AP - Distanční výuka

Vytvořeno: 22.02.2021
Dobrý den,

dcera je 5. třídě ZŠ s diagnózou lehké mentální retardace. V doporučení pedagogicko-psychologické poradny je uveden 3. stupeň podpůrných opatření, který zahrnuje mimo jiné také asistenta pedagoga v počtu 10 hodin. Během celé doby distanční výuky ale dcera "jede" podle standardních osnov pro pátou třídu a co nepochopí nebo nestihne s ní po odpolednech když se vrátím z práce dělám já. Chtěla jsem se tedy zeptat, jak je to s asistentem pedagoga. Zda během distanční výuky má "volno" nebo zda by nám mohl nějak pomoci. Je to opravdu náročné a samozřejmě vím, že nejsem jediná. Děkuji Vám

S pozdravem,
Alena Sýkorová

Odpověď:

Dobrý den, 

pomoc asistenta pedagoga patří mezi tzv. "podpůrná opatření", na jejichž poskytování mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona právo. A zavedení distanční výuky na tom nic nemění. Bylo by tedy úplně v pořádku, kdybyste se obrátila na školu s žádostí, aby asistent pedagoga pomáhal dceři i v době distanční výuky... Případně můžete klidně odkazovat na doporučení z PPP, ve kterém máte podporu asistenta pedagoga na 10 hod. týdně doporučenou, a klidně ve škole připomeňte, že toto doporučení platí i v době distanční výuky. Pokud by škola na Vaši žádost nereagovala a podporu asistenta pedagoga ani v omezeném rozsahu nezajistila, obraťte se s žádostí o pomoc při vyjednávání se školou na pedagogicko-psychologickou poradnu, která asistenta pedagoga doporučila. 

Jen pro úplnost dodávám, že výše uvedené platí za předpokladu, že je asistent pedagoga stále v práci - pokud by byl aktuálně v pracovní neschopnosti, bylo by potřeba řešit situaci individuálně, po dohodě se školou. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět