Dnes < > October 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
Oct 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

platová třída
Bc. Hana Baštová
13.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se poradila do jaké platové třídy zařadit asistenta pedagoga v MŠ. Na magistrátu mi poskytli informaci do paté platové třídy. Na Vašich stránkách je to krapet jiné. Velice děkuji za Vaši odpověď. S úctou, Hanka Baštová
Odpověď: Dobrý den, moc se omlouvám za zpoždění s odpovědí - Váš dotaz z neznámého důvodu spadl do spamu, kde jsem ho našel až dnes. Pokud Vám tedy odpověď ještě pomůže: S platovým zařazením asistenta pedagoga je to překvapivě složité. Zákonnou oporou by zde měl být hlavně katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., díl 2.16.05) a vyhláška č. 317/2005 Sb. (příloha 8) - naneštěstí ale vymezení pracovní náplně u jednotlivých platových tříd podle katalogu prací je jen velmi obecné a v praxi málo použitelné; vyhláška z roku 2005 sice přiřazuje výši úrovně vzdělání asistentů k jednotlivým platovým třídám, ale odkazuje při tom na již neplatnou verzi zákona, a tudíž je také nepoužitelná. V praxi tedy zařazení do platové třídy u asistenta pedagoga v podstatě záleží na rozhodnutí ředitele školy, zpravidla s přihlédnutím k limitům, které mu dává výše dotace na asistentův plat (a event. možnost dofinancování této dotace z jiných částí školního rozpočtu). Jediné závazné je základní vymezení, podle kterého by se platové zařazení asistenta pedagoga mělo pohybovat mezi 4. a 9. platovou třídou.
Kdo po přidělení vybírá asistenta pedagoga? MŠ, PPP nebo rodiče?
Hrubý
11.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, náš 6letý syn dostal od pegagogicko-psychologické poradny (PPP) návrh na přidělení asistenta pedagoga (AP). Dozvěděli jsme se od MŠ, že náš syn je teprve prvním případem v historii školky, kdy byl dítěti AP přidelen. Cítím ze strany MŠ jisté obavy či nechuť spolupracovat s jeho obstaráváním. Chtěl bych se dotázat, kdo v tomto případě AP vybírá zdali MŠ, PPP či rodiče, případně jak my rodiče v tomto ohledu musíme být aktivní? Mnohokrát děkuji za odpověď, Hrubý.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí - Váš dotaz z neznámého důvodu spadl do spamu, kde jsem ho našel až dnes. Pokud Vám tedy odpověď ještě pomůže: Asistent pedagoga oficiálně patří mezi tzv. podpůrná opatření (podle §16 školského zákona a podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) - zodpovědnost za naplňování podpůrných opatření má škola. Od chvíle, kdy poradna doporučila asistenta pedagoga, je povinností (!) MŠ udělat vše pro to, aby vhodného asistenta zajistila. Z pozice rodičů můžete (po dohodě s MŠ) se sháněním asistenta pedagoga pomoci, zodpovědnost je ale rozhodně na MŠ. Škola si pak také vybírá, kterého z možných uchazečů na pozici asistenta pedagoga zaměstná.
Smlouva na dobu kratší 12m
Lenka
10.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, v září jsem nastoupila jako AP a byla mi nabídnuta smlouva do 28.6.2019. Splnuji kvalifikaci a nejsem na zaskok napr za MD. Zatím mi nebyla další smlouva nabídnuta, ale rada bych zůstala. Jak formulovat zadost o prodloužení nejlépe s využitím možnosti §23a o změně smlouvy na dobu neurčitou. Dekuji
Odpověď: Dobrý den, v první řadě rozhodně upozorněte vedení Vaší školy, že Vaše pracovní smlouva je ve stávajícím znění protizákonná - pokud jste kvalifikovaná a nejste přijata jen jako záskok za dočasně nepřítomného pracovníka, musí mít Vaše smlouva (podle zmiňovaného §23a zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací) délku minimálně 12 měsíců. V zájmu vedení školy je, aby Vám co nejdříve dodatkem prodloužili smlouvu a tím odstranili uvedené porušení zákona. Následné prodloužení smlouvy o další rok (nebo na dobu neurčitou) záleží na možnostech zaměstnavatele a jeho ochotě Vás dále zaměstnávat. Na základě odstavce 5 výše uvedeného paragrafu byste sice mohla zaměstnavatele k překlopení smlouvy na dobu neurčitou donutit, to bych ale nedoporučoval - i u smlouvy na dobu neurčitou Vám zaměstnavatel může dát výpověď a po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty (tedy na konci srpna) Vás propustit.... Zákon v platném znění najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Suplování za učitele - jak má být AP zaplacen za odsuplovanou hodinu?
Jitka Hrochová
10.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ve vyjímečném případě je suplování AP za učitele,pří zařazení 8.tř.33 let praxe, vzdělání SPgŠ, vzdělávání AP ....za 50 Kč za hodinu je správné? Z čeho se vypočítává hod.mzda? Děkuji za informaci. J.Hrochová
Odpověď: Dobrý den, oficiálně platí, že asistenti pedagoga by za chybějící učitele suplovat neměli, a to hned ze tří dobrých důvodů: 1. Zpravidla na to nejsou dostatečně kvalifikovaní (nemají VŠ v pedagogickém oboru). 2. Neodpovídá to charakteru jejich profese (podle §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. by asistent pedagoga měl pouze poskytovat "podporu jinému pedagogickému pracovníkovi"). 3. Nejsou za to dostatečně placení - jejich mzda je nižší než mzda učitele. Na druhou stranu ve výjimečných případech se dočasné suplování asistentem připouští - ovšem jen za předpokladu, že ředitel školy prokazatelně nemůže zajistit suplování jiným kvalifikovaným učitelem. U Vám uváděné odměny vůbec netuším, z čeho je vypočítána - na to se asi budete muset dotazovat u vedení školy (tipoval bych ovšem, že vychází z finančních možností školního rozpočtu).
Opravdu musím být v červenci a srpnu nezaměstnaná, když mám smlouvu na dobu určitou?
Lenka
10.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám pracovní smlouvu od 1.9.2018 do 30.6.2019, protože žák měl po tuto dobu z PPP podpůrné opatření -asistenta pedagoga. Nyní po novém posouzení v PPP žák na další školní rok už na asistentku nárok nemá. Škola mi nabízí nový pracovní poměr od 1.9.2019 na základě nového doporučení z PPP na jiné dítě. Opravdu musím být v červenci a srpnu nezaměstnaná? Existuje nějaký jiný postup, abych zůstala v prac. poměru i přes léto a normálně si vybrala dovolenou, kterou nemám za letošní odpracovaný půl rok vybranou? Předem moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, správný postup by měl být takový, že Vám škola dá smlouvu na celý rok a dovolenou (na jejíž vybrání máte samozřejmě právo) si vybíráte během léta. Určitě upozorněte vedení školy, že podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §23a) mají mít všichni pedagogičtí pracovníci - tedy i asistenti pedagoga - pracovní smlouvu minimálně na 12 měsíců - toto pravidlo platí už od roku 2016 a jedinou výjimku mají pracovníci, kteří jsou dosud nekvalifikovaní... V první řadě tedy doporučuji, abyste upozornila vedení školy, že Vaše smlouva je od začátku chybně nastavená (tedy pokud jste pro pozici asistentky pedagoga kvalifikovaná). Celé znění zákona najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Asistence / studijní volno
Naďa Grohová
10.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, 1.pracuji ve škole na 1/2 úvazku jako asistent pedagoga a 1/2 úvazku jako vychovatelka ve školním klubu. Asistuji u dvou chlapců,u každého 10 hodin týdně. Jednomu z nich končí asistence 30.6.2019, jelikož maminka zapomněla zažádat PPP včas, tudíž bude mít asistenci nejspíš až zase od září. Vedení mi v měsíci červenci a srpnu nezaplatí asistenci u tohoto hocha, mám smlouvu do 31.8.2019. Není to můj problém, ale přijdu o peníze. Je to běžná praxe? 2. Podle jakého klíče se uděluje studijní volno? Potřebuji z nutných rodinných důvodů jeden den volna, ale musím si vzít neplacené. Studijní volno mi nedají, ačkoliv mám nárok na 12 dnů ve školním roce a nečerpala jsem ani den. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. N.Grohová
Odpověď: Dobrý den, 1. Pokud máte dvě smlouvy na pozici asistentky pedagoga (nebo jednu smlouvu rozdělenou na dva úvazky) po 10 hodinách týdně, a jedna smlouva (nebo její součást) je platná do 30.6., pak Vám skutečně může zůstat na prázdniny jen ona druhá smlouva (nebo dílčí část smlouvy) - během prázdnin pak budete mít úvazek o 0,25 nižší. Zároveň platí, že u úvazku, který končí k 30.6., byste měla mít do konce června dobranou dovolenou. 2. O čerpání studijního volna rozhoduje ředitel školy, který může pedagogickému pracovníkovi přidělit až 12 dnů studijního volna ročně, nemusí mu ale také přidělit žádný - není to nárokovatelné. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) ředitel studijní volno přidělit nemusí, pokud tomu brání "vážné provozní důvody" - posouzení těchto důvodů je na řediteli.
Může asistent pedagoga být sám ve třídě při poledním klidu dětí na lehátku? Odpovídá asistent za bezpečnost všech dětí nebo jen dítěte, ke kterému byl přidělen?
Renata
10.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může asistent pedagoga být sám ve třídě při poledním klidu dětí na lehátku? Odpovídá asistent za bezpečnost všech dětí nebo jen dítěte, ke kterému byl přidělen?
Odpověď: Dobrý den, ano, asistent pedagoga má zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví dětí v rozsahu stejném jako (má tuto zodpovědnost) učitel - tato základní zodpovědnost je totiž pro všechny pedagogické pracovníky stejná. Při poledním klidu na lehátku tedy asistent pedagoga sám s dětmi (bez přítomnosti učitele) být může.
Jak je to s asistentem pedagoga ve školní družině?
Eva Garšicová
09.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jak je to s přidělením asistenta pedagoga do školní družiny. Našla jsem, že pokud škola příjme dítě se SVP, tak stačí jeden papír pro přidělení AP do vyučování a ten by se měl vztahovat i na ŠD. Jak je to potom s úvazkem AP? A může mít dítě jiného asistenta v družině a jiného ve vyučování (v případě, že by přesáhl jeden asistent plný úvazek)? Zajímalo by mě i to, proč se tedy děje to, že ve vyučování AP je a v družině poté ne. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, situace bývá zpravidla odlišná podle stupně podpůrných opatření: Pokud je žák diagnostikován s určením 4. nebo 5. stupně podpůrných opatření, může školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) doporučit celý úvazek asistenta pedagoga (40 hod. týdně) - v takovém případě pak asistent pomáhá ve škole i ve školní družině. Na 3. stupni podpůrných opatření je úvazek asistenta pedagoga nižší (10 až 30 hodin týdně) a obvykle odpovídá rozsahu školní výuky, na tomto stupni podpůrných opatření ale poradenské zařízení může doporučit ještě samostatný úvazek 0,25 (tedy 10 hodin týdně) do školní družiny. Úvazky lze v takovém případě kombinovat - týž asistent může mít zároveň úvazek 0,75 (30 hodin) do školy a současně úvazek 0,25 (10 hodin) do školní družiny.
Náplň práce AP vs. zařazení do platové třídy
Daniela
08.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda níže uvedená náplň práce AP je svojí charakteristikou v platové třídě 7 nebo 8. Díky za zodpovězení, Daniela K. Takto je definována ve smlouvě náplň práce: Náplň práce asistenta pedagoga: Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jehož pracovní povinnosti vycházejí zejména ze školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a Vyhlášky 27/2016 . Asistent pedagoga je zaměstnancem základní školy a působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. · asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi (učiteli, vychovateli, spec. pedagogovi apod.) při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (odstavec 1); · asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo i s ostatními žáky třídy (odstavec 2); · mezi hlavní aktivity asistenta pedagoga patří následující činnosti: a) spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, b) pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, c) pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí d) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti, e) nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, f) asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností (čímž umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s SVP). Ředitel školy, ve které je asistent zaměstnán, rozhoduje, zda bude mít asistent v pracovní náplni pouze přímou pedagogickou činnost (bezprostřední práce s žáky, eventuálně s jejich zákonnými zástupci) nebo zda bude přímou pedagogickou činnost kombinovat s činností nepřímou (konzultace s učiteli, příprava na výuku apod.). Nepřímá pedagogická činnost může tvořit maximálně polovinu z celkového úvazku asistenta.
