asistent pedagoga, sdílený asistent

Vytvořeno: 18.05.2021
Zdr avím Vás, chěla bych se Vás zeptat na jeden případ AP, jestli může být sdílený,
když má ve školce na starost chlapečka se sluchovým postižením, komunikuje s ním znakovou řečí, žák ma PO 4 A úvazek na tohoto žáka má 1,0.Má mu být přidělen ještě jeden chlapeček autista v rozsáhlé stádiu, který přidělává náročnou práci pedag.pracovníkovi k náročnému dítěti(komunikace,sebeobsluha,sociálně slabý), může býz tento asistent sdílený, nebo ne. Děkuji za odpověď. Eva Bolfová

Odpověď:

Dobrý den, 

teoreticky je možné, aby tento asistent byl nově vedený jako sdílený pro oba žáky. Poskytování podpůrných opatření, včetně podpůrného opatření ve formě asistenta pedagoga, se řídí podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.), která u pozice asistenta pedagoga ve čtvrtém stupni podpůrných opatření připouští, že tento asistent může zajišťovat podporu i většímu počtu žáků současně (samozřejmě za předpokladu, že jsou tito žáci vzděláváni dohromady v jedné třídě).

Prakticky to ale může být velmi složité. Pokud je jedná o běžnou (tedy ne-speciální) mateřskou školou a asistent chlapci se sluchovým postižením fakticky tlumočí do znakového jazyka veškerou komunikaci, bylo by sdílení tohoto asistenta ještě pro jiného žáka velmi nevhodné (chlapec se sluchovým postižením by se mohl dostat do výrazné sociální izolace) - v takovém případě bych doporučoval oslovit poradenské zařízení (PPP nebo SPC) a požádat je, aby zvážili, zda do MŠ nemohou doporučit i druhého asistenta pedagoga (třeba jen na zkrácený úvazek) anebo tlumočníka do znakového jazyka. 

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět