Nová úprava vyhlášky postavení asistentů pedagoga nemění. Zatím

12.01.2021

Zbyněk Němec

Od 1. ledna 2021 došlo k nové úpravě vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb., novela vyhláškou č. 606/2020 Sb.), podle které se řídí i činnosti asistentů pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Na pozici asistentů pedagoga ale tato nová úprava vyhlášky nic nemění. 

Naštěstí. 

Určitě si totiž vzpomenete, že na podzim loňského roku ministerstvo školství představilo záměr upravit vyhlášku tak, že by o podporu asistentů pedagoga přišla celá řada žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – poté, co se proti návrhu ministerstva vzedmula vlna odporu ze strany různých nestátních i státních organizací, odborníků i rodičů dětí s postižením, se ministerstvo rozhodlo návrh vzít zpět a „přepracovat“. 

Původní návrh novely ministerstvo školství přepracovalo bez rozsáhlejších konzultací s odbornou veřejností, návrh pak potichu vstoupil v platnost 31. prosince a účinnost má od 1. ledna. Hlavní změna tentokrát směřuje k „pedagogickým intervencím“ (často pojímaným jako doučování), které dosud patřily mezi podpůrná opatření druhého nebo třetího stupně, školy na ně dostávaly peníze zvlášť a učitelé za poskytování těchto intervencí dostávali peníze navíc. 

Nově budou pedagogické intervence zahrnuté do podpůrných opatření prvního stupně, školy na ně nebudou dostávat peníze navíc, a bude jen na ředitelích škol, zda poskytování těchto intervencí dále ve svých školách zajistí. Podle informací z ministerstva školství sice ředitelé dostanou v této souvislosti navíc peníze na odměny učitelů, nicméně tyto odměny asi budou moct učitelům vyplatit i v situaci, kdy už pedagogickou intervenci škola poskytovat nebude. 

Budou další změny?          

Na profesi asistentů tato poslední novela vyhlášky, naštěstí, nic nemění. Zatím. Existují ale odůvodněné obavy, že ministerstvo školství bude chtít i v profesi asistentů pedagoga v průběhu roku 2021 prosadit nějaké změny, pravděpodobně (opět) s cílem ušetřit na asistentech peníze. 

Jak by ale mohly tyto změny vypadat, zatím nikdo mimo ministerstvo netuší – podle informací týdeníku Respekt totiž údajnou analýzu dosavadního fungování systému inkluzivních opatření (ze které by třeba mohly další úpravy asistentské profese vycházet) ministerstvo zatím nepředložilo ani školskému výboru Poslanecké sněmovny, natož aby se o ni podělilo s veřejností.

Co tedy asistenty čeká, nevíme. Nepřestáváme ale věřit (nebo alespoň doufat), že zájmem ministerstva školství i celého našeho státu je podporovat vzdělávání v nejvyšší možné kvalitě – a na tom mají asistenti pedagoga svou nezastupitelnou roli.    

Autor je vysokoškolský pedagog, s Novou školou o.p.s. spolupracuje jako metodik