Přímá a nepřímá činnost AP

Vytvořeno: 31.08.2021
Dobrý den, žádám Vás o radu. Zajímalo by mě, jak to mají asistenti pedagoga s nepřímou činností v MŠ při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně. Musí svou nepřímou činnost vykonávat na pracovišti?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

nastavení rozsahu nepřímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga se řídí podle příslušného nařízení vlády (č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací) a vyhlášky (č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších novelizací) - obecně platí, že nepřímá pedagogická činnost má tvořit 10 % z časové dotace úvazku, při celém úvazku tedy má jít o 4 hodiny týdně (doplňující 36 hodin přímé pedagogické činnosti týdně). 

To, zda bude nepřímá pedagogická činnost vykonávána na pracovišti nebo jinde (třeba i z domova), záleží na řediteli školy. Vyhláška, která stanovuje pracovní řád pro zaměstnance ve školství (vyhláška č. 263/2007 Sb.), k tomu v §3 odstavci 2 doslova uvádí, že: " Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci i na jiném s ním dohodnutém místě."

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec    

Nová škola o.p.s.

«   zpět