SUPLOVÁNÍ

Vytvořeno: 24.05.2021
Dobrý den,
prosím Vás, může být ve třídě sám AP s Mgr. vzděláním a učit žáky? (Suplovat třídu, ve které má svého svěřeného žáka).
Děkuji za Vaší odpověď

Odpověď:

Dobrý den, 

obvykle se uvádí, že asistenti pedagoga by za chybějící učitele suplovat neměli, a to hned ze tří dobrých důvodů: 1. Nejsou na to dostatečně kvalifikovaní (i když u asistentů s magisterským pedagogickým vzděláním tento důvod odpadá). 2. Neodpovídá to charakteru jejich profese (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. má asistent pedagoga pouze "poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi"). 3. Nejsou za to dostatečně placení. 

Pravda ale je, že výjimečně se suplování zajišťované asistenty pedagoga připouští - mělo by to být ale jen ve zcela ojedinělých a předem nepředvídatelných případech, kdy ředitel školy prokazatelně nemůže zajistit suplování jiným kvalifikovaným učitelem. A pak je tu v praxi někdy ještě suplování, které musí asistenti vykonávat v důsledku neočekávaného zavedení distanční výuky - to se řeší individuálně, protože ani v těchto případech někdy ředitel nemá na vybranou a nezbývá mu jiné lepší řešení. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět