asistent pedagoga

Vytvořeno: 29.06.2021
Je možné do MŠ při zdravotnickém zařízení (které je zapsané v rejstříku školských zařízení a má vedení ve Speciální ZŠ a MŠ) doporučit asistenta pedagoga? Děkuji za info.

Odpověď:

Dobrý den, 

složitá otázka, obávám se, že stávající závazné normy (školský zákon a na něj navazující vyhlášky) nic podobného neumožňují. Stávající školská legislativa v podstatě připouští dvě varianty financování pozice asistenta ze státního rozpočtu: 1. Financování asistenta pedagoga v režimu "podpůrného opatření", funguje v běžných (ne-speciálních) školách a třídách, podmínkou je zde doporučení zřízení pozice AP ze strany školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), na základě diagnostiky nějakého konkrétního žáka. V MŠ při zdravotnickém zařízení se ale děti často mění, proto tento systém zde nejde aplikovat. 2. Financování asistenta pedagoga ve speciálních školách a třídách (zřizovaných podle §16, odstavce 9 školského zákona) funguje od 1.1.2020 na základě stabilních dotací poskytovaných státem podle počtu žáků třídy, uplatňovaného vzdělávacího programu, věku žáků a závažnosti jejich postižení. Ani tento systém ale nelze v MŠ při zdravotnickém zařízení uplatnit, opět proto, že děti jsou zde různé a nejsou zde vzdělávány dlouhodobě. 

Nic ovšem nebrání tomu, aby MŠ při zdravotnickém zařízení zřídila pozici asistenta pedagoga, pokud sežene peníze na financování této pozice jinde - například z dotace zřizovatele dané MŠ. 

Doporučuji kontaktovat s tímto dotazem i MŠMT, třeba je tím upozorníte na dosud neřešený problém. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět