Asistenti pedagoga, dovolená a samostudium. Přinášíme zajímavé on-line tipy

18.06.2021

Zejména v době letních prázdnin bývá ve školství aktuální otázka dovolených. 

Asistenti pedagoga mají, stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci, podle zákoníku práce nárok na 8 týdnů (tedy 40 dnů) dovolené za rok. 

(Pozor - toto platí pro asistenty pedagoga, nikoli ale pro školní asistenty – ti oficiálně nepatří mezi pedagogické pracovníky a mají tak dovolenou kratší.)

Protože je ale pár dní dovolené obvykle potřeba na vánoční prázdniny a někdy je nutné vybrat si i několik dní dovolené na podzimní nebo jarní prázdniny, na pokrytí celých letních prázdnin pak zbývající dovolená nestačí. 

Jednou z možností, jak vyřešit situaci asistenta pedagoga, kterému nevychází dovolená a měl by tak nastoupit zpět do práce třeba už týden před zahájením provozu školy, je přidělení studijního volna.

(I zde pozor – studijní volno může ředitel školy přidělit asistentům pedagoga, nemůže ho ale přidělit školním asistentům, protože školní asistenti nepatří mezi pedagogické pracovníky.)

Podle §24 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací)  může ředitel přidělit asistentovi pedagoga až 12 dní studijního volna ročně – pozor ale, není to nárokovatelné, pokud by tomu bránily provozní důvody, ředitel školy studijní volno může přidělit jen v menším rozsahu anebo také nemusí přidělit studijní volno vůbec. Během letních prázdnin přidělení studijního volna obvykle provozní důvody nebrání, i tak je ale vhodné nevyčerpat studijní volno celé – většinou je žádoucí ponechat si několik dnů studijního volna pro případnou účast asistenta pedagoga na různých školeních a kurzech během školního roku. Týden studijního volna ale většina ředitelů asistentům pedagoga v době letních prázdnin přidělit může (samozřejmě až po potřebném vyčerpání nároku na dovolenou) . 

A protože je v době letních prázdnin v nabídce jen minimum kurzů takzvaného DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), je potřeba zapojit asistenty do samostudia. Naštěstí se v současnosti pro samostatné studium asistentů pedagoga nabízí už celá řada zajímavých zdrojů. 

V první řadě asistenti pedagoga určitě mohou hledat zdroje mezi odbornými publikacemi ve školní knihovně, vhodnou knihu k samostudiu může asistentovi doporučit také některý z pracovníků školního poradenského pracoviště (výchovný poradce nebo školní speciální pedagog). 

Celá řada zajímavých zdrojů je ale v současnosti volně dostupná i online – pro samostatné studium asistentů pedagoga v době studijního volna tak lze určitě doporučit například: 

1. Metodiky, které přímo pro práci asistentů pedagoga vznikly ve společném projektu Univerzity Palackého v Olomouci a obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Metodiky jsou zaměřené například na práci asistentů pedagoga s žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, na práci asistentů u žáků s poruchami autistického spektra, na podporu asistentů u žáků se sociálním znevýhodněním, ale i na další související témata z oblasti asistentské profese. Metodiky jsou volně dostupné zde: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/   

2. Pro asistenty pracující s žáky s odlišným mateřským jazykem je řada zajímavých materiálů k samostudiu volně dostupná na stránkách obecně prospěšné společnosti Meta: https://meta-ops.eu/publikace-produkty/, případně také na webu, který tato společnost také provozuje: https://www.inkluzivniskola.cz/

3. Šestihodinový online kurz pro asistenty pedagoga pracující s žáky se sociálním znevýhodněním nabízí pod názvem „S asistenty k lepší škole“ obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Kurz je dostupný zdarma. Podrobnější informace a odkaz k přihlášení do kurzu najdete zde: https://zapojmevsechny.cz/ Pro asistenty pracující s dětmi a žáky se zdravotním postižením pak mohou být určitě zajímavé a inspirativní i některé díly pořadu České televize Klíč, který je věnovaný právě problematice života osob se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/dily/  

5. Řadu zajímavých video-zdrojů mohou asistenti pedagoga najít zdarma také na youtube. Například na problematiku podpory dětí s poruchami autistického spektra jsou zde zaměřená videa od zapsaného spolku Naděje pro děti úplňku: https://www.youtube.com/channel/UC9IbFadw251M8SV35PK3ocA.  Řadu zajímavých informací o problematice práce s lidmi s mentálním postižením se lze dozvědět na kanálu neziskové organizace „Rytmus – od klienta k občanovi“: https://www.youtube.com/user/rytmusos.     


Zbyněk Němec 

Autor je vysokoškolský pedagog, s obecně prospěšnou společností Nová škola spolupracuje jako metodik v projektech zaměřených na rozvoj profese asistentů (pedagoga i školních) a na podporu vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním