Potřebujete si doplnit kvalifikaci asistenta pedagoga? Přihlaste se na lednový kurz

23.12.2020

Nová škola, o. p. s. společně s VOŠ Jabok otevírá přihlašování první běh Kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga pro rok 2021.

Kvalifikační studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu nově získá také kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Probíhat bude od 18. ledna do 11. února 2021 u ve třech vícedenních blocích.

Kapacita kurzu je omezená a brzy se naplní, proto neváhejte s přihlašováním.

A i když si to nikdo nepřejeme, jsme připraveni i na případnou on-line formu.

Detailní informace a on-line přihlašování najdete na stránkách Nové školy - klikněte zde.

Základní údaje kurzu

  • název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).
  • organizátoři: VOŠ Jabok ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.
  • termín:  od od 18. ledna do 11. února 2021 (1. blok:18. 1. - 21. 1. 2021, 2. blok: 1. 2. - 4. 2. 2021, 3. blok: 8. 2.- 11. 2. 2021)
  • místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí), případne on-line
  • cena: 10.000 Kč
  • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání (i bez maturity)