Mám jako AP právo nepřímou činnost? Mohu si ji nechat proplatit zpětně?

Vytvořeno: 23.05.2020
Dobrý den,
pracuji v MŠ a můj úvazek je stanoven paní ředitelkou 30 hodin týdně přímé činnosti AP, který i vykazuji v měsíčním výkazu. Chtěla jsem se zeptat, zda mám mít v úvazku zahrnutou dle vyhlášky č. 248/1019 Sb., i nepřímou činnost (účastním se porad, akcí apod.). Pokud tak není a jestliže mám na ni nárok, jakým způsobem si mohu zažádat o její zpětné proplacení od ledna 2020.
Hana Vostrejžová

Odpověď:

Dobrý den, pokud pracujete na pozici asistentky pedagoga, měla byste mít v úvazku zahrnutou i nepřímou pedagogickou činnost - to vyplývá ze zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §22a), který říká, že nepřímou pedagogickou činnost mají vykonávat všichni pedagogičtí pracovníci (tedy i asistenti pedagoga). Podle vyhlášky by nepřímá pedagogická činnost asistenta pedagoga měla být v rozsahu 10% z úvazku. Se zpětným proplácením nepřímé pedagogické činnosti jsem se dosud nesetkal a předpokládám, že to možné není. Nicméně si pro budoucnost požádejte vedení školy o zařazení nepřímé pedagogické činnosti do placených hodin úvazku. Jiná situace by byla, pokud byste pracovala na pozici školní asistentky - školní asistenti jsou totiž vedeni jako nepedagogičtí pracovníci a jejich pracovní doba se tak na přímou a nepřímou pedagogickou činnost vůbec nedělí.

«   zpět