Odpověď: Dobrý den, Vámi uvedená náplň práce v podstatě kopíruje vymezení pracovních činností podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (§5) a může odpovídat platovému zařazení jak v 7., tak i v 8. platové třídě. Obě uvedené třídy v popisu náplně práce odlišuje pouze ustanovení katalogu prací, z toho však Vámi uvedený popis náplně práce nevychází. (Konkrétní citaci z katalogu prací najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga). Ještě upozorňuji, že ve Vámi uváděném textu je chyba v posledním odstavci - ředitel školy nemůže asistentovi přidělit pouze přímou pedagogickou činnost, asistent musí mít v úvazku i nepřímou pedagogickou činnost (obvykle v rozsahu 10% z úvazku).
Zodpovědnost a kompetence asistenta v MŠ
Šárka Raichová
07.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Krásné letní dny přeji, ráda bych se ještě zeptala na dvě další otázky. Vím , že bylo zde odpovězeno z větší míry, ale prosím o Vaší laskavou odpověď pro pro mne i pani ředitelku. 1.Ve školce se nese názor, že asistent nemá zodpovědnost za děti a pouze učitelka zodpovídá za děti a také za asistenta. Paní učitelka má nadřízený vztah nad asistentem. Na školení jsem slyšela, že vztah má byt kolegiálně rovnocenný, nikoliv podřízený. Paní učitelka určuje /sděluje asistentovi, na co se má zaměřit ve výuce s dítětem a co je potřeba procvičit.... 2.Bylo mi řečeno, že když dítě nemá individuální vzdělávací plán( asistent je však schválen), není potřeba nepřímé pracovní činnosti) Vztahy s kolegyněmi mám vstřícné, jen to vypadá, že máme jiné informace. 3.Také mi bylo řečeno, že bylo schváleno, že od listopadu (?) asistent nebude mít ve školce nárok na nepřímou pedagogickou činnost už vůbec a bude pouze sdílená asistence s více dětmi. Což mi přijde, že je to do nebe volající zpráva a nemohu uvěřit, že je to pravda. Děkuji za odpoveď a Vaši laskavost.
Odpověď: Dobrý den, k Vašim dotazům: 1. Zodpovědnost za žáky (za jejich bezpečí a ochranu zdraví) mají oba, učitel i asistent pedagoga. Vztah mezi nimi má být rovnocenný, zároveň ale platí, že učitel je více kvalifikovaný odborník a jako takový rozhoduje, co se bude ve třídě dělat a udílí asistentovi pokyny. I vyhláška (č. 27/2016 Sb., §5) uvádí, že asistent pracuje "podle pokynů jiného pedagogického pracovníka". 2. Ne, tak to není. To, zda žák má nebo nemá individuální vzdělávací plán, nemá vůbec žádný vliv na rozsah nepřímé pedagogické činnosti asistenta. Nepřímou pedagogickou činnost - podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. i podle zákona č. 563/2004 Sb. - mít asistent pedagoga v pracovním úvazku musí, a to v rozsahu 10% z úvazku. 3. Ano, do budoucna skutečně bude preferovaná sdílená asistence, při které bude jeden asistent pro větší počet žáků, nepřímá pedagogická činnost by ale i tak (alespoň podle našich informací) měla zůstat v úvazku asistenta pedagoga zachována.
Je možné, aby rodič fungoval jako osobní asistent u svého dítěte při školní výuce?
Lucie Kožlová
06.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, je-li možné, aby rodič fungoval jako osobní asistent u svého dítěte při školní výuce? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, teoreticky tomu nic nebrání. Rodič může u svého dítěte pracovat jak jako osobní asistent (zaměstnanec z oblasti sociálních služeb, pracuje pro organizaci registrovanou jako poskytovatel sociálních služeb), tak i jako asistent pedagoga (pedagogický pracovník, pracuje pro školu). Prakticky to ale nedoporučujeme - ve většině případů, když se maminka stane asistentkou, vede toto spojení rolí ke zbytečnému vyčleňování dítěte z kolektivu spolužáků, navíc i pro onu maminku se poměrně obtížně hledá hranice mezi rodičem a pomáhajícím profesionálem... Určitě tedy předem zvažte všechna "pro" a "proti".
Může pozici AP vykonávat osoba s ukončeným VŠ vzděláním v oboru andragogika?
Lenka Kučerová
06.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o info, zda může asistenta pedagoga vykonávat osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oboru andragogika. Děkuji,s pozdravem Lenka Kučerová.
Odpověď: Dobrý den, ano, může. Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), který uvádí, že na pozici AP je kvalifikovaný (mimo jiné i) kdokoli, kdo má ukončené vysokoškolského vzdělání v jakémkoli programu v oblasti pedagogických věd. A protože i andragogika je obor z oblasti pedagogických věd, je absolvent tohoto oboru kvalifikovaný na místo asistenta pedagoga. Celou citaci příslušné pasáže ze zákona najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga
Je možné, aby asistent pedagoga podával žákovi léky, předepsané psychiatrem? A pokud ano, za jakých podmínek?
Monika Havelkova
05.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Je možné, aby asistent pedagoga podával žákovi léky, předepsané psychiatrem? A pokud ano, za jakých podmínek? Děkuji za odpověď. Monika Havelkova
Odpověď: Dobrý den, zapojení pedagogických pracovníků do některých zdravotnických úkonů je už mnoho let předmětem diskuzí mezi ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví, zatím ale bezvýsledně - na Vaší otázku proto bohužel neexistuje žádná oficiální odpověď. Nebo jinak řečeno - neexistuje žádný normativní dokument, který by asistentovi pedagoga podání léků žákovi přikazoval, doporučoval nebo naopak zakazoval... Pouze neoficiálně Vám můžu říct, co doporučujeme asistentům my: Doporučujeme, aby se do zdravotnických úkonů zapojili, ale jen v míře, ve které jsou tyto úkony očekávány od rodičů žáka - tedy podání léků ano, složitější zdravotnické úkony ne. Zároveň doporučujeme, aby si asistent nechal od zákonných zástupců žáka podepsat, že podávání léků je na jejich žádost a na jejich zodpovědnost. Současně dodáváme, že toto je dobrá vůle ze strany asistenta, protože odmítnout provedení zdravotnického úkonu (včetně podání léků) může vždy.
Existuje jiný typ asistenta než asistent pedagoga?
Radovan Mach
05.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, náš syn chodí do 4. třídy ZŠ a má diagnostikováno ADHD, byl zařazen ve "stupni opatření" 1, nyní je v stupni 2. S tímto stupněm nemá na AP nárok. My s manželkou si myslíme, že asistent by mu mohl pomoci a pátráme po jiném typu asistenta, než je AP. Ve škole jsme to navrhovali, dokonce jsme navrhli i naši finanční spoluúčast. Ale škola to odmítla s tím, že na AP nemá nárok a nic jiného neexistuje. Můžete mne proto prosím odkázat na nějakou definici či status takového asistenta (je to "školní asistent")? Děkuji, RaMach
Odpověď: Dobrý den, školní asistent to není - školní asistent je pracovní pozice placená z projektů Evropské unie, zaměstnanec školy, který má za úkol ve škole podporovat větší počet žáků ohrožených školním neúspěchem, často napříč několika různými třídami. Tomu, co popisujete, se nejvíce blíží osobní asistent. Osobní asistent není zaměstnancem školy - osobní asistence je sociální služba, kterou zajišťuje instituce registrovaná jako poskytovatel sociálních služeb - po dohodě mezi zaměstnavatelem a školou ale může osobní asistent pracovat i ve škole. Osobní asistent pomáhá jen jednomu dítěti, ke kterému je přidělen. Na rozdíl od asistenta pedagoga, který je plně hrazen ze státního rozpočtu, je osobní asistent částečně placený rodiči dítěte. Organizaci, která nabízí osobní asistenci ve Vašem regionu, nejsnáze najdete v registru poskytovatelů sociálních služeb - zde: http://iregistr.mpsv.cz Zároveň ale dobře zvažte všechna "pro" a "proti" - nadbytečný asistent může žáka zbytečně stigmatizovat, může narušit rozvoj jeho samostatnosti a může být překážkou v jeho zapojení do kolektivu...
Jaké je potřeba vzdělání na práci učitele v MŠ?
Markéta Losmanová
30.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímala by mne min. vzdělání pro učitele v MŠ. Mám vystudované střední pedag. lyceum. Nyní jsem slyšela, že by se mělo opouštět od požadavku na zvýšení kvalifikace formou VŠ. Děkuji Markéta Losmanová
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy předepisuje zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v §6. Podle zákona pro učitele MŠ stačí maturitní vzdělání ze Střední pedagogické školy, pokud bylo v oboru se zaměřením na předškolní vzdělání (např. "Předškolní a mimoškolní pedagogika") - pokud absolvent SPgŠ nestudoval obor se zaměřením na předškolní pedagogiku, musí si doplnit kvalifikaci buď v příslušném studiu na VOŠ/VŠ nebo alespoň doplněním dílčí maturitní zkoušky "z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku". Celé aktuální znění zákona najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Kolik dní je dovolená a studijní volno při práci AP na 0,75 úvazku?
A. Vykonalová
29.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga na 0,75 úvazku, tj. 6 hodin denně. Ráda bych věděla, kolik mám dovolené a kolik studijního volna a jak se řeší letní prázdniny. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga patří do kategorie pedagogických pracovníků a jako takový má podle zákoníku práce nárok na 8 týdnů (40 dnů) dovolené ročně. Tento nárok platí i při úvazku 0,75, jen je potřeba počítat s tím, že jeden den dovolené pro Vás znamená 6 hodin volna. (Pokud byste měla nepravidelnou pracovní dobu a třeba v pondělí pracovala 8 hodin, pak Vás jedno volné pondělí bude "stát" 1,33 dne dovolené.) Ke studijnímu volnu zákon (o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb.) říká, že každý pedagogický pracovník - tedy i asistent pedagoga - může čerpat až 12 dnů studijního volna ročně, nicméně nárokovatelné to není... záleží na řediteli, zda asistentovi pedagoga studijní volno přidělí (a pokud ano, tak zda v plném rozsahu 12 dnů nebo třeba jen v omezeném rozsahu menšího počtu dnů). Letní prázdniny se u asistentů řeší zpravidla tak, že na většinu prázdnin si asistent vybírá dovolenou. Do práce se chodí poslední srpnový (přípravný) týden, v některých školách pak ještě na začátku července (pár dní po vysvědčení). Pokud nemá asistent pedagoga dostatek dovolené pro pokrytí celých prázdnin, může mu ředitel dát pár dnů studijního volna (se zadáním například odborných knih a materiálů, které si musí asistent v dané době nastudovat).
výpočet prac. doby ŠA
Jana Papaková
29.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o výpočet pracovní doby(počet hodin) při úvazku ŠA : 0,7 a 0,6 Nevím, zda mám správně, že u 0,7 = 5hodin,36min a u 0,6 = 4 hod48 minut? Najdu někde tabulku pro výpočet? děkuji, Jana Papaková, ředitelka školy
Odpověď: Dobrý den, obecně u úvazků platí, že: 0,7 úvazek = 28 hodin týdně 0,6 úvazek = 24 hodin týdně Hodiny nemusí být rozděleny ve všechny pracovní dny stejně, běžně tedy asistenti s úvazkem 0,7 mají třeba od pondělí do čtvrtka 6 hodin denně a v pátek jen (zbývající) 4 hodiny... ale samozřejmě i jiné dělení je možné. Jen při dělení hodin do rozvrhu nezapomeňte, že v rámci dotace na plat asistenta pedagoga (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.) musí být 10% z pracovní doby asistenta pedagoga vyhrazeno na tzv. nepřímou pedagogickou činnost, kterou lze částečně (se souhlasem ředitele školy) vykonávat i mimo pracoviště.
Jak změní novela zákona počet asistentů ve speciálních třídách?
Hladíková Olga
27.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se informovat na údajnou novelu zákona, která má platit od ledna roku 2020 a má upravovat počet asistentů na speciálních třídách. Zajímalo by mě jestli je pravda,že se sníží počet asistentů na trřídu na jednoho AP. Pracuji ve školce ještě s jednou AP a máme ve třídě zapsáno dvanáct dětí a z toho jich má šest napsáno AP ( pět má pod.op. č. čtyři a jedno dítě má třetí st. pod.op.). Zajímalo by mě jak to bude od nového roku vypadat na spec.třídách, protože si myslím, že zrovna na třídách tohoto typu je zapotřebí dostatek kvalifikovaného personálu. Děkuji za odpověď Hladíková Olga
Odpověď: Dobrý den, začnu dobrou zprávou: Novela vyhlášky omezující počet asistentů pedagoga vyšla už koncem září, nakonec ale omezuje počet asistentů na max. dva na třídu (nikoli na max. jednoho na třídu, jak to dříve hrozilo) a navíc toto omezení specifikuje pouze na běžné školy a třídy. Ve speciálních třídách a školách tedy i nadále bude teoreticky možné mít i třeba tři asistenty v jedné třídě. A teď ta špatná zpráva: Ministerstvo školství se zároveň rozhodlo změnit systém financování asistentů pedagoga ve speciálních školách a třídách, kde už nově nebude možné platit asistenty z dotací na podpůrná opatření (na základě doporučení poradenského zařízení, tak jako dosud). Od ledna 2020 budou asistenti pedagoga ve speciálních školách a třídách placeni z dotací poskytnutých podle typu školy/třídy, počtu žáků a počtu hodin výuky. Škola bude moct zaměstnávat i nadále zaměstnávat ve speciální třídě dva asistenty, otázka ale je, zda na to po změně financování bude mít dostatek finančních prostředků - na to bych se (být Vámi) zeptal u vedení Vaší MŠ, kde by měli mít o tomto přehled.
Jak je to s asistentem pedagoga, když jede s vyučující na školu v přírodě - jak se financuje jejich odpolední činnost?
Eva Nováková
21.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Prosím o poradenství v této situaci: Jak je to s asistentem pedagoga, když jede s vyučující na školu v přírodě - jak se financuje jejich odpolední činnost? Kolegyně asistuje u chlapce ve 3.tř. - 3 PO s AP, poruchy chování, ADHD, medikován. Žák musí být pod neustálým dohledem a třídní učitelka ho chce vzít s sebou do školy v přírodě s cílem nevyčleňovat ho ani z této aktivity. Bylo jí řečeno, že AP nebude placen za odpolední činnost, že na to není žádný finanční balíček. AP má celý úvazek. Může AP odmítnout tento požadavek účasti na škole v přírodě? Měla by si po odpracování svého úvazku vzít osobní volno? Kdo by měl hradit její plnou účast na škole v přírodě? Moc děkuji za informace. S pozdravem Eva Nováková - koordinátor inkluze pro MM Liberec
Odpověď: Dobrý den, snaha paní učitelky o to, aby žák s poruchou pozornosti (ADHD) nebyl vyčleněn a mohl se také zúčastnit školy v přírodě, je rozhodně chvályhodná. S účastí asistentky pedagoga je to ale v lecčem složitější. Obecně platí, že: - Má-li asistent pedagoga v pracovní smlouvě uvedeno, že ho vedení školy může vyslat na vícedenní pracovní cestu, může mu být účast na škole v přírodě skutečně nařízena - nic tomu nebrání. - Podle platných legislativních předpisů může ředitel každému pedagogickému pracovníkovi (tedy i asistentovi pedagoga) nařídit 4 hodiny týdně práce nad stanovený pracovní úvazek. Další hodiny navíc může ředitel s asistentem domluvit (nemůže je ale nařídit). Má-li tedy asistent plný úvazek, i na škole v přírodě se počítá s tím, že bude pracovat 40 hodin týdně + další 4 hodiny mu může ředitel nařídit, cokoli navíc už je pak otázkou asistentova dobrovolného rozhodnutí. Financování hodin navíc (odpracovaných na ŠvP) se u asistentů také řeší různě, žádný standardní postup na to není. V úvahu připadá, že: a) Hodiny navíc asistent odpracuje jen v rámci dobrovolnosti, jaksi "pro dobrou věc", peníze mu za to nikdo žádné nedá. Pozice asistenta pedagoga patří mezi pomáhající profese, u kterých se toto stává a v nějakém přijatelném rozsahu s tím většina pracovníků počítá. b) Hodiny navíc mu alespoň částečně kompenzuje ředitel školy, například formou odměny nebo prostřednictvím náhradního volna. c) Na platbě hodin navíc se asistent domluví s rodiči žáka - v tomto případě jsou hodiny placeny jako "osobní asistentce" (ať už prostřednictvím registrované organizace pro zajišťování osobní asistence nebo jen na základě dohody mezi asistentem a rodiči žáka), tedy mimo rámec běžného úvazku asistenta pedagoga.
Je pravda, že od září 2019 může být ve třídě v běžné ZŠ jeden asistent?
Martina
16.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jestli je pravda, že od září 2019 může být ve třídě v běžné ZŠ jeden asistent? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ne, toto pravda není. Podle §17 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění) mohou v jedné třídě současně pracovat až čtyři pedagogičtí pracovníci - v jedné třídě tak může být jeden učitel a až tři asistenti pedagoga. Toto ustanovení vyhlášky platí shodně pro třídy jak v ZŠ, tak i v MŠ nebo SŠ. V minulém roce sice ministerstvo školství zvažovalo novelu vyhlášky, která by počet pedagogických pracovníků na jednu třídu omezila na dva (tedy 1 učitel + 1 asistent pedagoga), tato novela ale dosud nebyla schválena (a my pevně věříme tomu, že snad nikdy schválena ani nebude). V současnosti platné znění vyhlášky najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
Je nutné k práci AP dělat kurz nebo stačí,že studuji ped. školu (i když ji nemám ještě hotovou?
