Asistent pedagoga s výučním listem

Vytvořeno: 03.06.2021
Dobrý den, může asistent pedagoga s výučním listem a kurzem pracovat u dítěte se SVP ve třídě MŠ jako asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 sdílený ve škole (úvazek 30 hod.)? Momentálně si ještě doplňuje vzdělání dálkovým studiem střední školy k získání maturity. Pokud ano, do jaké platové třídy ho zařadit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, 

pro pozici "asistenta pedagoga podle §5 odstavce 3" (vyhlášky č. 27/2016 Sb., v souladu s §20 zákona o pedagogických pracovnících) platí, že asistent pedagoga musí mít ukončenou střední školu s maturitou a nějaké pedagogické vzdělání k tomu (buď vzdělání v pedagogickém oboru nebo kvalifikační kurz pro asistenty). Uchazeč, který maturitu ještě nemá, tedy není pro danou pracovní pozici dostatečně kvalifikovaný. 

Na druhou stranu ale podle §22 odstavce 7 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) škola může na pozici pedagogického pracovníka (tedy i na pozici asistenta pedagoga) dočasně zaměstnat i nekvalifikovaného zájemce - ovšem jen pod podmínkou, že se o dané místo žádný jiný kvalifikovaný zájemce neuchází.    

Zařazení asistenta pedagoga do platové třídy je obvykle primárně závislé na výši dotace, kterou škola na asistenta dostane od státu; pro asistenty není pevně stanovena jedna platová třída, pohybují se v rozmezí od 4. do 9. platové třídy. Více informací k tomuto uvádíme také na webu- zde: https://www.asistentpedagoga.cz/asistent-pedagoga/zakony-vyhlasky/plat-asistenta-pedagoga

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět