VOŠ Jabok otevírá kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

27.11.2023

Kvalifikační studium bude probíhat od 12. 1. do 22. 3. 2024.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Více najdete na https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-12-1-22-3-2024