové třídě).
Jaká je zodpovědnost AP za děti?
Zuzana P.
17.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o ujasnění "zodpovědnosti AP za děti". V různých diskuzních skupinách lze najít co člověka, to jiný názor (podložený většinou vedením té určité školy) o tom, co AP smí a nesmí a za co zodpovědnost má a nemá. Např. situace, že AP jede jako doprovod na školní výlet, a že prý zodpovědnost za děti má ale pouze učitel. Přijde mi to podivné. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, i mě prosím v tomto berte s rezervou, protože nejsem právník, jen pedagog. Nicméně v minulosti jsem se setkal s právní interpretací založenou na výkladu §29 školského zákona (podle kterého škola jako instituce zodpovídá za zdraví a bezpečnost žáků) a §2914 občanského zákoníku (podle kterého je za škody způsobené zaměstnanci zodpovědný zaměstnavatel) - z oné interpretace pak na základě tohoto výkladu paragrafů jasně vyplývalo, že zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků mají všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé stejně jako asistenti pedagoga) shodnou. Na druhou stranu je v praxi nutné brát v potaz i §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, podle kterého má asistent pedagoga pracovat pod vedením jiného pedagogického pracovníka - v praxi se tak snažíme, aby situací, ve kterých je asistent sám bez učitele, bylo co nejméně.
Mohu pracovat na pozici Asistenta pedagoga nebo školního asistenta s výučním listem?
Jan
17.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu pracovat na pozici Asistenta pedagoga nebo školního asistenta s výučním listem?
Odpověď: Dobrý den, ano, když jste vyučený, můžete pracovat na pozici asistenta nebo i na pozici školního asistenta, podmínkou ale je, že si doplníte pedagogické vzdělání - buď v kurzu "studium pedagogiky" (ve variantě pro asistenty pedagoga, kurz má min. 80 hodin) nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" (kurz má min. 120 hodin, z toho ale až 40 hodin může být praxe). Ještě je nutné upozornit na to, že pozice asistenta pedagoga je letos nově vyhláškou rozdělena na dvě úrovně, přičemž asistenti bez maturitního vzdělání mohou pracovat pouze na té "nižší" úrovni (vykonávají pouze tzv. "pomocné výchovné práce").
Jde rozdělit úvazek asistenta pedagoga mezi dva lidi?
Romana
16.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, pokud má dítě přiděleného asistenta na celý den, tzn. dopoledne ve škole a odpoledne v družině, aby tuto pozici vykonávali dva lidé? Tudíž jestli lze úvazek i finance přidělené na asistenta pedagoga rozdělit mezi dva asistenty - jeden na dopoledne a druhý na odpoledne. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano. V režimu podpůrných opatření je nutné, aby byla podpora asistenta pedagoga realizována v doporučeném rozsahu, ale to, zda bude tuto podporu zajišťovat jeden člověk nebo dva lidé, systém neřeší. Úvazek tak lze klidně rozdělit mezi dva pracovníky.
Jak je to s úvazkem u sdíleného asistenta - sčítá se?
Jana
15.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na úvazek sdíleného asistenta. Jsem sdílený asistent u dvou dětí s PO3. Dostanu úvazek na jedno dítě nebo se úvazky sčítají?
Odpověď: Dobrý den, u sdíleného asistenta pedagoga je to (bohužel) tak, že se s počtem podporovaných žáků úvazek asistenta nenavyšuje - tedy např. když je u jednoho žáka ve třídě doporučen asistenta pedagoga na úvazek 0,5 a následně u druhého žáka je doporučen asistent pedagoga sdílený, také na úvazek 0,5, asistent pedagoga má stále úvazek jen 0,5 a v praxi podporuje žáky oba. Princip sdíleného asistenta pedagoga je tak založen na tom, že asistentovi roste počet podporovaných žáků a objem práce, úvazek a plat ale zůstávají stejné. Jestli Vám připadá, že to odporuje zdravému rozumu, tak jsme na tom stejně. I já považuji tento princip "sdílení" za nelogický a nemravný, protože účelem zde není vytvořit důstojné pracovní podmínky pro asistenty, ani zajistit podporu žáků - účelem je zde pouze ušetřit státu peníze. Bohužel.
Mám právo na 8. platovou třídu, když nemám maturitu?
