Má si AP vést evidenci své činnosti?

Vytvořeno: 06.06.2020
Dobrý den, mám dotaz ohledně výkazu činnosti AP. Je povinnost vést jakousi třídní knihu jeho činnosti, pokud ano, kdo ji zapisuje, třídní učitel? Vede se činnost v běžné třídní knize, či je K tomu určen jiný dokument?
Předem děkuji za odpověd.
I.Havlová

Odpověď:

Dobrý den, na úrovni obecně závazných předpisů (vyplývajících ze zákona, vyhlášky, metodických doporučení ministerstva školství apod.) neexistuje žádné ustanovení, které by předepisovalo nějaký takový způsob evidence činnosti asistenta pedagoga. Tedy - ne, oficiálně nic takového být nemusí. Je ovšem v pravomoci ředitele školy nějaký způsob evidence činnosti asistenta pedagoga pro vnitřní potřeby školy stanovit - v některých případech například vedou asistenti pedagoga stručnou evidenci své činnosti do samostatného sešitu, který pak pomáhá i při vyhodnocování činnosti asistenta a pokroků žáka v rámci komunikace se školským poradenským zařízením (PPP/SPC). Pozor výše uvedené platí pro asistenty pedagoga, nikoli pro školní asistenty - školní asistent jako projektový pracovník zpravidla musí vyplňovat měsíční výkazy práce.

«   zpět