Lucie Vintrová
16.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den,dalkove studuju stredni pedagogickou skolu (predskolni a mimoskolni pedagogika). V kvetnu 2020 budu maturovat. Nyni pracuji jako ucitelka MŠ. Od zari mam delat asistenta pedagoga. Je nutne si delat kurz nebo staci,ze studuji ped.skolu,i kdyz ji nemam jeste hotovou? Dekuji moc za odpoved Lucie Vintrova
Odpověď: Dobrý den, toto je u obou pozic - tedy jak u učitelky MŠ, tak i u asistentky pedagoga shodné: Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) nejste na danou pozici (učitelky i asistentky) kvalifikovaná, dokud neukončíte příslušné studium - ve Vašem případě dokud neodmaturujete ve Vámi studovaném pedagogickém oboru. Podle téhož zákona Vás může vedení školy na dané pracovní pozici (učitelky i asistentky) dočasně zaměstnávat i jako nekvalifikovanou, ovšem jen pod podmínkou, že se o dané pracovní místo neuchází jiný (již kvalifikovaný) zájemce. Na pozici asistentky pedagoga proto můžete být přijatá i bez kurzu, potřebnou kvalifikace pak získáte v okamžiku, kdy odmaturujete, nicméně pokud by do té doby projevil o Vaše asistentské místo zájem někdo jiný (někdo, kdo už kvalifikaci asistenta má), musel by ředitel dát přednost tomuto uchazeči. Jinak řečeno - kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga si dodělávat nemusíte, pokud byste si ho ale doplnila, získáte tím na mezidobí mezi absolvováním kurzu a maturitou jistotu, že Vás na pozici asistentky pedagoga ředitel nenahradí jiným zájemcem (nebude k tomu důvod, protože už budete také kvalifikovaná).
Je v pořádku, aby asistentka pedagoga dělala “chůvu“ dítěti, které má kázeňské problémy?
Marcela
15.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda je v pořádku, aby asistentka pedagoga dělala “chůvu“ dítěti, které má kázeňské problémy, na kontě spoustu poznámek včetně ředitelské důtky, je sledován Ospodem a policie také řeší každou chvíli nějaké jeho prohřešky. Jedná se hlavně o převádění mezi jednotlivými hodinami, kdy mám dotyčného žáka vyzvednout ve třídě a po hodině opět vrátit zpět do jeho třídy, jinde nemá dovoleno se o přestávkách zdržovat. Problém je, že utíká a já mám strach, že když něco provede, tak to spadne na moji hlavu. Na školní akci jsem nafasovala na hlídání takové děti tři. Podle mě je na školní akce vůbec nemají pouštět. Děkuji za odpověď. S pozdravem Marcela
Odpověď: Dobrý den, na Váš dotaz bohužel není možné takto na dálku odpovědět - k posouzení Vaší situace by bylo nutné znát konkrétní podobnosti, vědět, zda jste skutečně ve škole jako asistentka pedagoga (zda nejste vedena jako "školní asistentka"), eventuálně k jakému žákovi a na základě jakých obtíží jste byla jako asistentka doporučena... V obecném principu platí, že asistent je zaměstnancem školy a při práci se řídí zadáním od vedení školy. Za bezpečnost všech žáků zodpovídá škola - u školní akce je pak na vedení školy, aby Vám svěřilo jen takový počet žáků (resp. takové žáky), u kterého (u kterých) budete skutečně schopná zajistit jejich bezpečnost. Pokud jsou žáci konkrétní třídy obtížně zvladatelní, je nutné, aby s nimi na školní akce vedení školy vyslalo větší počet pedagogických pracovníků (učitelů, asistentů, event. vychovatelů...).
Je pravda, že v jedné třídě mateřské školy může být jen jeden asistent pedagoga?
Jitka Hajkova
15.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je pravda, že v jedné třídě mateřské školy může být jen jeden asistent pedagoga? Děkuji J. HÁJKOVÁ
Odpověď: Dobrý den, moc se omlouvám za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz, v důsledku kumulace několika pracovních a zdravotních důvodů měla naše poradna dočasný výpadek. K Vašemu dotazu: Ne, toto pravda není. Podle §17 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění) mohou v jedné třídě současně pracovat až čtyři pedagogičtí pracovníci - v jedné třídě tak může být jeden učitel a až tři asistenti pedagoga. Toto ustanovení vyhlášky platí shodně pro třídy jak v ZŠ, tak i v MŠ nebo SŠ. V minulém roce sice ministerstvo školství zvažovalo novelu vyhlášky, která by počet pedagogických pracovníků na jednu třídu omezila na dva (tedy 1 učitel + 1 asistent pedagoga), tato novela ale dosud nebyla schválena (a my pevně věříme tomu, že snad nikdy schválena ani nebude). V současnosti platné znění vyhlášky najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
Je možné získat školního asistenta pro přípravnou třídu?
Anežka
15.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, už jsem jednou dotaz pokládala, ale nemohu ho nikde dohledat - možná s někde po cestě ztratit. Ráda bych se zeptala - působí jako školní psycholog na ZŠ a současně bychom rádi na naší škole sehnali asistenta, který by mohl být každý rok v přípravné třídě, protože se ukázalo, že přípravná třída je vždy náročná a asistent je tam potřebný. V minulých letech třída vždy měla asistenta k dítěti, rádi bychom si ovšem pojistili, že v dalších letech asistent bude moci ve třídě zůstat i pokud by nám ho poradna k žádnému z dětí nepřidělila. Přemýšleli jsme, zdali bychom mohli vést asistentku jako školního asistenta? bylo by to možné? Jaký je příp. postup pro financování? Je určité období, kdy se o školní asistenty žádá? Předem děkuji za odpověď a hezký den.
