platová třída

Vytvořeno: 03.06.2021
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, za jakých podmínek je asistent pedagoga zařazen do 9. platové třídy ? Musí na to mít pedagogické vzdělání ?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, 

na toto bohužel neexistuje úplně jednoznačná odpověď. Rozhodně ale platí, že každý asistent musí mít nějaké pedagogické vzdělání (získané buď studiem v pedagogickém oboru nebo studiem v kvalifikačním kurzu pro asistenty) - bez pedagogického vzdělání by asistent nebyl na svou pozici kvalifikovaný, a to platí i pro nižší platové třídy. 

Jediné, co je ve stávající legislativě v tomto směru závazné, je tzv. "katalog prací" (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), kde se u asistentů pedagoga v 9. platové třídě uvádí tyto předpokládané činnosti: 

"1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga. 2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele." 

Pro praxi lze tedy usuzovat, že asistent, který vykonává tyto činnosti, by měl být zařazený do 9. platové třídy; na druhou stranu ale popis těchto činností a popisy činností uváděných u jiných platových tříd jsou natolik obecné, že je lze v praxi interpretovat dost různě... Reálně tak platí, že v deváté platové třídě jsou asistenti zařazeni jen výjimečně, a to hlavně pokud je jejich ředitel do této platové třídy zařadit chce + pokud jejich ředitel má v rozpočtu dost peněz na to, aby je do této platové třídy zařadit mohl. 

S přáním všeho dobrého,   

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.  

«   zpět