Dnes < > May 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
26
27
28
29
30
May 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun 1
2
3
4
5
6

Vaše dotazy

Je povinností AP doprovázet dítě na oběd do jídelny?
Veronika Špičáková
19.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, AP vykonávám druhým rokem. První rok jsem částečně slepou holčičku (13 let) doprovázela po vyučování na oběd. (Jídelna se nachází 10 min. od školy) Ale letos kdy se výukové hodiny zvýšily, jsem navrhla pouze doprovod do jídelny, ale zpět by už dívka mohla chodit sama ze spolužáky. Nebo by si ji rodiče vyzvedli v jídelně. S tímto mým návrhem rodiče nesouhlasí. Prý ze zákona nesmí do 15 let chodit sama. Chtěla jsem se zeptat jestli takový zákon existuje, a jestli jsem povinna ji na obědy a z oběda doprovázet. Mám plný úvazek a rodiče operují tím, že moje prac. doba je 8h a ne 45 min jako u učitele. Děkuji Špičáková
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, jaký standard školy, zda učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci běžně žáky doprovázejí po výuce na oběd? Obecně ale platí, že v době mimo vyučování (resp. mimo školní družinu nebo školní klub) odpovídají za žáka rodiče a je tedy jen na rodičích žákyně, jestli v době vyučování pustí dívku samotnou nebo jestli zajistí její doprovod jinak. Je pravda, že při plném úvazku máte pracovní dobu průměrně 8 hodin denně (z toho týdně obvykle 36 hodin na přímou pedagogickou činnost a 4 hodiny na nepřímou pedagogickou činnost), nicméně jako pedagogického pracovníka Vás může "úkolovat" pouze ředitel školy (event. jím pověřený učitel). Rodiče žákyně nemají žádné právo jakkoli ovlivňovat Vaší pracovní náplň.
Mohu jako běžný učitel vykázat AP z hodiny?
jirka
18.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem běžný učitel. Mohu vykázat AP z hodiny? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, teoreticky ano. Asistent pedagoga totiž má pracovat "podle pokynů jiného pedagogického pracovníka" (§5, odstavec 2, vyhlášky č. 27/2016 Sb.) - pokud tedy dostane pokyn, aby opustil třídu, měl by pustit třídu. V praxi by ovšem tato situace nestávat neměla - asistent má pracovat podle pokynů učitele, a pokud tak činí (což v podstatě musí), měl by být učiteli oporou, a učitel by tak neměl mít důvod, proč ho posílat pryč. Určitě pak není možné, aby učitel asistenta vykázal jen proto, že s umístěním asistenta ve třídě nesouhlasí. Asistent představuje podpůrné opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (podle §16 školského zákona) a škola je povinna (tudíž i učitel má povinnost) udělat maximum pro naplnění tohoto opatření.
Mohu jako AP dostat okamžitou výpověď ve chvíli, kdy odejde "můj" žák??
Alena Bolková
18.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den chtěla jsem se zeptat... pracuji jako asistentka pedagoga k cizinci... byla mi prodloužena smlouva do 31. ledna 2020, ale on se stěhuje do jiného městě a pan ředitel mi řekl, že budu mít konec smlouvy ke dni, kdy jim přijdou papíry z nové školy, kde nastupuje. Zatím na škole asistenci k jinému žákovi není potřeba. Děkuji Bolková
Odpověď: Dobrý den, v poradně bohužel nemáme právníka, tedy v pracovně-právních otázkách Vám můžu poskytnout jen laický názor. Každopádně ale běžný postup je ten, že ředitel v podobných případech dá asistentovi výpověď (pro nadbytečnost), pokud ale asistent není ve zkušební době, musí ředitel dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Alternativou je ukončení pracovního poměru dohodou, při které nemusí být dodržena výpovědní lhůta, nicméně zde je dohoda podmíněna dobrovolným rozhodnutím obou stran - jinak řečeno, s touto variantu byste musela souhlasit. Ve Vámi popisovaném případě se tedy rozhodně braňte a žádejte od ředitele vysvětlení, proč se domnívá, že u Vás nemusí dodržet zákonem danou dvouměsíční výpovědní lhůtu.
Musím jako asistent pedagoga dítě přebalovat i krmit?
Michaela
13.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, musím jako asistent pedagoga dítě přebalovat i krmit? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, i takové úkony můžou patřit do práce asistenta pedagoga. Legislativně jsou hlavní činnosti asistenta pedagoga popisovány v §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhl. č. 27/2016 Sb.). V odstavci 4 vyhláška říká, že mezi činnosti asistenta pedagoga může patřit i nezbytná "pomoc žákům při sebeobsluze" - u menších dětí nebo u žáků s těžšími formami zdravotního postižení tato pomoc při sebeobsluze může zahrnovat i krmení nebo přebalování. Pokud Vám tedy vedení školy zadá tyto úkony podpory do Vaší náplně práce, vykonávat je musíte.
Může asistent pedagoga vykonávat dozory na chodbách v době přestávek? Za jakých podmínek může asistent pedagoga suplovat za chybějícího učitele?
