Kvalifikace

Vytvořeno: 13.07.2021
Dobrý den,
mám maturitu z pedagogiky a psychologie na ISŠ obor 63-44-6 zaměření zdravotní a sociální služby. Stačí mi toto vzdělání na výkon pozice asistent pedagoga nebo musím absolvovat kurz Asistent pedagoga? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

obávám se, že Vám neumím odpovědět úplně jednoznačně, je to totiž otázka interpretace zákona. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563), podle kterého je středoškolské vzdělání s maturitou dostatečné v případě, že jde o vzdělání v oboru "s pedagogickým zaměřením". 

Ne zcela dořešenou otázkou ovšem je, které obory lze považovat za obory "s pedagogickým zaměřením". Běžně se za takové považují obory, které mají zaměření na pedagogiku nebo vzdělávání v názvu - v takovém případě by Vaše vzdělání dostatečné nebylo a musela byste si doplnit kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Může se ale stát, že ředitel školy shánějící asistenta pedagoga řekne, že za obor s pedagogickým zaměřením považuje každý obor, který má u maturity zkoušku z pedagogiky - v takovém případě by Vaše dosažené vzdělání stačilo a kvalifikační kurz už byste si doplňovat nemusela. Tedy, jak už jsem zmínil, je to otázka intepretace zákona. Pokud byste chtěla mít jistotu, zkuste se ještě s tímto dotazem obrátit na ministerstvo školství.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.       

«   zpět