Dnes < > October 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
Oct 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

Asistent pedagoga
Soňa
10.05. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych vědět, když mám úvazek 50% asistenta pedagoga. Kolik hodin týdně musím trávit s dítětem. Počítá se to na celé hodiny 60 minut nebo vyučovací hodina 45 minut...Dělám ve škole od 8 hodin. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud máte úvazek 0,5, Vaše celková pracovní doba je 20 hodin týdně (počítá se po 60 minutách). Tato celková doba je pak rozdělena na dobu přímé pedagogické činnosti (práce přímo s žáky, nejen ve vyučovacích hodinách) a dobu nepřímé pedagogické činnosti (porady, konzultace, přípravy...) - poměr tohoto rozdělení je různý, podle toho, jak staré je doporučení (z PPP nebo SPC), na základě kterého byla ve škole Vaše pozice zřízena: A) Pokud je doporučení vydané před březnem 2018, může poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti ve Vašem úvazku vcelku libovolně nastavit ředitel školy (přímá pedagogická činnost ale vždy tvoří větší část z úvazku). B) Pokud je doporučení vydané v dubnu 2018 nebo později, měla by přímá pedagogická činnost tvořit 90% z Vašeho úvazku (18 hodin týdně) a nepřímá pedagogická činnost 10% z Vašeho úvazku (2 hodiny týdně).
AP a poznámka
Vojtěch Studénka
10.05. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, omlouvám se, že vyrušuji, ale v pondělí jsme absolvovali takové menší školení ohledně asistentů pedagoga. Paní lektorka-školitelka inkluze- (mimochodem aprobace biologie-chemie) nám u problematiky asistentů pedagoga sdělila, že asistent pedagoga nemůže dát dítěti poznámku (myslím tím poznámku při dozoru na školní chodbě, který AP vykonávají). Že musí přijít za třídním učitelem a toho požádat o zapsání poznámky! Na tento problém se p. lektorky ptal náš p. ředitel. Popřípadě by toto muselo být zakotveno ve školním řádu. Ve vyhlášce ani nikde jinde jsem se nedočetl, že AP nemůže dát dítěti poznámku (jako pedagogický pracovník s titulem VŠ). Lektorku jsem trošku uzemnil (před p. ředitelem) i tím, když jsem jí řekl, že poznámky psát nemůžeme, ale p. ředitel naše AP posílá samotné s dětmi na školní sportovní soutěže, olympiády apod. Další problém k řešení z naší diskuse-co dělat, pokud je AP v pracovní neschopnosti. P. lektorka trvala na tom, že u dítěte musí být přítomen další vyučující jako náhrada za nepřítomného AP. Děkuji Vám za odpověď a omlouvám se za můj meil.
Odpověď: Dobrý den, s těmi poznámkami je to složité, nikde v závazných normách (legislativě) toto přesně popsáno není - v principu by ale opravdu poznámky asistent pedagoga žákům dávat neměl. Vycházíme z vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., §5), podle které má asistent pracovat pod vedením jiného pedagogického pracovníka - udělování poznámek by byla samostatná činnost bez vedení učitelem, kterou vyhláška nepředpokládá. Podobně z výkladu vyhlášky vyplývá, že by asistent neměl nějak pravidelně bez přítomnosti učitele doprovázet žáky na školní akce - lze to přijmout jako výjimečné řešení v nějaké mimořádné situaci, kdy chybí dostatečný počet učitelů, nemělo by to být ale běžnou normou. Pokud asistent pedagoga dočasně chybí (např. pro nemoc) je povinností školy zajistit běžný provoz třídy jinak - buď tak, že na pozici asistenta pedagoga dočasně zaskočí jiný pedagogický pracovník školy (např. vychovatelka ze školní družiny), anebo tak, že vyučování zvládne dočasně učitel sám (zejména v situaci, kdy žádná vhodná náhrada za asistenta není k dispozici).
Financování AP
Alexová Gabriela
26.04. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Mám dotaz. Mám nabídku na 10 hod./týdně přímé asistence jako AP. Potřebuji vědět, kolik hodin placené přípravy mám k těmto hodinám nárok. Potřebovala bych 0,5 úvazku. Dá se to nějak udělat, aby mi to dalo i s přípravou 0,5 úvazek. Děkuji Alexová
Odpověď: Dobrý den, podle stávající verze příslušné vyhlášky (č. 27/2016 Sb.) by poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti u asistenta pedagoga měl být 9 ku 1 ve prospěch činnosti přímé - u úvazku zahrnujícího 10 hodin činnosti přímé by tedy měla cca 1,1 hodiny na činnost nepřímou. Ředitel školy má sice pravomoc dát do úvazku asistenta pedagoga i více než oněch 10% na nepřímou pedagogickou činnost, jakékoli hodiny nepřímé činnost navíc ale musí asistentovi platit už z jiných prostředků nežli z dotace na asistentův plat (a protože většina ředitelů v rozpočtu žádné takové jiné prostředky nemá, je celkem nepravděpodobné, že by k tomu došlo). Řešením pro Vás by mohla být situace, kdyby škola dostala doporučení u dvou různých žáků na dva úvazky 0,25 (cca oněch 10 hodin týdně) a mohla Vám tyto dva úvazky spojit v jeden úvazek poloviční.
Oslovení asistenta pedagoga
Petra
22.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit, jaké je správné oslovení asistenta pedagoga žákem. Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď: Dobrý den, to se nedá takto obecně stanovit, záleží na stáří dětí, s nimiž asistent pracuje, také na obecném nastavení vztahů a oslovování mezi žáky a pedagogy v dané škole... Nejběžnější (jistě ale ne jediné správné) oslovení je "paní asistentko".
Změna MŠ - změna asistenta?
Lenka Hrubešová
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, jestli při přechodu dítěte, které má v MŠ asistenta pedagoga, do jiné MŠ (v jiné obci stejného kraje) může tento asistent přejít s ním a za jakých podmínek, případně co je pro to potřeba udělat, aby to tak být mohlo. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, toto možné určitě je, oběma školám dokonce takový postup mnohé velmi usnadní. MŠ, ze které dítě odchází, nahlásí ukončení podpůrného opatření (asistent pedagoga je oficiálně veden jako podpůrné opatření) a nemusí složitě řešit výpovědní dobu asistenta (ukončí pracovní poměr dohodou); MŠ, do které dítě nastupuje, nahlásí zahájení poskytování podpůrného opatření a nemusí shánět vhodného kandidáta na asistentskou pozici. Přechod dítěte i asistenta je žádoucí předem konzultovat s poradenským zařízením (PPP nebo SPC), které asistenta doporučilo. Vrácení peněz z dotace poskytnuté původní MŠ a získání dotace pro novou MŠ bych doporučoval domluvit přes krajský úřad, přes který toto financování jde.
Změna platů?
Nika
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, dělám asistentku v MŠ s úvazkem 0,75 a smlouvou do srpna. Od září bych měla mít novou smlouvu, jenže bylo mi řečeno, že budu jako asistentka s absolvovaným kurzem na asistenta pedagoga posunuta do platové třídy 5. Nyní jsem v 8. Jak to tedy je? Bylo mi řečeno, že na mě není tolik peněz a že musí školka na mě "doplácet"; a ostatní učitelky nemají pak odměny. Mám náročné dítko, kterému jsem asistentka a za pár korun to dělat nebudu. Plat tedy záleží na řediteli školky?
Odpověď: Dobrý den, výše platu asistenta pedagoga skutečně do určité míry závisí na řediteli školy, který může asistenta zařadit do 4. až 9. platové třídy, nepřímo je ale přitom limitován výší dotace, kterou na asistenta pedagoga dostane. Dotaci může škola dostat na úrovni buď 8. nebo 5. platové třídy (letos nově, loni byly všechny dotace v 8. platové třídě). Rozhodující může být nikoli kurz studia pro asistenty pedagoga (tam je jednoznačně dobře, že kurz máte) ale Vaše předchozí vzdělání - je pravda, že po novelizaci vyhlášky platné od začátku letošního roku budou školy na asistenty, kteří nemají maturitu, dostávat dotace na úrovni 5. platové třídy; u asistentů s maturitou bude možné zachovat i nadále dotaci na rovni 8. platové třídy. V případě, že ředitel dostane dotaci na úrovni 5. platové třídy, může i tak dát asistentovi třeba 6. nebo 7. platovou třídu, rozdíl ale musí doplatit z jiných zdrojů školy (třeba z peněz, které by jinak mohl použít na platy učitelů).
Mohu dělat AP s konzervatoří?
Jaroslav Kratochvíla
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, jestli mohu se vzděláním, které mám - Konzervatoř Pardubice (maturita, absolutorium), učil jsem 6 let na ZUŠ bez problémů, dělat AP na základní škole? Mám na Konzervatoři s absolutoriem pedagogické minimum?
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) - podrobněji viz http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga. Konzervatoř sama o sobě nestačí; záleží na tom, kde jste absolvoval ono pedagogické minimum - pokud by šlo kurz s pedagogickým zaměřením organizovaný vysokou školou v rámci celoživotního vzdělávání, bylo by Vaše vzdělání dostatečné. Pokud byste dílčí pedagogickou kvalifikaci pro výuku v ZUŠ získal třeba jen v rámci vybraného předmětu ve studiu na konzervatoři, musel byste si kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga dále doplnit.
Jaké má školní asistent práva a povinnosti?
