VOŠ Jabok vypisuje nový kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

23.11.2022

Kurz v rozsahu 80 hodin bude probíhat od 13. 1. do 17. 3. 2023 vždy v pátek od 9:00 až 16:30.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Více najdete na https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-13-1-17-3-2023.