Jitka Syková
13.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám tyto dotazy : 1) Může asistent pedagoga vykonávat dozory na chodbách v době přestávek? 2) Za jakých podmínek může asistent pedagoga suplovat za chybějícího učitele? Děkuji Vám za odpovědi JS
Odpověď: Dobrý den, k Vašim dotazům: 1) Ano, může. Každý asistent pedagoga by měl mít v úvazku zahrnutou i nepřímou pedagogickou činnost, a podle platné vyhlášky (č. 263/2007 Sb., o pracovním řádu pro zaměstnance škol) patří dohledy nad žáky (např. v době přestávek) do nepřímé pedagogické činnosti, kterou mohou vykonávat všichni pedagogičtí pracovníci. 2) Asistent pedagoga by za chybějícího učitele suplovat neměl - neodpovídá to charakteru jeho profese, není na to (zpravidla) dostatečně kvalifikovaný a není za to ani dostatečně placený. V praxi se tak suplování zajišťované asistenty připouští jen zcela ojediněle a výjimečně, a to v situaci, kdy ředitel prokazatelně nemůže sehnat na suplování jiného kvalifikovaného učitele.
Stačí mít jen Spgs pro práci AP?
Jana
13.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, stačí pro práci AP maturita ze střední pedagogické školy? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud je to maturita v oboru s pedagogickým zaměřením (např. pedagogické lyceum nebo předškolní a mimoškolní pedagogika), pro pozici asistenta pedagoga to stačí. Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací). Zákon sice rozlišuje dvě úrovně asistentské profese, maturita v oboru s pedagogickým zaměřením ale stačí jak pro nižší, tak i pro vyšší úroveň profese asistenta pedagoga.
Můžu se nějak bránit, když mi ředitel nabídl nižší platovou třídu?
Roman Spáčil
05.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Mám dotaz týkající se platu asistenta pedagoga. Roky jsem dělal asistenta na různých školách a vždy jsem měl platovku 8. Na mé poslední škole mi ale ředitel dal jen 6-ku. Mohu se nějak bránit a požadovat také 8. platovou třídu? Nemám maturitu, mám pouze střední, Obchodní školu, praxe ve školství přes 20 let. Někde jsem slyšel, že o ni musím písemně požádat. Děkuji za radu.
Odpověď: Dobrý den, bohužel - bránit se nemůžete. Stanovení platové třídy asistenta pedagoga je do značné míry na rozhodnutí ředitele školy, legislativa pouze předepisuje rozmezí 4. až 9. platové třídy. Ředitel školy je pak zpravidla omezený ve svém rozhodnutí výší dotace, kterou na plat asistenta pedagoga dostane od státu, přičemž tato dotace bývá na úrovni 5. nebo 8. platové třídy. Pokud tedy ředitel Vaší školy dostal dotaci odpovídající 5. platové třídě (což samozřejmě nevím, jen hádám), i pro zařazení do 6. platové třídy Vám asi bude muset doplácet něco navíc ze školního rozpočtu - podrobněji viz také text na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga
Je možné jako asistent pedagoga trávit s dítětem čas i mimo školu?
Michaela
04.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda-li je možné jako asistent pedagoga trávit s dítětem čas i mimo školu? Je to povolené nebo ne? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, záleží na typu školy. V základní nebo střední škole nic nebrání tomu, aby asistent - při dodržení základních bezpečnostních pravidel - doprovázel žáka sám (bez učitele) i při školní akci odehrávající se mimo budovu školy. V mateřské škole asistent pedagoga sám s dítětem mimo budovu školy bohužel nemůže - vyhláška o předškolní vzdělávání (č. 14/2005 Sb.) totiž stanovuje povolený počet žáků při akci mimo budovu školy "na učitele", z toho tedy vyplývá, že v případě mateřské školy musí být učitel při pohybu mimo budovu MŠ přítomen vždy.
Jaká je teď situace ve financování AP? Jaký je rozdíl ve financování AP a osobního asistenta?
Lenka
03.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám otázku ohledně financování asistenta pedagoga (aktuálně). Chápu správně, že finanční prostředky na asistenta pedagoga jsou škole přiděleny pouze dle vyhlášky Vyhláška č. 27/2016 Sb. (budoucího znění). Co tedy: Rozvojové a grantové programy MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp ? a další... z jakých přesně zdrojů je možné financovat? Jaký je tedy rozdíl ve financování AP a osobního asistenta? Děkuji i za případné odkazy, pěkný den.
Odpověď: Dobrý den, u asistentů pedagoga se do budoucna počítá se dvojím možným financováním: a) v běžných školách budou asistenti pedagoga placení z dotací na "podpůrná opatření" (tedy na doporučení školských poradenských zařízení, podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.); b) ve speciálních školách budou (od ledna) placeni asistenti pedagoga v podobném režimu jako učitelé, tedy dotací vypočítanou podle typu školy, počtu hodin a počtu žáků. S financováním asistentů pedagoga z rozvojových programů se do budoucna už nepočítá. Osobní asistenti představují sociální službu (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), jsou zaměstnáni organizacemi registrovanými jako poskytovatelé sociálních služeb (tedy nikdy ne školou) a jejich mzda je zpravidla z větší části dotována příspěvky samotného příjemce služby (nebo u dětí příspěvkem zákonných zástupců).
Dočetla jsem se, že nově budou moci dětat práci AP jen lidé s maturitou. Je to pravda?
Kvetka
03.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den. Dnes jsem se docetla v jedne skupince AP, ze po novem roce bude moznost vykonavat toto zamestnani pouze s maturitotou. Prosim mate o teto zprave vice informaci?? Delam kurz AP-od zari, po teto informaci ale tento kurz bude asi zbytecny?? Co to bude znamenat pro AP, ktere maturitu nemaji? Moc Vam dekuji za jakoukoliv informaci k teto situaci.¨ Hezke dny Buchtova K.
Odpověď: Dobrý den, podle našich informací se žádná taková změna nechystá, na pozici asistenta pedagoga by i nadále měli mít možnost pracovat i lidé bez maturity. Respektive, už v současnosti je pozice asistenta pedagoga rozdělená na dvě úrovně - na vyšší úrovni (oficiálně asistent pedagoga podle odstavce 3, §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) asistent musí mít maturitu, na nižší úrovni (AP podle odstavce 4, §5 vyhlášky) ale může pracovat i asistent bez maturity, pokud si doplní vzdělání v kurzu. Významná změna, kterou ministerstvo školství v současnosti připravuje, se netýká maturity, ale kurzů - pokud změna projde (což zatím nikdo neví, je to jen návrh), tak by v budoucnu asistenti s kurzem "studium pro asistenty pedagoga" mohli pracovat pouze na nižší úrovni profese, zatímco na vyšší úroveň by byl nutný kurz "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga nebo nějaké vyšší pedagogické vzdělání. I to je ale zatím jen návrh a není jasné, jestli bude v budoucnu schválen.
Internetem koluje, že se mají zpřísnit kvalifikační předpoklady k práci AP. Jaké to jsou změny?
Patrick Malý
01.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, internetem koluje že se mají zpřísnit kvalifikační předpoklady k práci AP a mě by zajímalo jaké to jsou změny ? S pozdravem Patrick Malý.
Odpověď: Dobrý den, ano, zatím je to sice jen velmi předběžné (jedná se o dosud neschválenou změnu zákona), ale je pravda, že ministerstvo školství v současnosti navrhuje změnu v kvalifikačních požadavcích na pozice asistentů pedagoga. Pokud návrh projde, byla by hlavní změna v tom, že na vyšší úroveň asistentské profese by nově už nestačila kvalifikace z kurzů "studium pro asistenty pedagoga" - absolventi těchto kurzů by mohli pracovat jen na úrovni nižší. Pro vyšší úroveň asistentské profese by z kurzů byl vhodný pouze kurz "studium pedagogiky", jehož délka by byla prodloužena ze současných minimálně 80 hodin na budoucích minimálně 120 až 200 hodin. Zároveň ale snad zvažovaná změna zákona počítá s tím, že úprava by se týkala jen asistentů, kteří absolvují kurzy v budoucnu - ti, kteří absolvovali kurzy v minulosti, by snad změnu nemuseli být dotčeni. Nicméně, jak jsem zmínil už výše, zatím jde jen návrhy, které dosud nebyly schváleny, a je možné, že třeba v navrhovaných změnách zákona dojde ještě k úpravám.
Je nějak omezen počet hodin na dohled asistenta pedagoga v jiné třídě?
Lenka
31.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je nějak omezen počet hodin, které může asistent pedagoga vykonávat jako dohled v jiné třídě. Máme pro dceru asistenta pedagoga, je také sdílený pro jiné děti v této třídě a v poslední době je často využíván jako dohled dětí v jiné třídě, kde chybí učitel. Jen za říjen měl asi 15 vyučovacíh hodin dohledů v jiných třídách a jednou dokonce jel na 3 hodiny s jinou třídu mimo školu. Lze se proti tomu bránit nebo je to dle předpisů? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, toto je složité téma, navíc Vám odpovědí asi nepomohu: Na jedné straně totiž sice platí, asistent pedagoga oficiálně představuje "podpůrné opatření" ve vzdělávání žáka (žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami, do jehož (jejichž) třídy byl doporučen. Asistent tak sice nemusí pracovat jen s tímto žákem (event. žáky), ale měl by působit pouze v té jedné konkrétní třídě. Pokud asistent ve třídě není (nepracuje pro žáky ani pro učitele dané třídy), není podpůrné opatření naplňováno. Na druhé straně je to ale vždy ředitel, který zadává asistentovi práci, a pokud řediteli chybí učitel a nemá za něj kvalifikovanou náhradu, pak (ve stavu nouze) skutečně může poslat asistenta na nějaký krátký časový úsek do jiné třídy, kde asistent svou přítomností částečně supluje chybějícího učitele. Podpůrné opatření ve třídě, kde asistent běžně působí, pak v této době není naplňováno, plat asistenta v dané době by měl být hrazen v běžného školní rozpočtu (nikoli z dotace přidělené na podpůrné opatření), možné to ale je. Mělo by se ovšem jednat je o výjimečné a ojedinělé řešení v situacích, které nelze vyřešit lépe.
Na kolik dnů dovolené mám nárok jako asistent pedagoga?
Marcela D.
20.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, k 1. 10. 2019 jsem nastoupila do soukromé MŠ (Montessori) jako asistent pedagoga k dítěti s ADHD. Mám zkrácený úvazek, 30 hod/týdně. Na kolik dnů v roce mám nárok na dovolenou? Děkuji, Marcela
Odpověď: Dobrý den, podle zákoníku práce mají všichni pedagogičtí pracovníci nárok na 8 týdnů (tedy 40 dnů) dovolené ročně. To platí i pro Vás, i při sníženém úvazku. Jen je potřeba počítat s tím, že při tříčtvrtečním úvazku pro Vás jeden den dovolené znamená 6 hodin volna - pokud byste tedy měla nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a například v pondělí chodila na 9 hodin (v pátek pak jen na 3), jedno volné pondělí by Vás "stálo" jeden a půl dne dovolené (naopak na jeden volný pátek by Vám stačil půl den dovolené). Nejlepší je čerpat dovolenou po celých týdnech, tam se nespletete - jak jsem psal už výše, máte nárok na 8 týdnu volna za rok.
Hledáme školení na spolupráci asistenta a pedagoga, zaměřené na praxi
Martina Štěpancová
15.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych dotaz ohledně školení na spolupráci asistenta pedagoga a učitele. Většinu školení, která jsme našla, jsou zaměřena spíše do teoretické hladiny (podpora zákona, ...) . Hledám školení, které je zaměřené prakticky na příklady spolupráce od školitele, který tím prochází a má praktické zkušenosti s výukou s podporou asistenta. Co vše může asistent dělat, jak moc by měl podporovat vyučujícího v dané hodině. Nastudováno něco máme, ale praktická podpora v rámci školení by nám jistě pomohla. Máme několik asistentů a myslím, že je nevyužíváme úplně efektivně. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Martina Štěpancová
Odpověď: Dobrý den, kombinovat teorii (někdy i legislativa může být pro praxi důležitá, jen se o tom pořádně neví) s praktickými doporučeními se snažíme v kurzech DVPP akreditovaných v nabídce o.p.s. Nová škola - jejich seznam a popisy najdete zde: http://novaskolaops.cz/podpora-inkluze/ Prakticky orientované určitě budou také kurzy Nadačního fondu Rytmus (http://vzdelavani.rytmus.org/vzdelavame), v aktuální nabídce sice kurz zaměřený na spolupráci asistenta s učitelem nemají, ale v minulosti takové kurzy realizovali a na zakázku by je třeba uměli znovu vytvořit. Kurzy s podobným tématem by se určitě našly třeba i v nabídce NIDV, o způsobu a kvalitě provedení ale nemáme žádné informace - tedy je neumím posoudit.
Kam se mohu obrátit, když mi ředitel nechce zvýšit platovou třídu na doporučenou SPC?
Vali
15.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den,chtela bych se zeptat,od zari mi byl navysen uvazek na plny (40 hodin/tyden)a jsem zarazena do 6 pl.tridy,reditel mi nechce navysit plat a presunout mne do 8 P,dle zpravy z SPC byla doporucena 8 a jsem v 6.Minuly skolni rok jsem mela 20 hodin tydne a byla jsem v 5 PT,kam se tedy mohu obratit,aby reditel sve zarazeni zvazil a plat navysil?dekuji za odpoved,take mi bylo odebrano osobni ohodnoceni,aniz by mi to predem nekdo sdelil.
Odpověď: Dobrý den, asi Vás nepotěším, ale platové zařazení u pozice asistenta pedagoga do značné míry skutečně závisí na rozhodnutí ředitele školy. To, že SPC doporučilo asistenta pedagoga ve vyšší úrovni (doslova "asistent pedagoga podle §5, odstavce 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.", ve zprávě pod kódem "2"), na kterého škola dostává dotaci odpovídající osmé platové třídě, ještě neznamená, že by ředitel musel asistenta do osmé platové třídy skutečně zařadit. Je možné, že Vás pan ředitel zařadil do nižší platové třídy a mzdové prostředky použil na Váš vyšší úvazek. Více informací k platům asistenta pedagoga najdete i na naše webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga
Je možné úvazek asistenta pedagoga rozdělit mezi různé žáky?
Jarka
12.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat- pokud pracuje asistent pedagoga ve speciální třídě pro autisty, je možné jeho úvazek rozdělit mezi více žáků? V současnosti při plném úvazků musí mít 36 hodin přímé práce, ale pokud je určen jen ke konkrétnímu žákovi a ten má třeba jen 4 hodiny denně, tak pak nastává problém... Nedá se ten úvazek kombinovat s ostatními žáky? Ve třídě je pouze jeden asistent... Děkuji za případnou odpověď!
Odpověď: Dobrý den, primárně záleží na tom, z jakých zdrojů je asistent financován. Pokud je asistent placený z dotace v rámci systému podpůrných opatření (tedy na doporučení PPP nebo SPC k jednomu konkrétnímu žákovi), měla by jeho podpora směřovat primárně k onomu žákovi (alternativně může pracovat i ostatními žáky ve třídě tak, aby učitel měl více času na podporu toho jednoho žáka). V tomto případě je práce asistenta pedagoga v základu vázána na rozvrh onoho jednoho žáka, nicméně nikde není stanoveno, že by asistent nemohl tomuto žákovi poskytovat přímou pedagogickou podporu tomuto žákovi i v době před/po vyučování. Navíc tato možnost (placení asistenta pedagoga v systému podpůrných opatření) bude ve speciální škole dostupná jen do konce tohoto roku, pak musí přejít většina speciálních škol na placení asistentů z běžných mzdových prostředků školy. Pokud je asistent pedagoga placený už nyní z běžného rozpočtu školy, je to bez problémů, a asistent může mít nastavenou pracovní dobu i práci s více žáky libovolně podle potřeb školy (při dodržení přiměřeného poměru přímé a nepřímé pedagogické činnosti).
Stačí jako požadované vzdělání na asistenta pedagoga v MŠ bakalářský titul psychologie z PedF? -
Adela Havlova
11.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pokud má žadatelka o místo asistentky pedagoga bakalářské vzdělání "Psycholog" na Pedagogické fakultě, je postačující? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.). Podle zákona je vysokoškolské vzdělání pro pozici asistenta pedagoga dostatečné v případě, že jde o vzdělání ve "studijním programu v oblasti pedagogických věd". Záleží tedy na přesném zaměření absolvovaného programu. Pokud by šlo o ryzí psychologii (která sama o sobě není pedagogickým oborem), kvalifikace dotyčné uchazečky by dostatečná nebyla - musela by si doplnit kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Pokud by ale šlo například o obor "psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku" (Bc. studium na pedagogické fakultě UK), bylo by možné - s odkazem na speciálně pedagogické zaměření - považovat vzdělání za dostatečné... Nicméně Vás musím upozornit, že i v tomto případě je to trochu otázka interpretace zákona, pokud byste tedy chtěli mít stoprocentní jistotu, bylo by asi nutné vyžádat si ještě stanovisko ministerstva školství.
Jaký může být počet AP v běžné třídě? Mohou být dva asistenti v jedné třídě?
Jana Pelcová
11.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, řeším následující situaci. Běžná třída ZŠ - dívka s nárokem na asistenta pedagoga 10 h. v běžné třídě A, asistent zajištěn, jeho úvazek je vytvořen ještě potřebou dítěte v paralelní běžné třídě B. Asistent je plně vytížený, práce s těmito dvěma dětmi je velmi náročná. Ve třídě A dítě s novým doporučením (silné ADHD) a také s nárokem na asistenta na částečný úvazek. Můžu do této třídy A přijmout dalšího asistenta na částečný úvazek? Ve výsledku by ve třídě A působily 3 osoby - učitel + 2 asistenti pedagoga. Děkuji za odpověď S pozdravem Jana Pelcová
Odpověď: Dobrý den, ano, takové řešení je určitě možné (neznám okolnosti, tak neumím říct, jestli je nejvhodnější, ale určitě je možné). Podle stávajícího znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, §17) mohou v jedné třídě působit současně až čtyři pedagogičtí pracovníci. Už schválená novelizace vyhlášky (vyhláškou č. 248/2019 Sb.) sice od ledna 2020 omezí tento počet pedagogických pracovníků na max. tři na třídu, i tak ale bude možné, aby v jedné třídě byl jeden učitel a s ním dva asistenti pedagoga.
Je možné, aby AP šel sám mimo školu s žáky?
Jana B.
10.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz, zda je možné aby asistent pedagoga šel sám s žáky mimo školu při družině? Ač se jedná jen o 30 min. s 15 žáky. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, možné to je. Činnost školní družiny stanovená vyhláškou č. 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání) nepodléhá žádnému ustanovení, které by takovému doprovodu žáků zjišťovanému asistentem pedagoga bránilo. Na druhou stranu by ale bylo dobře, aby se toto stávalo co nejméně - podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, §5) má asistent poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi, tedy se předpokládá, že by jiný pedagogický pracovník měl být v maximální možné míře u práce asistenta pedagoga přítomen.
Má AP doprovázet žáky SŠ, když docházejí na odloučené pracoviště
Mária Bukovjanová
10.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga na SŠ, konkrétně mám na starost 3 žáky v učebním oboru operátor skladování. Žáci v tomto oboru mají týden teoretickou výuku a týden praktickou výuku. Na praxi však musí docházet na odloučené pracoviště TESCO, které se nachází ve stejném městě jako škola. Vedení mi nařídilo, že musím tyto 3 žáky na pracoviště doprovázet. Oni ráno přijdou do školy, já je tam vyzvednu a cestuji s nimi MHD na pracoviště a po praxi musím s nimi zpátky do školy. Pak jdou domů. Ostatní žáci jdou ráno přímo na pracoviště a po praxi jdou přímo domů. Jedná se mi o bezpečnost těchto 3 žáků. Kdo je zodpovědný za ně v průběhu cesty na pracoviště? Můžu vůbec toto vykonávat? Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud v pracovní době a na pokyn vedení školy doprovázíte žáky školy, máte jako asistentka pedagoga zodpovědnost za jejich bezpečnost a ochranu zdraví - samozřejmě ale jen v přiměřené míře (za předpokladu, že žáci respektují Vaše pokyny). Jako asistentka pedagoga doprovod žáků na praxi určitě vykonávat můžete - platí, že pokud se tato činnost odehrává během Vaší pracovní doby, nic nebrání tomu, aby Vás vedení školy doprovodem žáků pověřilo.
Jak je to se suplováním asistentů?
Sandra
01.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na pár otázek. Za prvé se chci zeptat jestli s 0,75 úvazkem mám nárok na nějaké hodiny z nepřímé? Začínám o půl osmé a končím ve dvě hodin od půl druhé do dvou mám nárok na přestávku, jinak od osmé do půl druhé jsem ve třídě. Z toho každé úterý mám všechny přestávky dozor na chodbách, že nestíhám ani dodržovat pitný režim. Za druhé suplování asistentů. U nás je to pravidlo a v jednom kuse asistenti něco suplují od chemie po tělocvik. Žáci nás ve věčině případů neposlechnou a to zrovna v tělesné výchově není nic moc. Nemluvě o tom že v odborných předmětech člověk sám tápe a žáci toho využívají. Vedení šetří peníze, protože nás platit nemusí. Na kurzech asistenta pedagoga nám bylo řečeno že je to zakázané, ale na večině škol to takhle funguje. Neřeknu když je to bývalí pedagog a přešel na práci asistenta jenže někdo kdo má vystudovanou obchodku a tři měsíční kurz tak nemá přece správné vzdělání. A to nemluvě o tom že suplujeme i třídu ve které je dítě z ADHD a jsme tam sami. Učítelé mají k sobě asistentku a asistentka holt musí zvládnout všechno sama. Za třetí doučování děti z intervenci mají hlavně asistenti i když někteří oznámili ze sami měli dyslexii, ale i tak doučuji česky jazyk.... A za čtvrté na pedagické rady nás nikdy nikdo Nezval a ani si to učitele nepřejí. Svůj pracovní stůl nemáme sedíme ve sborově místo učitela co je v kabinetě. Ve třídě buď sedíme vedle žáka nebo kde je místo. Na výlety kde jsme přes noc musíme jezdit, ale pracovní doba co se nám počítá je od 6:00 do 18:00 a zbytek jsme tam asi jen tak z lásky k dětem
Odpověď: Dobrý den, zkusím odpovědět alespoň na to nejdůležitější. V dotazech nezmiňujete svou pracovní pozici, vycházím tedy z předpokladu, že jste asistentka pedagoga (u školního asistenta by to bylo jinak). 1. Jste-li zaměstnána jako asistentka pedagoga, nepřímou pedagogickou činnost byste v úvazku mít měla. Pokud jste placena jako "podpůrné opatření" (na doporučení poradenského zařízení, ke konkrétnímu žákovi), měla by nepřímá pedagogická činnost tvořit 10% z Vašeho úvazku - mělo by jít tedy o 3 hodiny týdně. 2. Suplovat za chybějící učitele by asistenti pedagoga neměli - neodpovídá to charakteru jejich profese a obvykle na to nejsou ani dostatečně kvalifikovaní. Suplování zajišťované asistentem pedagoga se tak připouští jen výjimečně, v ojedinělých případech, kdy ředitel prokazatelně nemůže nahradit chybějícího učitele jiným učitelem. Rozhodně by ale asistenti neměli suplovat nějak pravidelně, ve větším rozsahu nebo opakovaně. 3. Pedagogické intervence ("doučování") asistenti pedagoga realizovat mohou, ale samozřejmě jen v případě, že na to "stačí". Asistent, který má sám problémy se čtením nebo pravopisem, by intervence v oblasti českého jazyka pochopitelně realizovat neměl. 4. Pedagogických rad (zpravidla čtyřikrát ročně) by se asistenti pedagoga účastnit měli - vyplývá to ze školského zákona, který říká, že členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. 5. Podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., §5) asistent pedagoga sice pracuje "podle pokynů jiného pedagogického pracovníka", veškerá práce asistenta pedagoga by ale měla směřovat k podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do náplně práce asistenta tak může patřit i dohled nad žáky o přestávce nebo třeba pomoc učiteli s přípravou pracovních materiálů, určitě by ale do náplně práce asistenta neměla patřit pomoc sekretářce školy s běžnými provozními záležitostmi.
Je možné požádat si o proplacení kurzu na ÚP?
Pavlína Heřmanová
01.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, Jiz delsi dobu premyslim, ze bych se rada stala asistentem pedagoga, momentalne jsem vedena na ÚP a chtela jsem se zeptat, zda je možné si zažádat o proplaceni kurzu asistenta uradem prace. Predem dekuji S pozdravem Pavlína Heřmanová
Odpověď: Dobrý den, vyloučené to není, ale zároveň to určitě není ani žádná běžná služba Úřadu práce. Podle našich zkušeností si většina účastníků kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga platí kurzovné ze svých vlastních (soukromých) zdrojů, určitě ale nic nezkazíte, když se na Vaší místní pobočce ÚP zeptáte, zda by Vám nemohli na kvalifikační kurz přispět.
Jaká VŠ nabízí vzdělání AP?
