Několik doporučení a tipů pro práci asistentů v souvislosti s tématem války na Ukrajině

05.03.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, 

jedenadvacáté století přichází s řadou nečekaných a složitých situací. Po těžkém období pandemie onemocnění Covid-19 jsme nyní zděšení neodůvodněnou a naprosto nepřijatelnou agresí, které se vedení Ruské federace dopouští na státu Ukrajina a na mnoha jeho nevinných občanech. Řada z Vás se jistě snaží různými cestami podpořit oběti tohoto hrozného konfliktu, mnohým z Vás, asistentek a asistentů, ale válka jistě zasáhne i do pracovního života.

Rádi bychom si s Vámi tedy připomněli tři důležité pracovní úkoly, které v této souvislosti čekají mnohé z Vás: 

1. Pomozte učitelům vést s žáky diskuzi o válce, jejích možných důvodech i důsledcích. Úměrně věku žáků je veďte k přiměřené informovanosti a posilujte jejich empatii ke všem nevinným obětem válečných konfliktů. Pokud je na to ve výuce prostor, zkuste učiteli pomoci i s vysvětlováním některých složitějších témat (např. zapojení ostatních evropských zemí do konfliktu). 

2. Pomáhejte učitelům s podporou Vašich stávajících i nově příchozích žáků z rodin z Ukrajiny. Podporujte bezpečné prostředí školy a vstřícné přijetí žáků do kolektivu. Pokud máte tu možnost, nabídněte ukrajinským žákům zapojení do volnočasových aktivit ve škole. Žákům bez znalosti češtiny nabídněte pomoc při osvojování základní slovní zásoby.   

3. Pomáhejte učitelům v prevenci možných konfliktů mezi žáky. Zejména ve vztahu ke spolužákům, jejichž rodiny pocházejí z Ruska (nebo Běloruska), je potřeba vést žákovské kolektivy k vědomí, že děti nikdy a nijak nezodpovídají ani za činy svých rodičů (natož za činy vlád zemí svého původu), že mnozí Rusové válku jasně odsuzují a že řada těchto žáků i jejich rodin žije u nás proto, že nesouhlasí s vládnoucími garniturami svých zemí.   

K prvním dvěma uvedeným úkolům se v poslední době objevila celá řada zajímavých zdrojů, které Vám můžou pomoci s podporou žáků i učitelů v praxi – například: 

Už v pondělí 7.3. od 21 hodin večer pořádá ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.) volně přístupný webinář na téma „Jak s dětmi mluvit o válce“ (připojit se můžete zde: https://cosiv.cz/cs/2022/03/01/ovalce/). Kolegyně z ČOSIV také připravily infografiku „20 vzkazů pro lidi, kteří prožívají trauma“, která je volně ke stažení v češtině i v ukrajinštině (https://cosiv.cz/cs/2022/03/04/infografika-20-vzkazu/).  

Jednoduché a přehledné materiály o tom,  jak mluvit s dětmi o válce, zveřejnily už v únoru Centrum Locika, z.ú. (https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce), Člověk v tísni, o.p.s., (https://www.clovekvtisni.cz/jak-s-zaky-mluvit-o-valce-na-ukrajine-8561gp#3-model-stoickeho-mysleni-soustredme-se-na-to-co-muzeme-ovlivnit-a-pripravme-se-na-emoce) nebo organizace Junák – český skaut, z.s. (https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/). 

Informační portál o vzdělávacích tématech souvisejících s válkou na Ukrajině připravilo také ministerstvo školství (https://www.edu.cz/ukrajina/). Ministerstvo také nabízí základní přehled informací o přijímání dětí z Ukrajiny do škol v ČR a některé důležité odkazy (https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/). 

Řadu důležitých informací o vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem dlouhodobě pro školy nabízí Národní pedagogický institut (https://cizinci.npi.cz/kontakty/), Meta, o.p.s. (https://www.inkluzivniskola.cz/), InBáze, z.s. (https://inbaze.cz/zaclenovani-deti-a-zaku-s-omj/) a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z.s. (https://www.auccj.cz/metodicke-materialy/). 

Přejeme Vám i Vašim žákům hodně sil!

Zbyněk Němec
Autor je vysokoškolský pedagog (PedF UK), s Novou školou o.p.s. spolupracuje jako metodik.