Skolní asistent

Vytvořeno: 17.09.2021
Dobry den, prosim jaka je napln prace skolniho asistenta v MŠ. Dekuji

Odpověď:

Dobrý den, 

náplň práce školního asistenta v MŠ je popsána v dokumentu ministerstva školství "Přehled šablon a jejich věcný výklad". Příslušnou citaci z dokumentu a odkaz na dokument přidávám níže. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.


Citace (str. 16):

" Školní asistent vykonává např. následující činnosti: 

a) Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině, a to formou spolupráce s rodiči. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte. 

b) Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte. 

c) Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (výlety, školy v přírodě apod.) a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

d) Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání. Dále vykonává např. organizační činnosti při zajištění školního stravování dětí (komunikace se školní jídelnou a rodiči apod.), podporuje děti při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka. 

e) Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti podle potřeb pedagoga. Účelem asistentovy podpory v oblasti administrativních a organizačních úkonů je, aby pedagog získal více času na vlastní individuální práci s dětmi. Tyto podpůrné činnosti ale nejsou hlavní pracovní náplní školního asistenta." 

Dokument: MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2020). Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Verze aktualizovaná k 31. 03. 2020. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf 

«   zpět