Ivana Holubovská
14.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,jsem v jednání se ZŠ,kde mne nabízí 0,75 úvazek 7.40-14h a nabízí mzdu prý v 5.platové třídě 11.820Kč hrubého.Vždy jsem dělala na plný úvazek v 8 pl.třídě. Nemám maturitu.Potřebnou kvalifikaci dle nové novely zákona pro výkon asitenta pedagoga mám.Praxi víc jak 6let. Je to fyzicky i psychicky náročná práce s 24dětma ve třídě, přijde mi náročné za tyhle peníze.Zaplatím i za dopravu. Je na řediteli jak napíše rozsah mé práce a může napsat 8.platovou třídu jako tomu bylo dosud nebo je to tak že musím být placena v 5.platové třídě?O co se mám opřít?Děkuji s pozdravem Holubovská
Odpověď: Dobrý den, je mi líto, ale dobré zprávy pro Vás nemám. Po novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. která proběhla k 1. lednu tohoto roku (vyhláškou č. 416/2017 Sb.) školy letos s novými doporučeními na asistenty pedagoga, kteří nemají maturitní vzdělání, nově dostávají dotace pouze v 5. platové třídě. S Vaší praxí (více než 6 let) by Vám v páté platové třídě vycházel 3. platový stupeň, což podle tabulkových platů při úvazku 0,75 vychází na 11.070,- Kč - v částce, kterou Vám škola nabízí, je už možná započítané nějaké osobní ohodnocení... Ředitel školy by Vám sice mohl přidělit i vyšší platovou třídu, rozdíl (mezi dotací a přidělenou vyšší platovou třídou) by ale musel doplatit z jiných prostředků školy a na to řada ředitelů (a škol) nemá dostatečné zdroje. Mrzí mě, že pro Vás nemám lepší odpověď, ani my s letošní novelou vyhlášky měnící platové podmínky asistentů takto k horšímu nesouhlasíme, není ale v našich silách to nějak změnit.
Jaký je plat na 0,75 úvazek v 8. platové třídě bez praxe?
Barbora
14.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká bude hrubá mzda při úvazku 0,75 v 8. platové třídě bez praxe (30h/týden, 27h přímá, 3h nepřímá). Vychází mi 14887,-, ale nejsem si tím stoprocentně jistá. Děkuji moc za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud by šlo o asistenta pedagoga, který má pedagogickou praxi kratší než 2 roky, pak je Váš výpočet hrubé mzdy (tabulkové, bez osobního ohodnocení) správný - v 8. platové třídě jde o 14.887,- Kč. Pokud by měl asistent více než 2 roky praxe, má nárok na vyšší platový stupeň a jeho hrubá mzda bude o něco vyšší - např. při praxi od 2 do 6 let (2. platový stupeň, 8. platová třída, úvazek 0,75) by šlo o 15.315,- Kč hrubého. Vyšší platové stupně (při vyšší praxi) můžete srovnatelně vypočítat z tabulkových platů uvedených například zde: https://www.pracomat.cz/poradna/pro-pracujici/228-platy-statnich-zamestnancu.html#plat_tab_7_2017
Studium FSS MU Brno - soc. práce a školní asistent
Ivana Hošková
14.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je vystudování Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity - katedry sociální politiky a sociální práce - obor sociální práce považováno za pedagogické vzdělání a lze tak vykonávat práci školního asistenta? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale musím Vás zklamat. Obor sociální práce není považován za obor s pedagogickým zaměřením, a proto kvalifikace získaná absolvováním tohoto není pro pozici školního asistenta považována za dostatečnou. Zájemce si musí doplnit pedagogické vzdělání, minimálně v rozsahu kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga.
Může mi škola při přechodu integrrovaného dítěte jinak ukončit předčasně smlouvu?
Eulálie
13.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji na pozici AP v MŠ od 15.10.2017 a moje pracovní smlouva je na dobu určitou v délce trvání jednoho roku, tedy do 15.10.2018. Přílohou prac.smlouvy je doklad : Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, který obsahuje délku dovolené, výpovědní dobu a pracovní dobu. Pracovní doba mi byla upravena během pracovního poměru ze 40 na 30 hodin týdně s mým souhlasem. Nyní integrované dítě odchází od 1.9.2018 na jinou školu. Ráda bych pracovala do konce pracovní smlouvy. Může mi pracovní smlouvu ukončit dříve než 15.10.2018 bez mého souhlasu ? Jaké jiné možnosti má zaměstnavatel ? Děkuji. Eulálie
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz, navíc Vás asi nepotěším, ale ve Vaší situaci má zaměstnavatel víceméně jen dvě možnosti: A. Od prvního září Vás převede k jinému dítěti (třeba i do jiné třídy), které má doporučené podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga - to ale záleží na tom, jestli nějaké takové "volné" dítě ještě ve škole je; B. nebo Vám dá výpověď, přičemž Vám ještě nějakou dobu poběží výpovědní lhůta (předpokládám, že dva měsíce - bude mít konkretizováno v pracovní smlouvě) a poté bude Váš pracovní poměr ukončen. Naštěstí je v současné době poměrně velká poptávka po kvalifikovaných asistentech, tedy i kdyby Vás stávající zaměstnavatel musel propustit, předpokládám, že nové místo najdete.
Spojení uvazků
Magda
13.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od září bychom měli na doporučení poradny mít tři AP ke třem žáků v různých ročnících. Jde o dva úvazky 0,75 a jeden úvazek 0,5. Je možné přijmout jen dva AP a dát jim úvazek 1,0? V praxi by to znamenalo, že u dítěte s doporučením 0,5 AP by se střídali dva AP, každý na 0,25úvazku. Je to možné a správné? Děkuji za odpověď. PS: omlouvám se za dvojí zaslání dotazu, ten první byl zřejmě na špatném formuláři, což jsem zjistila až po odeslání.
