Další zdroje - Literatura o AP

HÁJKOVÁ, V. a kol. (2018) Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu

Literatura o AP
Monografie přináší čtenářům výsledky dvouletého výzkumu zaměřeného na práci asistentů pedagoga v základních školách hlavního vzdělávacího proudu.

BALVÍN, J., (2000). Romský pedagogický asistent a jeho možnosti při výchově romských dětí.

Literatura o AP
Článek poukazuje na etické zásady v práci pedagogických asistentů působících u romských žáků, zabývá se možností propojení „přirozených schopností“ romských žáků a dovedností asistentů.