Asistentka pedagoga s praxí v ZŠ i MŠ hledá práci v Českých Budějovicích a okolí

Monika Pletková Vytvořeno: 09.04.2021
Mám praxi v MŠ chlapec s ADHD a v ZŠ (malotřídní škola), kde jsem asistovala u chlapce s ADHD, dívky ze sociálně slabé rodiny a u chlapce s Aspergerovým syndromem. Často jsem suplovala za chybějící kolegy, takže mám praxi i s vedením výuky, vč. práce ve školní družině. Vedla jsem kroužek Společenské hry a Čtenářský klub, v rámci kterého jsem pak zorganizovala školní akci Noc s Andersenem. Mám vystudovaný akreditovaný vzdělávací program Studium pro asistenty pedagoga a akreditovaný vzdělávací program Vychovatelství. Oba tyto programy jsem zakončila obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí a mám platné osvědčení o příslušné odborné kvalifikaci.

Kontakt:

m.pletkova@seznam.cz Tel.: 603 477 142

«   zpět