Úloha asistenta v družině

Vytvořeno: 18.09.2021
Dobrý den, prosim Vás o informaci, na základě čeho může vychovatelka v družině a školním klubu zadávat co se obtížnosti týče asistentovi pedagoga úkol při přímé pedagogické podpoře ? Měl by vychovatel znát jeho zařazení do třídy za účelem, co může po asistentovi pedagoga požadovat ? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, 

toto nelze úplně obecně stanovit, záleží to na konkrétní situaci a především pak na kvalifikaci asistenta pedagoga. Zařazení do platové třídy u asistenta vychovatel nijak zohledňovat nemusí (nakonec on ten popis činností asistentů u jednotlivých platových tříd podle katalogu prací je natolik vágní, že stejně v praxi nijak nepomáhá). Důležitým východiskem je zde ale dosažené vzdělání asistenta pedagoga - vychovatel by neměl zadávat asistentovi takové úkoly, na které asistent není dostatečně kvalifikovaný (tedy je-li asistentkou třeba bývalá učitelka v důchodovém věku, je možné jí zadat v podstatě cokoli, ovšem je-li asistentkou třeba pracovnice s pouhým výučním listem a kvalifikačním kurzem, jsou možnosti zadání úkolů už limitované). Pokud si vychovatel není přiměřeností složitosti práce zadávané asistentovi jistý, měl by mít možnost poradit se o konkrétních okolnostech s někým z poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní speciální pedagog) nebo s někým z vedení školy. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.  

«   zpět