Cizinec ve třídě

Vytvořeno: 20.05.2021
Dobrý den, mám dotaz do naší třídy byla přidělena během roku nová žákyně cizinka (rozumí jen málo česky). Učitel si jí skoro vůbec nevšímá. Dítě nepracuje (např. nepíše do sešitu) a učitel probírá dál novou látku. Jak se mám k tomu postavit jako AP? Učitel se mnou vůbec neprobral (ani mě nepožádal o spolupráci), jak bych mohla pomoci nové žákyni. Snažím se sama dívce pomoci, ale nerada bych byla v rozporu s učitelem. Jsem přidělena jako AP ke svému dítěti. Alexandra

Odpověď:

Dobrý den, 

je chvályhodné, že nad možností pomoci žákyni takto přemýšlíte. A ze strany učitele je rozhodně nevhodné, že k žákyni přistupuje zrovna takto. Na Vašem místě bych doporučoval, buď abyste celou tuto situaci zkusila probrat s učitelem (po dobrém - jen se ptáte, jak můžete pomoct) anebo, pokud by učitel nebyl pro diskuzi s Vámi přístupný, zkuste se dojít poradit na Vaše školní poradenské pracoviště - tj. k výchovnému poradci (nebo ke školnímu speciálnímu pedagogovi, pokud máte tuto pozici ve škole zřízenou). Poradenský pracovník - výchovný poradce nebo školní speciální pedagog - by měl vědět, jak podpořit ve výuce žáka s odlišným mateřským jazykem, a může pak o Vašem větším zapojení promluvit i s Vaším učitelem. Řadu zajímavých a praktických materiálů pro práci s žákyní s odlišným mateřským jazykem můžete najít na webových stránkách neziskové organizace Meta - zde: https://www.inkluzivniskola.cz/

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.     

«   zpět