Informace

Vytvořeno: 29.06.2021
Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga , ráda bych od září 2021 zavedla pro děti se SVP (2. třída), které mám ve třídě na starosti jejich portfolia, jen nějak ,,tápu,, co by přesně měly obsahovat a jakou formou je psát.
Také mi, prosím, dovolte dotaz, pokud jsem studující speciální pedagog , tedy zatím pouze Bc. - ve studiu dál pokračuji, mám nárok se podílet na tvorbě IVP, jeho vyhodnocení a mohu dělat pedagogické intervence ?
Bohužel máme s paní učitelkou i výchovnou poradkyní na mnohé věci rozdílné názory a docela je mi zdůrazňováno, že pedagogové jsou oni, ne já, byť se snažím pouze dodržovat pokyny z PPP, co mají děti psáno. Ještě, prosím, nemohu nikde najít, zda je někde ukotveno, že by se měl asistent pedagoga a jeho metodický vedoucí, což u nás ve škole je výchovná poradkyně pravidelně scházet a probrat děti s svp, co a jak se s nimi pracuje, zda jsou pokroky, atd.?
Velmi vám děkuji za odpověď, Lenka Kováříková

Odpověď:

Dobrý den, 

je to hodně dotazů dohromady, zkusím stručně odpovídat postupně: 

1. Portfolia žáků nemají jednotnou strukturu nebo podobu, nezávazná doporučení na jejich tvorbu najdete třeba zde: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/portfolio-zaka-v-praxi-zkusenosti-ze-skolamysle nebo zde: https://www.eduzin.cz/trendy-ve-vzdelavani/jak-zjistit-co-zak-opravdu-umi-portfolio-alternativa-k-testovani-ktera-skoro-nema-chybu/ 

2. Pedagogické intervence vykonávat můžete, záleží ale na řediteli škol, zda Vás výkonem pedagogických intervencí pověří (může pověřit Vás, může ale také pověřit jen učitele). 

3. Tvorba IVP je vždy primárně úkolem učitelů, kterým v tomto mohou pomoci poradenští pracovníci školy (výchovný poradce, školní psycholog nebo speciální pedagog); to, zda učitel asistenta pedagoga (i když je to student VŠ) k tvorbě IVP přizve, záleží jen na učiteli. 

4. To, jak by měla probíhat metodická podpora asistenta pedagoga v rámci školy (tj. to, zda a jak často by měl asistent konzultovat třeba s výchovným poradcem nebo školním speciálním pedagogem) nikde pevně stanoveno není. Bohužel. V praxi tak záleží na potřebách jednotlivých pracovníků a možnostech jednotlivých škol - někde asistenti pedagoga konzultují s pracovníky školního poradenského pracoviště každý týden, někde jednou za měsíc, a někde nekonzultují téměř vůbec. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět