PRACOVNÍ SMLOUVA - AP

Vytvořeno: 22.05.2021
Dobrý den,

mám vystudovaný pedagogický obor (Mgr.). Ze své praxe mám zkušenosti jak z asistentce, tak učení.
V současné době jsem AP na ZŠ.
ve smlouvě mám 27 hodin přímé práce + 3 hodiny nepřímé práce, celkem 30 hodin, úvazek 3/4.
Prosím Vás, je možné správné v souladu se smlouvou, abych v distanční výuce, když třídy rotují a můj žák je na distanční výuce, abych zároveň v době při asistenci na dálku, současně vedla hodiny tělesné výchovy v jiné třídě, která je ve škole přítomna?
Dále Vás prosím, je opět v souladu s asistenční smlouvou, abych jsem dozorovala (suplovala) sama ve třídě žákům 10 hodin za týden? (ČJ, CH, PŘ, TV).
Do pracovního výkazu se hodiny navíc nepíší. Jak je tato práce placená? Nebo pracuji zadarmo nad svůj úvazek?
Předem Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem
M.Z.

Odpověď:

Dobrý den, 

na Váš dotaz se poměrně obtížně odpovídá, při nastavování podmínek pro práci asistentů pedagoga se totiž nikdy dříve s možností distanční výuky nepočítalo - se zavedením distanční výuky se tak i v náplni práce asistentů pedagoga do určité míry improvizuje. 

Obecně platí, že přednost by mělo mít vždy Vaše zapojení do podpory "Vašeho" žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, event. do podpory učitele, který ve třídě "Vašeho" žáka učí. Teprve když Vám - v důsledku dočasného zavedení distanční výuky - zbyde v úvazku nevyužitý čas, je možné zapojit Vás v tomto čase do podpory v jiné třídě.

Za běžných podmínek také platí, že suplovat za chybějící učitele by asistenti neměli - toto suplování se připouští jen v ojedinělých případech a jen výjimečně (pokud ředitel prokazatelně nemůže nahradit chybějícího učitele jiným kvalifikovaným učitelem). Nicméně i zde přináší distanční výuky určitá specifika a je pravda, že ředitelům někdy nezbývá nic jiného, než aby dočasně zapojili do podobných aktivit (suplování, dozorů) i asistenty pedagoga. Určitě se ale i takové pracovní zapojení musí odehrávat v rámci Vašeho úvazku (v rámci Vaší pracovní doby) - nikdo po Vás nemůže chtít, abyste pracovala nad rámec úvazku bez nároku na honorář. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.      

«   zpět