Silve Kaňa
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako školní asistent na základní škole. Chtěla bych se zeptat, kolik musí být ve třídě žáků abych s nimi mohla jet na školní akci s jejich třídní učitelkou jako doprovod? A dále mohu sama doprovázet žáky na různé školní soutěže bez pedagoga nebo ne? Ze začátku roku jsem totiž na soutěže doprovázela sama a jako doprovod jsem jezdila bez omezeni počtu dětí, nyní došlo ale ke změnám a proto bych chtěla vědět, jaké vlastně školní asistent má práva a povinnosti. Mockrát děkuji za odpověď Silvie Kaňa
Odpověď: Dobrý den, práce školního asistenta se řídí podle dvou dokumentů ministerstva školství, a to sice "Školní asistent v projektech OP VVV" a "Popis šablon a jejich věcný výklad" - oba tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách ministerstva školství, žádný z nich ale neřeší počet žáků v podpoře školního asistenta. Jinak řečeno, počet žáků účastnících se školní akce není pro přítomnost školního asistenta nijak směrodatný - záleží jen na vedení školy, zda školního asistenta (bez ohledu na počet žáků) na akci vyšle nebo zda jeho podporu potřebuje ve škole v daném okamžiku jinde. Školní asistent je obvykle zaměstnancem školy, proto se nic nestane, když je po nějakou kratší dobu s žáky sám, bez přítomnosti učitele. Na druhou stranu je ale školní asistent veden jako nepedagogický pracovník, neměl by tedy samostatně řídit vzdělávací činnost a na vzdělávacích akcích by tedy měl být v doprovodu pedagoga.
Jak je to o letních prázdninách - má asistent pedagoga volno? A jak je to s platem?
Michaela
20.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Pracuji v MŠ jako asistent pedagoga již 8 měsíců a chci se zeptat jak je to s volnem a platem o letních prázdninách. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga má - stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci - ze zákona nárok na 8 týdnů dovolené za jeden kalendářní rok. Ve kterých termínech si toto volno asistent vybere, záleží jen na domluvě s vedením školy - obvykle ale většinu dovolené čerpají asistenti pedagoga během letních prázdnin. Mzda v době dovolené se vypočítává z průměrné mzdy pracovníka, obvykle je její výše ale přibližně shodná s běžnou mzdou vyplácenou v době pracovní činnosti.
Jaké možnosti má zaměstnavatel, když dítě těžce onemocní a asistent má pracovní smlouvu na celý rok?
Dominik
20.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké možnosti má zaměstnavatel, když dítě těžce onemocní a asistent má pracovní smlouvu na celý rok. Velmi děkuji za reakci.
Odpověď: Dobrý den, není mi známo, že by existoval nějaký předepsaný postup pro daný případ. Obecně platí, že v případě nemoci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterému byl asistent pedagoga doporučen, zůstává asistent stále v práci, i nadále pomáhá učiteli s organizací vyučování + podle možností pomáhá i se zajištěním komunikace mezi školou a rodinou nemocného žáka (dochází do rodiny, donáší zadání práce a úkolů), a to až do doby, kdy vyprší platnost doporučení od PPP (nebo SPC), na základě kterého byla pozice asistenta ve škole zřízena (jedinou výjimkou by byla situace, kdy by žák přestal být žákem školy - v takovém případě by bylo nutné ukončit poskytování podpůrného opatření ve formě práce asistenta okamžitě a asistenta po uplynutí výpovědní doby propustit).
Mohu pracovat jako AP, pokud mám pedagogické minimum z VŠ ekonomického zaměření?
Markéta
20.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mne, zda mohu pracovat jako AP v případě, že jsem na VŠ ekonomického zaměření absolvovala také tzv.pedagogické minimum - psychologii a pedagogiku. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Pokud jste pedagogické minimum vystudovala formou samostatného kurzu v režimu celoživotního vzdělávání organizovaného Vaší vysokou školou, pak požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga (podle §20 zákona 563/2004 Sb.) splňujete. Pokud byste měla "jen" pedagogicky orientované předměty v rámci svého studia s jiným (ekonomickým) zaměřením, Vaše kvalifikace by pro pozici asistenta pedagoga bohužel dostatečná nebyla a musela byste si doplnit kvalifikační kurz.
Musí mít syn na vozíku mimo ÄP i osobního asistenta?
Hana galoová
19.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den.Obracím se na vás s prosbou. Můj syn navštěvuje 5.tř základní školy. Je na invalidním vozíku, má asistenta pedagoga. Chtěla bych se zeptat, zda musí mít osobního asistenta a popřípadě kde ho sehnat. Velice děkuji Galoová
Odpověď: Dobrý den, služby osobních asistentů se shání přes registrované poskytovatele sociálních služeb (registr spravuje MPSV), Váš syn ale osobního asistenta rozhodně mít nemusí - pokud je žákem základní školy a má doporučenou podporu asistenta pedagoga, není pro osobního asistenta důvod. Pomoc by měl zajistit asistent pedagoga, a to včetně i třeba pomoci v oblasti sebeobsluhy nebo při pohybu po škole a v rámci školních akcí i mimo školu, protože i tyto činnosti patří (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,§5) do náplně práce asistenta pedagoga. Podle listiny základních práv a svobod mají všichni žáci (tedy i žáci s postižením) nárok na bezplatné základní vzdělávání a stát je povinen toto vzdělávání zajistit. Služba osobní asistence je službou placenou, a pokud by byla ve vzdělávání nutná, bylo by porušeno Vaše právo na bezplatné vzdělávání - i to je důvod, proč by veškerou potřebnou podporu měl Vašemu synovi zajistit asistent pedagoga, na kterého Vy nic doplácet nemusíte.
Mohu jako školní asistent zastupovat vychovatelku ve družině v době její neschopnosti nebo nepřítomnosti?
Iveta Krátká
19.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Pracuji jako asistentka pedagoga na 20 hodin týdně a stejně takový úvazek mám i na školního asistenta. Chtěla bych se zeptat, zda-li mohu zastupovat vychovatelku ve družině v době její neschopnosti nebo nepřítomnosti. Myslím si, že z pozice školního asistenta ne, není to pedagogický pracovník. Ale nevím jak je to v případě asistenta pedagoga. A jedná se o dlouhodobou nepřítomnost vychovatelky. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, z pozice školního asistenta určitě ne (máte pravdu, je to nepedagogický pracovník), ale ani asistent pedagoga by za dlouhodobě chybějící pedagogické pracovníky (učitele nebo vychovatele) suplovat neměl - obvykle na to není dostatečně kvalifikovaný, nemá za to odpovídající plat a neodpovídá to jeho popisu práce. Možných řešení je několik: 1. Ředitel školy najde jiného pracovníka, který bude za chybějící vychovatelku suplovat. 2. Ředitel uzavře s asistentkou pedagoga dohodu o provedení práce na pozici vychovatelky - asistentka tak dočasně bude zaměstnána i jako vychovatelka a bude za to mít mzdu navíc. Pozor ale, u takového řešení je potřeba, aby se úvazky časově nepřekrývaly - jedna pracovnice nemůže být v témže čase ve škole současně jako asistentka i jako vychovatelka. 3. Pokud asistentka pedagoga běžně asistuje i v družině (je to součást jejího běžného úvazku), pak může i nadále být v družině jako asistentka pedagoga s tím, že bude dostávat zadání práce od vychovatelky z jiné skupiny (a tedy tak vlastně nebude suplovat za chybějící vychovatelku).
Asistent u maturitní zkoušky
Jiří
08.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o informaci, jak je řešen vztah mezi asistentem a školou v případě asistence žáka výhradně pro účely maturitní zkoušky (všechny její části, vzhledem k zařazení žáka do 3. skupiny s dvojnásobnou časovou dotací pro vypracování). Vzniká pracovně-právní vztah mezi asistentem a školou a případně jaká forma (DPP, apod.)? Je někde daná hodinová sazba či tarif i pro tyto účely? Je možné domluvit se se školou, že chci asistovat bez nároku na jakoukoliv odměnu? Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale konkrétní odpověď pro Vás nemám. Přiznávám, že s takovým požadavkem se setkávám poprvé, a ani legislativa, která podrobněji definuje pozici asistenta pedagoga (vyhláška č. 27/2016 Sb., §5 + přílohy), s něčím takovým vysloveně nepočítá. Obecně se předpokládá, že student, který nepotřeboval ani minimální rozsah podpory asistenta pedagoga v průběhu studia, nebude tuto podporu potřebovat ani u závěrečné zkoušky. Každopádně platí, že asistenta pedagoga musí doporučit školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) - být Vámi, kontaktoval bych Vaše poradenské zařízení a zkusil možnosti (a potřeby) nějaké nárazové asistence konzultovat s nimi.
Mohu dělat učitelku v MŠ se střední ped. školou, obor sociální práce?
Barbora
07.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se vzděláním, které mám, mohu dělat učitelku v MŠ? Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, obor sociální činnost. A pokud by to nešlo, tak jestli stačí si udělat nějaký kurz, popřípadě jaky? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, podle zákona o pedagogických pracovnících není pro pozici učitelky v MŠ kvalifikace získaná v oboru "sociální činnost" dostatečná. Podle požadavků zákona byste tak pro získaní kvalifikace učitelky MŠ musela vystudovat celý obor zaměřený na předškolní pedagogiku (v rámci studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ) - podrobnější popis požadavků na kvalifikaci učitele mateřské školy najdete v §6 zákona, viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563.
Mohu působit jako AP s vystudovanou VŠ - učitelství pro SŠ?
Romana Pastorková
07.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanou VŠ- učitelství pro SŠ (biologie-zeměpis). Mohu působit jako AP na SŽ,ZŠ nebo v MŠ bez dalšího doplňujícího vzdělání? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, s Vaším vzděláním můžete působit jako asistentka pedagoga na všech typech škol (v MŠ, ZŠ, SŠ, ve školách běžných i speciálních). Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20), podle kterého je na pozici asistenta pedagoga kvalifikovaný (mimo jiné i) kdokoli, kdo vystudoval na vysoké škole jakýkoli obor s pedagogickým zaměřením - a sem pochopitelně patří i absolventi studia učitelství pro SŠ. Pro pozici asistentky pedagoga si tedy již žádný další kurz doplňovat nemusíte.
Jsem kvalifikovaná jako asistent pedagoga, když jsem pracovala v MŠ na Slovensku?
Mariana
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, od r.2012-2017 jsem pracovala jako učitelka v mateřské školce.Nyní pracuji od 1.3.2018 jako asistent pedagoga ve školce. Mám ukončené středoškolské vzdělání pedagogické (na Slovensku). Tady v ČR mám státní zkoušky z českého jazyka. Musím si ještě doplnit kurz asistenta pedagoga na tuto pozici? Nebo mi stačí moje vzdělání?
Odpověď: Dobrý den, ze zákona (o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb., §20) je jasně zřejmé, že jakékoli vzdělání dostatečné pro pozici učitele v MŠ je dostačují i pro pozici asistenta pedagoga; zcela jasně pak zákon říká i to, že středoškolské vzdělání s maturitou v oboru s pedagogickým zaměřením je pro asistenta pedagoga dostatečné. Jediné, čím si bohužel nejsem jist, je míra uznávání kvalifikace získané na Slovensku - pokud Vám tato kvalifikace byla uznána pro pozici učitelky v MŠ, měla by Vám zákonitě uznána i pro pozici asistentky pedagoga - kdybyste ale chtěla mít stoprocentní jistotu, pošlete ještě dotaz na ministerstvo školství (www.msmt.cz).
čerpání dovolené - asistent pedagoga
Ludmila
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, jak mám vyřešit problém čerpání dovolené, když mám smlouvu podepsanou jen od 1.9. do 30.6. - tedy na 10 měsíců. V průběhu roku si dovolenou vybrat nemohu a o prázdninách už budu nezaměstnaná. Vím, že ze zákona bych měla mít smlouvu min. na 12 měsíců (mám dokončené bakalářské studium na pedagogické fakultě, takže kvalifikaci bych měla mít), ale to jsem bohužel zjistila až po podepsání smlouvy. Předem děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, určitě je podstatné to, že byste měla mít smlouvu na dvanáct měsíců - požadavek na minimální délku pracovní smlouvy v rozsahu 12 měsíců je dán v §23a zákona o pedagogických pracovních (viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563) a tento požadavek platí již od ledna 2016, tedy platil i v době podpisu Vaší smlouvy (výjimkou by byla jen situace, kdy byste neměla v době podpisu smlouvy ještě ukončené vzdělání). Ze strany Vašeho zaměstnavatele tak byla Vaše smlouva formulována v rozporu se zákonem. Doporučoval bych tedy, abyste na toto pochybení upozornila Vašeho zaměstnavatele (ostatně pokud by na to přišla školní inspekce, byl by to průšvih pro vedení školy, ne pro Vás) a požádala o prodloužení smlouvy do konce srpna (na což máte zákonný nárok); dovolenou si pak budete moci vybrat v době letních prázdnin.
Jsem kvalifikovaný speciální pedagog s 22letou praxí, nyní jako AP na 1/2 úvazek, jaký mi náleží plat?
Sisa
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Jsem kvalifikovaný speciální pedagog s 22letou praxí, nyní jako AP na 1/2 úvazek, jaký mi náleží plat? Dočetla jsem se, že od 9.3.2018 se mění platové podmínky AP, jak?
Odpověď: Dobrý den, plat záleží v první řadě na platové třídě, ve druhé řadě pak platovém stupni. S platovou třídou je to u asistentů pedagoga složité - obecně platí, že asistenti patří do 4. až 9. platové třídy, při určování platové třídy by mělo záležet na dosaženém vzdělání a náročnosti vykonávané práce, vzhledem k nejasnostem v legislativě ale v praxi spíše záleží na rozhodnutí ředitele a výši dotace, kterou škola na plat asistenta dostane. V rámci platové třídy je pak ještě nutné určit platový stupeň - zde rozhoduje praxe, při praxi 22 let spadáte do 4. platového stupně (což by např. v 8. platové třídě odpovídalo částce 21.920 Kč hrubého, při plném úvazku). Informace o změnách ve výši dotací na asistentské platy od začátku tohoto roku najde v našem textu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/jak-zmenila-cerstva-novela-vyhlasky-profesi-asistentu-pedagoga-jednoznacne-k-horsimu
Může si MŠ vyřídit asistenta pedagoga, když nesouhlasí rodič?
Markéta
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Chtěla bych se zeptat, zda pro přidělení asistenta pedagoga /neplést prosím s asistentem dítěte!/ do školky je potřeba souhlas rodiče? Našla jsem pouze diskuze, ale je to spíše záležitost, kdy rodič požaduje asistenta pro své dítě. Já to mám naopak. Školka si chce vyřídit asistenta pedagoga na mého syna a já s tím nesouhlasím. Mohu se nějak bránit?
