nepřímá činnost asistenta pedagoga

Vytvořeno: 30.05.2021
dobrý den, co vše je náplní práce nepřímé činnosti asistenta pedagoga. Jedná se mi o to, zda musím ve svém volném čase chystat testy a pracovní listy pro žáky s SVP, pokud nemám ani hodinu nepřímé pedagogické činnosti, jen přímou.

Odpověď:

Dobrý den, 

v obecné rovině náplň nepřímé pedagogické činnosti popisuje vyhláška č. 263/2007 Sb. (která stanovuje pracovní řád pro zaměstnance ve školství) - u asistentů pedagoga sem spadá zejména: dohled nad žáky v době mimo výuku, pomoc učiteli s přípravou pomůcek a pracovních materiálů, konzultace s učiteli nebo i s rodiči žáků, účast na různých poradách, samostudium ad.

Rozhodně ale platí dvě důležité věci: 1) Nikdo po Vás nemůže chtít, abyste vykonávala jakékoli pracovní úkoly mimo svou pracovní dobu. 2) V úvazku určitě musíte mít zahrnutou jak přímou, tak i nepřímou pedagogickou činnost - podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §22a) mají všichni pedagogičtí pracovníci (a tedy i asistenti pedagoga) vykonávat jak přímou, tak i nepřímou pedagogickou činnost. U asistentů pedagoga bývá čas na nepřímou pedagogickou činnost obvykle vymezen na 10 % z jejich celkové týdenní pracovní doby. Pokud tedy skutečně nemáte v úvazku vymezený žádný čas na nepřímou pedagogickou činnost, požádejte ve škole o vysvětlení a nápravu. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.  

«   zpět