První prodloužení smlouvy na dobu určitou

Vytvořeno: 06.06.2021
Dobrý den, co mohu jako AP na ZŠ dělat, jestliže mě byla po roce prodloužena smlouva jen na 10 měsíců??
Bylo mi vedením odpovězeno, že škola může prodloužit smlouvu i jen na 2 měsíce a že se doporučení PO dítěti s termínem do 31.8. následujícího roku nijak nevztahuje na smlouvu AP. Peníze na AP prý škola na plat o prázdninách nedostane..
Proč to ale v prvním roce kontraktu šlo? Mám to chápat tak, že po 10 měsících (školního roku) práce jako AP mám odejít na ÚP bez přiznání nároku na dovolenou?? Nějaký nárok mi přece na dovolenou musí vzniknout?? Co mohu očekávat? Škola mi v červnu nařídí vyčerpat dovolenou s absencí u žáka nebo mi musí dovolenou proplatit???
Moc Vám děkuji za odpověď. Cítím se v pasti. Ráda bych v práci AP v budoucnu pokračovala, ale v současné škole bez další práce jsem bezradná..

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na dovolenou by Vám samozřejmě vzniknul - podle zákona mají asistenti pedagoga (stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci) nárok na 40 dnů dovolené za rok. Kdybyste byla zaměstnána jen 10 měsíců, zkrátil by se Vám tento nárok na cca 32,5 dne dovolené. Pokud byste nebyla zaměstnána i během prázdnin, bylo by téměř nemožné si tuto dovolenou vybrat. 

V první řadě ale upozorněte vedení školy, že Vám podle zákona musí dát smlouvu na minimálně 12 měsíců. Konkrétně je toto uvedeno v zákoně o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací), který po změně platné od roku 2016 v §23a doslova říká: "Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců." Jediné výjimky z tohoto pravidla zákon připouští u asistentů, kteří nejsou na svou pozici kvalifikovaní, a u asistentů, kteří jsou přijímáni jen jako záskok za jiného dočasně nepřítomného pracovníka. 

Celé platné znění zákona najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

  

«   zpět