Můžeme získat asistenta pedagoga na více dětí s PO2 ve třídě?

Vytvořeno: 05.06.2020
Dobrý den. Jsem učitelka 3.třídy a zajímá mě, zda by byla jakákoliv možnost získat do třídy asistenta pedagoga. Ve třídě mám 4 děti s PO2 (dyskalkulie, dyslexie, dysortografie), 3 děti PO1( porucha pozornosti, pásmo podprůměru a ADHD s léky) a jednoho cizince. Další 2-3 děti půjdou na vyšetření. Děti je ve třídě 20. Velice by pomohlo, mít ve třídě asistenta k těmto dětem na dopomoc s vysvětlením atd. Ovšem PPP řekla, že není žádný nárok, muselo by být dítě s PO3. Je, prosím, jakákoliv možnost na získání AP a pomoc těmto dětem? Moc děkuji za odpověď. K. S.

Odpověď:

Dobrý den, v systému podpůrných opatření (řídí se podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) může poradenské zařízení doporučit asistenta pedagoga skutečně jen žákovi ve třetím nebo vyšším stupni podpory. Na Vašem místě bych se pokusil kontaktovat PPP, vysvětlit jim situaci ve třídě a požádat je, aby při diagnostice některého z dalších žáků zvážili možnost přidělení třetího stupně podpůrných opatření a doporučení asistenta pedagoga. (Stejně tak může PPP při příští rediagnostice některého z žáků, kteří jsou aktuálně na druhém stupni podpůrných opatření, zvýšit podporu na třetí stupeň a doporučit asistenta k tomuto žákovi.) Při komunikaci s poradnou můžete využít i podporu výchovného poradce - nebo, máte-li, i školního speciálního pedagoga - od Vás ze školy. Žádná jiná obecně dostupná alternativa, jak získat do třídy asistenta pedagoga, v současnosti bohužel neexistuje.

«   zpět