InBáze nabízí kurz “Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem”

22.12.2020

InBáze z.s., nabízí kurz “Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem”

Pro koho ke kurz vhodný

Kurz je určen především asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům v mateřských a základních školách působících na území hl. m. Prahy, kteří pracují s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Podmínkou účasti je znalost českého jazyka a dalšího cizího jazyka na úrovni min. B1 - B2.

Kurz není kvalifikační, jde o doplňkové vzdělávání.

Co získáte absolvováním kurzu

  • teoretické a praktické dovednosti a znalosti v oblasti inkluzivního vzdělávání s důrazem na podporu dětí a žáků s OMJ
  • kompetence potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga v rámci mateřských a základních škol
  • praktické příklady postupů při práci s dětmi a žáky s OMJ v rámci individuální či skupinové práce
  • příklady dobré praxe a postupů při práci s heterogenní třídou
  • základy výuky češtiny jako druhého jazyka
  • příklady spolupráce asistenta pedagoga a učitele
  • základy interkulturní komunikace a senzitivity, komunitního tlumočení a poradenství
  • odbornou individuální či skupinovou metodickou podporu v průběhu trvání kurzu i po jeho absolvování

Termíny výuky:

Časová dotace kurzu činí celkem 65 hodin. Z toho 45 hodin tvoří prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané mateřské nebo základní škole. Kurz proběhne v období únor 2021 až květen 2021.

Podrobné informace o harmonogramu kurzu naleznete na https://inbaze.cz/kurzy-pro-pedagogicke-pracovniky/

Místo konání:

Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1
Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

V případě nepříznivé epidemiologické situace budou jednotlivé bloky probíhat v online formě.

ÚČAST NA KURZU JE BEZPLATNÁ

V případě zájmu, prosím, vyplňte elektronickou přihlášku na stránkách organizace.

Pro více informací o kurzu se obraťte na níže uvedené kontakty:

Mgr. Barbora Hanzalová, Koordinátorka kurzu
E-mail: hanzalova@inbaze.cz GSM +420 775 277 388

Mgr. Jana Remenárová, MA., Koordinátorka kurzu
E-mail: remenarova@inbaze.cz GSM + 420 603 820 210