Může v jedné třídě vedle učitele vykonávat v rámci podpůrných opatření přímou pedagogickou činnost asistent pedagoga a další pedagogických pracovník na 0,5 úvazku?

Vytvořeno: 04.06.2020
Dobrý den,

zajímalo by mě, zda může v jedné třídě vedle učitele vykonávat v rámci podpůrných opatření přímou pedagogickou činnost asistent pedagoga a další pedagogických pracovník na 0,5 úvazku?

Dále by mne zajímalo, zda má v rámci podpůrných opatření další pedagogický pracovník na 0,5 úvazku stejný poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti jako ostatní učitelé na 1. stupni? To znamená při 0,5 úvazku 10/10 hodin?

Děkuji.

Adéla Dluhošová

Odpověď:

Dobrý den, ano, může. Podle současného znění §17 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., ve znění novelizace vyhláškou č. 248/2019 Sb.) mohou v běžných školách a třídách vykonávat pedagogickou činnosti "souběžně nejvýše tři pedagogičtí pracovníci" tedy klidně zde může být učitel, asistent pedagoga a další pedagogický pracovník.. Nastavení poměru přímé a nepřímé pedagogické činnosti záleží na pracovní pozici dotyčného. Podpůrná opatření sice zmiňují "dalšího pedagogického pracovníka", to ale není pracovní zařazení - v praxi školy tedy musí být zařazený jako učitel (to je nepravděpodobnější varianta), event. jako vychovatel... Za předpokladu, že jde o pracovní zařazení "učitel", poměr přímé a nepřímé činnosti se stanovuje jako pro učitele přiměřeného stupně a ročníku.

«   zpět