Odpověď: Dobrý den, je mi líto, pokud se Váš předchozí dotaz někde cestou ztratil, navíc se moc omlouvám za zpoždění s odpovědí na tento Váš dotaz (v důsledku kumulace několika pracovních a zdravotních důvodů měla naše poradna v posledních 2 týdnech dočasný výpadek). K Vaší otázce: Školní asistent je pozice financovaná z projektů hrazených z fondů Evropské unie, nejčastěji přes tzv. "šablony" (zjednodušené projekty, které jdou přes ministerstvo školství). Pokud Vaše škola nemá šablony vyčerpané na jiné projektové aktivity, mohli byste si zde zvolit financování školního asistenta - přesný stav šablon na Vaší škole určitě bude vědět vedení školy. U asistentů pedagoga je bohužel v současnosti jediná možnost financování spojená se systémem tzv. podpůrných opatření (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.), tedy vždy na doporučení ke konkrétnímu žákovi, v přípravné třídě zpravidla jen na rok - což je systém, který zatím využíváte. Souhlasím s Vámi v tom, že tento systém financování je velmi nepohodlný v tom, že neposkytuje žádnou větší stabilitu - ani pro školu, ani pro samotného asistenta pedagoga v přípravné třídě. Už v minulosti jsme participovali na návrzích jiného financování asistentů pedagoga (například podle celkového počtu žáků školy - tak, aby škola měla alespoň část asistentů pedagoga trvale jistých), tyto návrhy zatím ale zůstaly nevyslyšeny - nicméně doufáme, že ministerstvo školství se jednou k nějakému podobnému návrhu financování asistentů pedagoga přikloní, protože stávající systém je skutečně velmi nestabilní a pro praxi škol v mnoha ohledech nevhodný.
Kolik smí být asistentů v jedné třídě?
Zuzana
14.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, kolik asistentů pedagoga smí být najednou v jedné třídě.... Vím, že se mluvilo o tom, že od března 2019 smí být v jedné třídě pouze jeden asistent pedagoga.... Nemohu to ale nikde dohledat. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, k vaší otázce: Podle §17 platné verze vyhlášky č. 27/2016 Sb. mohou v jedné třídě působit až 4 pedagogičtí pracovníci, teoreticky tedy v jedné třídě mohou být s učitelem současně až tři asistenti pedagoga. (Aktuálně platnou verzi vyhlášky najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27). Je pravda, že už loni přišlo ministerstvo školství s návrhem novelizace vyhlášky, podle kterého by měl být počet pedagogických pracovníků omezen na jednoho asistenta na třídu, tento návrh ale dosud nebyl schválen (a pevně věříme, že ani v budoucnu schválen nebude, protože pro některé školy a třídy by to znamenalo výraznou komplikaci v jejich práci).
Jaký je postup při přidělování AP do mateřské školy?
Mira Bejckova
13.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, obracim se na vas s zadosti o informace. Nas syn Filip se narodil s mikrocefalii, postupne ruzna vysetrena prokazala opozdeni psychomotorickeho vyvoje. Nyni ve veku 3,5 je zhruba na urovni 2,5 leteho ditete. Zaroven mu bylo zjisteno zhoresene videni, astigmatismus a zatim nepotvrzena centralni vada zraku. Od zari 2018 navstevuje soukromou skolku pro deti od 2 let, kterou celkem bez potizi zvlada. Ale z financnich duvodu bych ho od noveho skolniho roku rada umistila do mistni statni materske skolky. Dostala jsem termin vysetreni ve Specialnim pedagog. centru, ale bohuzel az na zacatku srpna. Zatim po telefonicke konzultaci s pracovnici SPC mi bylo sdeleno, ze Filipkovi s jeho diagnozou bude pridelen podpurny stupen 3-4 a celodenni asistent pedagoga. Dnes pri zapisu do MS mi pani reditelka sdelila, ze prijimaci rizeni ditete ted musi prerusit, a s vyjadrenim o prijeti nebo neprijeti Filipka pockat az do okamziku, kdy bude mit k dispozici vyjadreni z SPC. Nejsem si jista, jeslti je tento postup spravny, jestli v srpnu uz nebude pozde na reseni asistenta a dalsich (financnich) zalezitosti, a jeslti pak nebude trvat nekolik dalsich mesicu, nez budou mit ve skolce podminky k prijeti syna. Budu vdecna za jakekoli informace, treba i tu, na jak dlouhou dobu muzu Filipka do skolky umisit, pokud bude mit priznaneho celodenni asistenta. Pani reditlka mi sdelila, ze by mohl byt ve skolce maximalne 7 hodin denne. Dekuji moc! Mira Bejčková
Odpověď: Dobrý den, upřímně, nejsem si jistý, nakolik je postup ředitelky MŠ s odložením rozhodnutí o přijetí Vašeho syna správný - přijetí dítěte do vzdělávání má formát správního řízení a má svá pravidla... na druhou stranu v danou chvíli určitě chcete vést komunikaci s vedením MŠ "v dobrém", tedy nejspíš bude lepší na postup paní ředitelky přistoupit. Určitě bych na Vašem místě zkoušel ještě opakovaně oslovit SPC - sdělil bych jim své obavy, že v srpnu už bude pozdě, a ptal se jich, jestli jim třeba někdo z klientů objednaných na dřívější termín nevypadl a zda byste tak na vyšetření nemohli dorazit i dříve. Rozsah přijetí (počet hodin týdně, na které bude Váš syn do MŠ přijat) záleží na rozhodnutí vedení MŠ a nemusí být přímo spojený s rozsahem úvazku asistenta pedagoga - jinak řečeno, ředitelka MŠ může (ale také nemusí) přijmout Vašeho syna i na více hodin, než by odpovídalo týdennímu úvazku asistenta. Pokud by Vám SPC doporučilo asistenta pedagoga na celý úvazek (tedy 40 hodin týdně), měl by tento asistent mít 36 hodin týdně přímé pedagogické činnosti (tedy přímé práce s dětmi) a 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti (přípravy, porady atd.). V rámci přímé pedagogické činnosti by pak takový asistent měl být Vašemu synovi k dispozici 7,2 hodiny denně - MŠ by tedy měla Vašeho syna přijmout minimálně na tento hodinový rozsah.
Kdo shání pro dítě asistenta pedagoga?