Odpověď: Dobrý den, technicky to spojení tří částečných úvazků ve dva celé úvazky možné je, obávám se ale, zda přitom nenarazíte na překrývání hodin, kdy jsou asistenti v různých třídách potřeba - jeden asistent může mít u jednoho žáka úvazek 0,75 a u jiného žáka v jiné třídě úvazek 0,25, těžko ale může být první nebo druhou vyučovací hodinu na dvou místech současně. Podmínkou spojení úvazků je pak taková organizace rozvrhů asistentů, při které žádnému žákovi v dotčených třídách nechybí potřebná (poradenským zařízením doporučená) podpora. Alternativou je případné propojení asistentských úvazků s úvazky vychovatelek ve školní družině.
stížnost na odepření asistenta žákovi ředitelem školy
Marek
13.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, s třídou, ve které je asistent pedagoga přímo určen konkrétnímu žákovi, jsme měli jet na školní výlet.Přestože žák se výletu chtěl zúčastnit, ředitel školy den před jeho uskutečením přišel s tím, že mám jet s třidou sám a že asistent zůstane ve škole, kde pro něj bude jiná práce. Na námitku, že asistent je přidelen k žákovi, mi bylo odpovězeno, že pouze ve výuce. Toto jednání ředitele je přeci nepřípustné a nezákonné - asistent je přidělen k žákovi, at se jedná o výuky, exkurze, či školní výlety nebo se pletu? Kde se mohu obrátit se stížnosti, proti tomuto postupu? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, máte samozřejmě pravdu. Podle školského zákona (z. č. 561/2004 Sb., §16) a podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v. č. 27/2016 Sb., §5) je asistent pedagoga podpůrným opatřením ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - to sice neznamená, že by měl pořád pracovat jen s tímto žákem, ale znamená to, že veškerá jeho činnost musí směřovat k podpoře daného žáka (asistent tak může pracovat i s ostatními žáky, ale účelem této činnosti má být to, aby učitel sám měl více času na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami). Určitě není možné, aby asistent pracoval v jiné třídě nebo dostával úkoly, které s podporou "jeho učitele" a "jeho žáka" nijak nesouvisí. Navíc školní výlet je součástí výuky, tedy i kdyby vedení školy argumentovalo využitím asistenta jen na výuku, na výlet by i tak jet měl. Stížnost bych na Všem místě řešil nejprve s vedením školy. Pokud by bylo nutné obrátit se na někoho mimo školu, pak můžete oslovit poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které asistenta doporučilo, oficiální (i třeba anonymní) stížnost se pak dá podat na Českou školní inspekci nebo ke zřizovateli školy.
Můžu dělat nadále AP, když nemám pedagogické vzdělání?
K
16.05. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Prosím mám velkou prosbu.Pracuji na ZŠ jako asistent pedagoga k dítěti Vývojová dysfazie už 5 let.Jsem v 8.plat.třídě.Dítě má asistentku i na další školní rok.Teď mi bylo řečeno po vyhlášce od ledna, nemohu už dělat nadále žákovi asistentku,ze nemám maturitu. Kurz AP mam už 8 let,ale nemám pedagog.vzdělání, tak nemohu od září pokračovat s dítětem. Byla jsem smirena,ze půjdu do 5.plat.třídy,ale že zůstanu nadále u žáka. Vedení mi řeklo,že když nemám maturitu tak nemohu pracovat na ZŠ nadále,pouze v MŠ a to jen v té 5.plat.třídě.Prosím o upřesnění jak to vlastně je.Jsem z toho opravdu zmatená ať tu ,vyhlášku čtu zleva doprava,nic tam není ,ze nemohu pracovat na ZS.Dekuji moc K.
Odpověď: Dobrý den, to je složité. V principu i nadále můžete pracovat jako asistentka pedagoga na základních školách - i po novelizaci vyhlášky tato možnost platí. V praxi ale záleží na doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) - pokud poradenské zařízení doporučí asistenta podle §5, odstavce 4 vyhlášky, můžete na daném místě pracovat, i když nemáte maturitu (a je jedno, jestli je to v MŠ, ZŠ nebo SŠ); pokud ale poradenské zařízení doporučí asistenta podle §5, odstavce 3 vyhlášky, škola už na dané místo musí shánět člověka s maturitou (a Vás, protože maturitu nemáte, by tak mohli zaměstnat pouze v případě, že by nikoho s maturitou nesehnali). Dokud Vám platí staré doporučení z poradenského zařízení, nic významného se pro Vás nemění, pokud si ale chcete místo udržet i po novém doporučení z poradenského zařízení, bylo by vhodné, aby škola kontaktovala poradenské zařízení a požádala je o zvážení doporučení asistenta podle §5, odstavce 4 vyhlášky.
© Nová škola, o.p.s. 2013