Náplň práce asistenta pedagoga

Vytvořeno: 01.09.2021
Dobrý den, pracuji na škole 16/9 a kromě ZŠ je naší součástí i základní škola speciální, kterou navštěvují žáci se středně těžkým mentálním, těžkým mentálním postižením i žáci s PAS. Někteří tito žáci musí být krmeni i přebalováni a já se vás ptám následující otázkou.
Je krmení a přebalování v náplni práce asistenta pedagoga?
Zřizovatel tvrdí, že ano. Slova přednášející na webináři, zabývající se asistenty pedagoga z hlediska právního, mně potvrdila, že ne.
Velmi ráda bych věděla, zda může ředitel školy zahrnout tyto činnosti do náplně práce asistenta pedagoga.
Předem děkuji za odpověď. Marcela Valentová

Odpověď:

Dobrý den, 

ano, tyto činnosti mohou být součástí náplně práce asistenta pedagoga a ředitel školy je do asistentovy náplně práce zahrnout může. 

Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou v platné legislativě popisovány v §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších novelizací) - v odstavci 4 vyhláška uvádí, že asistent pedagoga má zajišťovat mimo jiné i "nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a při pohybu", přičemž pod uvedenou "pomoc při sebeobsluze" může spadat i krmení nebo přebalování žáků.

Celé znění platné vyhlášky najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.  

«   zpět