Odpověď: Dobrý den, s pozicí "asistent dítěte" si to nespleteme, protože žádná taková funkce v ČR neexistuje. Profese asistenta pedagoga je podle české legislativy vnímána jako jedno z podpůrných opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a řídí se zejména školským zákonem (č. 561/2004 Sb., §16) a vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., §5) . Podle těchto legislativních norem je u všech podpůrných opatření, a tedy i u podpory zajišťované asistentem pedagoga, nezbytný písemný souhlas s poskytováním podpůrného opatření od zákonného zástupce žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - tento souhlas však poskytuje pouze zástupce žáka, "kvůli" kterému je asistent do třídy přidělen, zák. zástupci ostatních písmeně souhlasit nemusí a to i když asistent pracuje ve výuce i s jejich dětmi. Zároveň mě ale nenapadá rozumný důvod, proč by měl zákonný zástupce žáka nesouhlasit s podporou asistenta pedagoga - pokud se práce asistenta ve třídě dobře uchopí, může znamenat přítomnost asistenta významnou výhodu pro vzdělávání všech přítomných žáků.
Mohu absolvovat kurz pouze se základním vzděláním?
Martina
28.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu absolvovat kurz, pouze se základním vzděláním? Mohla bych po ukončení kurzu začít pracovat jako asistent pedagoga, nebo se náplň práce liší podle vzdělání a zkušeností?
Odpověď: Dobrý den, pokud jde o kurz "studium pro asistenty pedagoga", tak ano, tento kurz můžete absolvovat, i když máte ukončené pouze základní vzdělání. Náplň práce asistentů pedagoga a jejich celkové uplatnění se v praxi skutečně liší podle toho, zda asistent má či nemá středoškolské vzdělání s maturitou. Asistenti s maturitou mají možnost vykonávat více kvalifikovanou podporu učitele i žáků, asistenti bez maturity vykonávají jen pomocné výchovné práce. Některé školy při výběru asistenta pedagoga trvají na ukončeném středoškolském vzdělání, v jiných případech se ale školy (nebo třeba i dětské domovy nebo podobná zařízení) spokojí i s asistentem, který nemá středoškolské vzdělání, ale doplnil si kvalifikaci ve zmiňovaném kurzu "studium pro asistenty pedagoga".
Jak to má školní asistent s dovolenou o letních prázdninách?
Martina
27.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat od května nastupuji jako školní asistent a zajímalo by mě jak je to o letních prázdninách s nárokem na dovolenou a platem. Mám nárok být celé prázdniny doma za klasický plat, nebo se mi bude krátit a budu mít po zbytek neplacené volno, a nebo budu muset docházet do práce? Předem děkuji za odpověď, Martina Bláhová.
Odpověď: Dobrý den, bohužel Vás asi nepotěším - školní asistent je podle výkladu ministerstva školství nepedagogický pracovník a proto má nárok na dovolenou v rozsahu jako ostatní nepedagogičtí pracovníci, tedy zpravidla 4 týdny (20 dní) za jeden kalendářní rok. Vy ale nastupujete až v květnu, tedy se Vám nárok krátí - pokud nastupujete od 1. května, krátí se Vám nárok na letošní dovolenou na cca 13,5 dne. V době letních prázdnin, kdy školním asistentů nevychází dovolená, chodí tito pracovníci obvykle do práce - dělají přípravné práce, ale u nás například i organizují volnočasové aktivity a doučování pro žáky školy.
asistent pro nedoslýchavou slečnu na základní školu
Sagulová Sabina
27.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, sháníme osobního asistenta pro nedoslýchavou 6 letou holčičku, na základní školu na Kladno, která není zaměřena pro nedoslýchavé. Holčička je zatím v přípravce v Holečkově škole. Ale není tam spokojená. A rodiče jí chtějí mít spíše doma, než na internátě. S ředitelem školy na Kladně jsou domluveni, že by jim nevadil osobní asistent. Proto se Vás chci zeptat. Co pro to musíme udělat. Předem děkuji za odpověď Sagulová
Odpověď: Dobrý,den osobního asistenta bych Vám nedoporučoval - osobní asistence je sociální služba, osobní asistent tak nemůže být zaměstnancem školy, musí být zaměstnán pod nějakou organizací poskytující sociální služby, navíc rodiče dívenky by museli na osobního asistenta finančně přispívat... Lepším řešení by v daném případě byl asistent pedagoga - to je zaměstnanec školy, který pracuje ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, a pomáhá jak učiteli, tak i žákovi. K tomu, aby škola získala do třídy k dívence asistenta pedagoga, je nutné doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), proto bych doporučoval, aby zákonní zástupci objednali dívenku na kontrolní vyšetření do speciálně pedagogického centra (SPC) a zde pracovníky SPC požádali o zvážení možného doporučení asistenta pedagoga. Když SPC asistenta pedagoga doporučí, škola už má pak automaticky nárok získat od státu potřebnou dotaci na asistentův plat a konkrétního pracovníka na pozici asistenta už si také shání škola.