Lenka
01.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně vzdělání AP na VŠ. Snažila jsem se najít vysokou školu, která nabízí vzdělání pro asistenty pedagoga, ale marně. Existuje ještě nějaká VŠ nebo VOŠ s akreditací? Masarykova univerzita má akreditaci, ale neotevírá obor. Našla jsem pouze NIDV, Nová škola..střední školy s oborem... děkuji za pomoc a informaci. Je možné někde najít literaturu - zdroj - týkající se koncepcí V. Oláha a H. Balabánové? 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - § 7 – byla zrušena a novelizována? Pokud bych si chtěla přečíst aktuální verzi... Pěkný den. Lenka Ďulíková
Odpověď: Dobrý den. Tipy na některé organizace, které nabízejí kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy U vysokých škol Vám pro získání kvalifikace asistenta pedagoga stačí vystudovat jakýkoli obor s pedagogickým zaměřením - proto VŠ standardně obory s výhradním zaměřením na asistenty nenabízejí, protože jakýkoli pedagogický obor (i jen bakalářský) pro asistenta pedagoga stačí. Zdroj ke koncepci V. Oláha bohužel teď nemohu dohledat, nevím. Práci H. Balábánové můžete najít například v těchto zdrojích: BALABÁNOVÁ, H., 1994. Převýchova není integrace. Učitelské noviny č. 38/ 1994, s. 19. ISSN 0139-5718. BALABÁNOVÁ, H., 1995. Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. Praha: MENT. Vyhláška č. 73/2005 Sb. byla zrušena v roce 2016 a nahrazena vyhláškou č. 27/2016 Sb. - text současné vyhlášky můžete najít například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
Je možné nařídit AP práci jinde než v kmenové třídě? Má AP povinnost suplovat?
Lenka Seidlová
01.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné nařídit AP práci jinde než ve kmenové třídě a to v době, kdy má AP ve "své" třídě přítomny žáky, se kterými má řádně pracovat. A ještě bych potřebovala vědět, zda je povinností AP "suplovat" hodiny za nepřítomné pedagogy. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Asistent pedagoga představuje (podle §16 školského zákona) podpůrné opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - práci "jinde" (mimo "jeho" třídu) mu nařídit lze, ale jen za předpokladu, že tato činnost pomůže učiteli, aby on sám (učitel) získal více času na práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozhodně není možné asistenta poslat jinam, do jiné třídy, aniž by z toho "jeho" žák měl nějaký prospěch. Suplovat za chybějící učitele by asistenti pedagoga neměli - neodpovídá to charakteru jejich profese a obvykle na to nejsou ani dostatečně kvalifikovaní. Suplování zajišťované asistentem pedagoga se tak připouští jen výjimečně, v ojedinělých případech, kdy ředitel prokazatelně nemůže nahradit chybějícího učitele jiným učitelem. Rozhodně by ale asistenti neměli suplovat nějak pravidelně, ve větším rozsahu nebo opakovaně.
Mohli byste vysvětlit pojmy sdílený a nesdílený asistent?
Denissa
01.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit pojem sdílený asistent a nesdilený asistent jako AP mam uvazek 0,5 a mam přiřazený 4 deti s doporučením z PP. Ale nelze se potom věnovat se každému 20/hod týdne na jednoho žaka. Z poradny musi byt potvrzeni ze potřebuji AP k zakovi nebo zalezi na ucitelovi zda mu přiřadí sám AP? Dekuji ta odpověď Langová
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga je oficiálně (podle §16 školského zákona) vedený jako "podpůrné opatření" ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto podpůrné opatření musí doporučit školské poradenské zařízení (tedy pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Termín "sdílený asistent pedagoga" označuje asistenta, jehož podporu poradenské zařízení doporučilo k více různým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., §5) může jít až o čtyři žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří dohromady sdílejí podporu jednoho asistenta. Máte-li na pozici sdíleného asistenta pedagoga poloviční úvazek pro 4 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, znamená to, že máte podpoře vzdělávání všech těchto čtyř žáků věnovat dvacet hodin týdně (respektive 18 hodin přímé podpoře a 2 hodiny tzv. nepřímé pedagogické činnosti). V praxi v rámci své pracovní doby můžete ale i podle pokynů učitele pracovat s ostatními žáky třídy - smyslem této činnosti je, aby učitel získal více času na individuální práci s oněmi čtyřmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
je možné přijmout AP do prac. poměru již v průběhu kvalifikačního kurzu?
Radka Klímová
30.09. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Je možné přijmout asistentku pedagoga ( má prozatím středoškolské vzdělání s maturitou nikoliv v pedag. oboru) do prac. poměru již v průběhu absolvování kurzu pro asistenty pedag. - kurz začne v říjnu , bude ukončen poč. ledna - prac. poměr by byl od 1.11. Velice děkuji R.Klímová
Odpověď: Dobrý den, v daném případě je uchazečka o místo asistentky nekvalifikovaná, potřebnou kvalifikaci získá až ukončením kurzu. Zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) v §22, odstavci 7, ale uvádí, že vedení školy může na místo pedagogického pracovníka (tedy i asistenta pedagoga) dočasně přijmout i člověka nekvalifikovaného - jedinou podmínkou je zde to, že se o příslušné pracovní místo neuchází jiný (už kvalifikovaný) zájemce. Pokud na to místo tedy škola nemá nikoho jiného, Vámi uvedenou uchazečku o práci přijmout může.
