Hledám pracovní uplatnění na pozici asistentky pedagoga na ZŠ v Praze

Eleonora Fritscherová Vytvořeno: 29.08.2021
Mám vysokoškolské technické vzdělání. Doplnila jsem pedagogické minimum na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci CŽV vystudovala jsem Pražskou psychoterapeutické fakultu Pražské vysoké školy psychosociálních studií, kde jsem se intenzivně věnovala problematice poruch pozornosti ADD/ADHD, relaxačním technikám a arteterapii. Také získala jsem osvědčení Kupoz pro práci s dětmi s těmito poruchami a mám s tím bohaté zkušenosti.

Ráda se celoživotně vzdělávám a absolvovala jsem několik kurzů a seminářů jako jsou Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky s OMJ, Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, Komunitní tlumočení AJ/ČJ se zaměřením na oblast školství, ADHD ve školní praxi, Specifika práce s dětmi se SVP atd. Dlouhodobě se věnuji doučování a mám zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Znám hodně textilních a kreativních technik a pracovala jsem jako lektorka výtvarných kurzů.

Ráda pracuji s dětmi, mám s nimi dostatek trpělivosti a uznávám respektující přístup. Snažím se co nejvíce porozumět jejich potřebám a potížím, protože každé dítě má úplně jinou startovní čáru v životě a nepochybně při správném nasměrování má potenciál se posunout mnohem dál.

Předem děkuji za nabídky.

Kontakt:

e-mail: f.eleonora@seznam.cz, tel. číslo: 776 223 193

«   zpět