Může být akreditovaný kurz asistenta pedagoga brán jako pedagogické minimum?
Iveta
26.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může být brán akreditovaný kurz asistenta pedagoga jako pedagogické minimum či nikoliv. Předem děkuji za odpověd.
Odpověď: Dobrý den, to je mi líto, ale asi Vás zklamu: Pokud máte na mysli kurz "studium pro asistenty pedagoga", tak u tohoto kurzu získává absolvent kvalifikaci jen pro pozici asistenta pedagoga (event. i pro pozici školního asistenta) - kurz nelze brát jako ekvivalent pedagogického minima požadovaného pro jiné profese pedagogických pracovníků. (Jiné je to u kurzů "studium pedagogiky", které ve variantě "b" poskytují kvalifikaci pro pozici asistenta pedagoga, za určitých okolností ale kvalifikují absolventa i pro pozice pedagoga volného času nebo vychovatele, ty ale - předpokládám - na mysli nemáte.)
Kde mohu zkusit kurz asistenta pedagoga?
Kamila
24.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem vyučená prodavačka potravin + mám ukončené nástavbové studium s maturitní zkouškou (2 roky). Zeptám se kde a jak bych mohla zkusit kurz asistenta, abych mohla pracovat jako asistent pedagoga na ZŠ - první stupeň. Nejbližší mám asi Opavu. Jsem z Budišova nad Budišovkou. A k tomu se chci zeptat jak dlouho kurz trvá.děkuji Műllerová Kamila
Odpověď: Dobrý den, k získání kvalifikace asistenta pedagoga byste potřebovala absolvovat buď a) kurz "studium pro asistenty pedagoga" (má 120 hodin, z toho ale až 40 hodin může být praxe) nebo b) kurz "studium pedagogiky" (má 80 hodin) ve variantě pro asistenty pedagoga. Kurzy "studium pedagogiky" pořádají v Opavě společnosti KVIC a Rytmus, obě ale v současnosti mají kurzy plné a nabízejí jen místa pro náhradníky. Možná že by ale mohla být ještě volná místa v kurzu "studium pro asistenty pedagoga", který pořádá v Olomouci Centrum vzdělávání Všem - více informací najdete zde: https://vzdelavanivsem.cz/databaze-kurzu/kurz/79621-studium-pro-asistenty-pedagoga-olomouc.
Rodič jako AP a kde mohu zjistit podmínky získání AP pro své dítě?
Markéta Třasoňová
23.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Mám pětiletého syna, který má vývojovou dysfázii a expresivní poruchu řeči (diagnóza od dětské psycholožky a kliniké logopedky). V mateřské škole mu paní učitelky špatně rozumí a samy mne oslovily, zda by nemohl mít syn asistenta pedagoga do MŠ. Kdybych já absolvovala kurz asistenta pedagoga (mám SŠ vzdělání), je reálné, že bych já mu mohla dělat asistenta pedagoga ve školce kam dochází? A ještě se ptám kde mohu jako rodič zjistit jaké podmínky je nutné splnit, aby dítě mohlo mít asistenta pedagoga? Poradí mi např. v PPP anebo ve Speciálním pedagogickém centru logopedickém?V PPP v Přerově jsem se totiž toho moc nedozvěděla, ti mne odkázali spíše na logo centrum a teď jsem objednaná se synem do Spec.pedagog.centra logopedického v Olomouci a jsem zvědavá, co se dozvím tam. Děkuji předem za informace.
Odpověď: Dobrý den, aby škola získala asistenta pedagoga do třídy, do které dochází žák se speciálními vzdělávacími potřebami, musí asistenta doporučit školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Počkejte tedy na výsledek vyšetření Vašeho syna ve speciálně pedagogickém centru - tam zhodnotí jeho potřeby a případně doporučí asistenta pedagoga (pokud k doporučení asistenta dojde, škola pak na základě tohoto doporučení už automaticky získá nárok na finanční prostředky na asistentův plat). Pokud byste si doplnila kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, bylo by teoreticky možné, abyste do MŠ nastoupila na pozici asistentky. Obecně ale variantu, ve které pracují jako asistentky pedagogy ve třídách svých dětí jejich maminky, nedoporučujeme - z praxe víme, že vztah maminky a dítěte ve škole omezuje žádoucí osamostatnění dítěte a často je také překážkou v zapojení dítěte do kolektivu spolužáků.
Asistent a výuka AJ
Andrea
23.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, mohu se zeptat, muže asistent vyucovat samostatně anglicky jazyk ve 2. třídě ZŠ, bez dohledu ucitele( i s dohledem)? Rodiče o tomto nebyli informováni! Muže řešit kázenske záležitosti žáků, psat poznámky a sam rozhodovat, zda je to či ono důležité sdělovat - nesdělovat rodičům? Dekuji moc za odpověď. Andrea Matoušková
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga může podporovat žáka při výuce (i při výuce anglického jazyka), může pomáhat při řešení konfliktních situací žáků i při komunikaci s rodiči žáka - to vše ale vykonává pod vedením pedagoga. Role asistenta pedagoga je dána v základu vyhláškou č. 27/2016 Sb., která v §5 jasně říká, že "asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Samostatná pedagogická práce asistenta (bez vedení učitelem) se tak připouští jen ve výjimečných případech (např. akutní onemocnění učitele bez možnosti zajištění suplování jiným kvalifikovaným učitelem) a jen v té formě, která odpovídá vzdělání a kvalifikaci konkrétního asistenta.