Hana
01.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat: pokud SPC doporučí podporu asistenta pedagoga do MŠ, kdo toho asistenta následně shání? MŠ, SPC? Nebo můžu udělat něco i já, jako rodič, tzn. dát inzerát apod.? Díky moc za odpověď, Hana.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga je zaměstnancem školy, primárně by to tedy měla být škola (ve Vašem případě MŠ), která vypíše inzerát na volné pracovní místo a začne vhodného kandidáta shánět. V okamžiku, kdy SPC asistenta doporučí, má škola dokonce povinnost (!) udělat maximum pro to, aby vhodného asistenta sehnala. Vy, z pozice rodiče žáka, můžete samozřejmě se sháněním vhodného kandidáta pomoci (například můžete zadat inzerát do burzy práce na náš web) - tato Vaše pomoc by ale měla probíhat s vědomím (a souhlasem) vedení školy.
Je to, že nemám maturitu, možným důvodem pro výpověď?
Simona Prouzová
26.04. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od roku 2012 pracuji ve školském zařízení (nejdříve jako osobní asistent, dále jako AP), kde mi byla nejdříve nabídnuta možnost udělat si kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením (kde jsem se chtěla dozvědět více o diagnozách dětí).V roce 2014 jsem si udělala kvalifikační studium AP. Nemám maturitu. Nyní pracuji už 4 roky na ZŠ v pracovním poměru na dobu neurčitou. Už necelý školní rok jsem u chlapce s ADHD + dyslektik + dysgrafik ,který je v 5.třídě. Chlapec dostal poprvé na tento rok AP, kvůli poruše soustředění. Nyní mi, ale z ničeho nic pan ředitel dal výpověď z důvodu, že nemám dostačující kvalifikaci - maturitu). Chlapec je se mnou spokojený - rozumíme si. Dále říkal, že za nadbytečnost, ale v dalším rozhovoru mi řekl, že má už 2 nové zájemkyně s maturitou od září na pozici AP. A teď bych se ještě ráda zeptala, zda mě může pan ředitel nahradit AP s maturitou, který u nás pracuje a je v 9. třídě a tudíž nemá další dítě na další školní rok. Tato AP má pracovní smlouvu na dobu určitou (já na dobu neurčitou). Nevím, zda na to je zákon nebo to je na rozhodnutí pana ředitele, jak se sám rozmyslí a koho ke komu dá. Tato práce mě velmi naplňuje, vždy se snažím každému z pedagogů vyjít vstříc a pomoc. Nikdy jsem neměla žádný problém. Jen teď nevím, co dál a nechci se vzdát své vysněné práce. Svou výpověď jsem ještě neviděla, ale čekám, že si mě brzy zavolají na podepsání. Prosím Vás o rychlou zpětnou pomoc.Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne Simona Prouzová
Odpověď: Dobrý den, toto (zda má jít o asistenta pedagoga na "vyšší" nebo "nižší" úrovni) určuje poradenské zařízení podle potřeb žáka, event. se zohledněním potřeb celé dané třídy. Když žák potřebuje spíše pomoc v oblasti sebeobsluhy nebo v oblasti chování, poradenské zařízení může doporučit asistenta pedagoga na úrovni "nižší", když žák potřebuje podpořit ve více náročných studijních úkolech, poradenské zařízení doporučí asistenta pedagoga na úrovni "vyšší". Vždy ale záleží na odborném posouzení potřeb žáka (třídy), které provede poradenské zařízení.
Nejistota asistentů pedagoga z pohledu zaměstnanosti
Jitka D.
01.04. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga. Práce mě baví a naplňuje. Bohužel mě znepokojuje, že o mé budoucnosti rozhoduje PPP nebo SPC a né ředitel školy. Upřesním to tak, pokud SPC nebo PPP vydá rozhodnutí, že dítě bude mít přiděleno do výuky asistenta pedagoga, ředitel vyhlašuje výběrové řízení a do školy je přijat asistent. Tento postup je naprosto v pořádku. Nastává problém, pokud dítě za rok za dva atd. přestane asistenta potřebovat. Pro dítě se speciálními potřebami je to samozřejmě cíl, ale né pro asistenta, který zůstává bez práce. V této nejistotě bohužel žiji stále, protože mám práci ráda, nerada bych o ni přišla. Chtěla jsem se zeptat, proč o ukončení pracovního poměru nerozhoduje ředitel školy? Je spousta dětí, které by rádi měli asistenta u sebe, ale poradna nebo centrum asistenta nepřiděluje. Nezamýšlí se někdo, jak to má asistent těžké, když neví, jak dlouho bude zaměstnán. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, chápu Vaše pocity, věřte, že tento problém řeší i řada jiných asistentů. Už delší dobu se diskutuje o jiné formě financování asistentů pedagoga - ve hře je například varianta, podle které by každá škola měla nárok na několik "stálých" asistentů, kteří by nebyli závislí na doporučení poradenského zařízení. Tak doufejme, že něco takového do budoucna půjde... Jestli (a kdy) to bude, to ale nikdo zatím neví. V současnosti pro Vás ale bohužel žádnou jinou povzbuzující odpověď nemám.
je asistent pedagoga povinen doprovázet dítě, pro které byl do MŠ přijat, do jiné MŠ, která v době letních prázdnin na týden vykrývá "domovskou" MŠ?
Iveta
29.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,chtěla bych se zeptat, zda je asistent pedagoga povinen doprovázet dítě, pro které byl do MŠ přijat, do jiné MŠ, která v době letních prázdnin na týden vykrývá "domovskou" MŠ. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, Oficiálně tomu nic nebrání. Asistent pedagoga je formálně vedený jako "podpůrné opatření" ve vzdělání daného dítěte - pokud bude dítě dočasně vzděláváno jinde, může být jinde uplatněno ono podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga. V pracovní smlouvě bude mít asistent (předpokládám) uvedenou i možnost výkonu práce mimo pracoviště (mimo budovu "své" MŠ), proto by nic nemělo bránit tomu, aby ředitel dočasně na léto pověřil asistenta prací v jiné MŠ. Na druhou stranu ale asistent pedagoga má - jako všichni pedagogičtí pracovníci - nárok na 8 týdnů dovolené ročně, a je potřeba naplánovat, kdy (když ne v letních měsících) si tuto dovolenou bude moct čerpat.
© Nová škola, o.p.s. 2013