Přispěje na další vzdělávání asistentů škola?
Radka Paříková
30.09. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga v ZŠ. Mám kurz Asistent pedagoga. A ráda bych se vzdělávala dál. Aktuálně mě zajímá SPUCH, našla jsem např. na dyscentrum.org, že jsou kurzy akreditované od MŠMT, zajímá mě jestli na takovéto vzdělání mi školství, nebo škola nějak přispěje? Děkuji Radka Paříková
Odpověď: Dobrý den, kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (zkráceně DVPP) si buď účastníci hradí sami, nebo jim je platí škola (alternativně si účastník kurz zaplatí sám a škola mu pak zpětně na kurz přispěje). Žádná jiná možnost placení těchto kurzů není. Zkuste se tedy zeptat vedení Vaší školy na možnost placení kurzu z rozpočtu školy.
Mám nárok na zvláštní příplatek při práci s postiženým dítětem?
Marcela Tomášková
30.09. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den ráda bych se zeptala, zda mám nárok na zvláštní příplatek za práci s postiženým dítětem? Pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ a mám na starost dítě s downovým syndromem. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, ne, takový nárok určitě nemáte. Asistent pedagoga představuje (podle §16 školského zákona) "podpůrné opatření" ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - tedy to, že je u Vás ve třídě žák s nějakým postižením, je důvodem, proč jste tam Vy jako asistentka pedagoga. Kdyby tam nebyl žák s postižením, nebyla by tam zřízená ani pozice asistenta pedagoga, tedy ani Vy byste nemohla tuto práci vykonávat.
Můžu jako AP opravovat diktáty?
Jana
29.09. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Ráda bych věděla, zda může AP opravovat diktáty .Jsem VŠ s pedagogickým minimem. Pomáhala jsem třídní učitelce v době nepřítomnosti integrovaného žáka 4třídy opravit diktáty. Bylo mi to vytčeno, že toto nemohu. A ještě bych moc ráda věděla, jak se započítává praxe do platu. Mám 8/3. Na 8/4, mám nárok po 12- leté praxi. Musí to být ve školství?.,Bude mi 50, takže 12 let praxe bych mimo školství určitě dohromady dala. Ve školství jsem 6 rok. Děkuji Raifová
Odpověď: Dobrý den, to, zda asistent pedagoga může učiteli pomáhat s opravou diktátů, není nikde pevně stanoveno. V praxi to záleží hlavně na vzdělání asistenta, a protože asistenti pedagoga většinou nemají vysokoškolské vzdělání, jejich zapojení do takto odborných činností (jako je oprava diktátů) většinou nedoporučujeme. Pokud ale Vy máte vysokoškolské vzdělání a pedagogickou kvalifikaci, neviděl bych ve Vašem zapojení do opravy diktátů žádný velký problém. Pravidla k započítání praxe stanovuje dokument MŠMT "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků", jehož plné znění najdete zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicky-vyklad-k-odmenovani Obecně platí, že v plném rozsahu se započítávají léta odpracovaná na pozici pedagogického pracovníka, v plném rozsahu by se měla započítávat také doby mateřské/rodičovské dovolené (max. do výše 6 let); u ostatních zaměstnání, která se alespoň částečně obsahově podobají práci ve škole, může ředitel školy rozhodnout o částečném započtení praxe - záleží ale na něm, započítat tuto praxi může a nemusí.
Jak je to s financováním asistentů od 1. 9. 2019 ve speciálních třídách?
Eva
20.09. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat a zároveň poradit v oblasti počtu asistentů na speciálních třídách od 1. 9. 2019. Vyšla v platnost novela, která předpokládala, že od 1. 10. bude v určitých případech možné, aby i na speciálních třídách byli dva asistenti souběžně. Nyní jsem zjistila, že novela byla aktualizovaná v červenci s tím, že vyšla v platnost od 1. 9. a už se nepočítá s možností dvou asistentů. My jsme ale bohužel asistenty přijali a momentálně nevíme co s tím dále dělat, protože jsme čerpali prostředky na jejich financování ze státního rozpočtu. Děkuji vám za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Obávám se, že nevím přesně, jakou novelu máte na mysli. Je pravda, že ministerstvo školství mění systém financování asistentů pedagoga ve speciálních školách - nově už nebudou financování ze systému podpůrných opatření. Závazný počet asistentů na třídu toto ale zatím nezasahuje. I aktuálně platná verze vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.) v §17, odstavci 3, říká, že v jedné třídě mohou "vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše čtyři pedagogičtí pracovníci" - tedy jeden učitel a až tři asistenti pedagoga. Do budoucna by ministerstvo chtělo počet asistentů pedagoga na třídu omezit - ještě v létě bylo plánované omezení na jednoho asistenta na třídu, nyní se mluví o omezení na dva asistenty na třídu. Toto omezení je zatím ale v rovině spekulativní, k závazné novelizaci vyhlášky v tomto směru dosud nedošlo.
© Nová škola, o.p.s. 2013