Je mé vzdělání (Bc. pedagogika volného času) dostatečné na práci AP?
Lucie
23.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, vystudovala jsem na Univerzitě J. E. Purkyně Pedagogiku volného času (bakalář), zatím jsem v tomto oboru bez praxe. Ráda bych vykonávala práci asistenta pedagoga. Postačí mi toto nebo si musím vzdělání ještě doplnit? A jak byste mi doporučili postupovat? Děkuji a jsem s pozdravem,
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.). Podle tohoto zákona je jednou z cest, jak získat kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga, absolvovat vysokoškolské vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením - což je i Váš případ. Vaše stávající kvalifikace je tedy pro pozici asistenta pedagoga zcela dostatečná - jako asistentka pedagoga můžete nastoupit klidně hned zítra.
Jak mám řešit situaci s nespolupracující asistentkou?
Dana Matejsková
22.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Jsem třídní učitelka 6. třídy, kde učím přírodopisy a zeměpisy. Byla mi přidělena asistentka pedagoga, která má částečný úvazek. Na mé hodiny téměř nechodí a když už se v hodině objeví, aniž bych to věděla dopředu, sedí a kouká do mobilu. Pokud po asistentce něco chci, tak většinou vyhoví, ale s dodatkem, tohle dělat vůbec nemusím. Na třídnické hodiny, které máme vedením nařízené každé pondělí od 8:00 odmítá chodit, já to ovšem považuji za důležité, aby tam byla. Opět neshoda mezi námi. Dokonce nechce jet se třídou na exkurzi, takže jsem požádala jinou asistentku. Dnes jsem poprosila speciální pedagožku o schůzku, kde bude i výchovná poradkyně a asistentka, abychom si vyjasnily pracovní kompetence a aby můj požadavek na účasti v některých hodinách asistentka byla a aktivně se podílela na průběhu hodiny. Moje prosba se týká toho, nevím, jak mám celou situaci řešit. Jaké kompetence pracovní má asistent pedagoga. Může mi pomáhat i s třídnickými záležitostmi? Velmi děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou dány vyhláškou č. 27/2016 Sb. - podrobnější popis včetně citace z vyhlášky najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/zakony-prace Náplni práce asistenta pedagoga se věnujeme pak také zde: http://www.asistentpedagoga.cz/napln-prace Jinak máte samozřejmě pravdu - práce asistentky, jak jí popisujete, je jednoznačně zcela nedostatečná. Pokud by k lepšímu nastavení práce asistentky nepomohla schůzka s ní a s poradenskými pracovníky školy, doporučoval bych Vám obrátit se s žádostí o řešení na ředitele školy - ten odpovídá za práci všech pedagogických pracovníků a pokud asistentka nepracuje tak, jak by měla, je na řediteli, aby tuto situaci řešil.
Jak se určuje platové zařazení AP?
Iva Magdová
22.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, moje vzdělání : SPgŠ - vychovatelství, pomaturitní studium spec. pg. při SPgŠ, celoživotní vzdělávání MU Brno - arteterapie. Praxe: 35 roků vychovatelka ŠD ( 9 plat.tř ), 11 roků AP ( 7 plat.tř. ) Jedná se mi o mé zařazení do 7 plat. tř. jako AP. K 1.9.2016 je normovaná fin. náročnost na AP 8. platová třída. Opravdu dle mého vzdělání a praxe mám nárok pouze na 7 plat. třídu? ( s VŠ vzděláním jsou u nás AP placeni v 9 plat. tř. - troufám si tvrdit, za stejně odvedenou práci ). Děkuji za odpověď I.M.
Odpověď: Dobrý den, navíc Vás asi nepotěším: Podle zákona se plat asistenta pedagoga pohybuje v rozmezí od 4. do 9. platové třídy, vzhledem k vágním formulacím náplně práce asistenta v Katalogu prací a jiným legislativním nedostatkům (nepřesnostem v přílohách vyhlášky 317/2005 Sb., kde se také s vymezením platu asistenta počítá) v praxi záleží víceméně jen na řediteli (a na finančních možnostech školního rozpočtu), do jaké třídy asistenta pedagoga zařadí. Je pravda, že normovaná finanční náročnost na plat asistenta pedagoga odpovídá 8. platové třídě (i když v budoucnu u některých to už bude jen 5. platová třída), to ale neznamená, že škola musí asistenta pedagoga do této platové třídy zařadit.
© Nová škola, o.p.s. 2013