Prosba: Zapojte se do dotazníkového šetření k připravovanému Standardu činností asistenta pedagoga

20.09.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, učitelky a učitelé,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který je obsahově zaměřený na témata související s přípravou budoucího „Standardu činnosti asistenta pedagoga“ (dále jen Standard AP).

Standard AP aktuálně vzniká ve spolupráci ministerstva školství, Národního pedagogického institutu a dalších institucí. Výsledkem by měl být dokument, který bude stručný a přehledný a který pomůže ředitelům škol, učitelům, asistentům nebo i pracovníkům ze školských poradenských pracovišť nastavit práci asistenta pedagoga tak, aby byla co nejefektivnější.

Dotazník obsahuje čtrnáct otázek a jeho vyplnění by Vám mělo zabrat přibližně 10 minut.

Informace od Vás, pedagogů z praxe, jsou pro nás velmi důležité. Děkujeme za Vaši ochotu a čas, který dotazníku věnujete!

Zbyněk Němec a Nová škola o.p.s.

Dotazníkové šetření bylo k 11.10.2021 ukončeno, výsledky najdete na https://www.asistentpedagoga.cz/aktuality/zobrazit/jak-vidi-asistenti-standardy-sve-prace

Pozn. Dotazníková anketa vznikla s podporu projektu „Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou“ (Reg. č. 0016/2019/ACF/2). Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.