asistent pedagoga - možnost zaměstnání

Vytvořeno: 24.09.2021
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda současná legislativa umožňuje vykonávat práci asistenta v MŠ člověku, který studuje 1. ročník VŠ v rámci celoživotního vzdělávání Pedagogickou fakultu obor Pedagogika předškolního věku. Bohužel nemá kurz asistenta pedagoga. Má sociální kurzy, pracovala v Diakonii, v sociální péči..., v současné době pracuje na pozici chůva. Velice o ní jako o asistenta pedagoga stojíme, ale mám obavu, že nás legislativa nepustí. Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací). Podle zákona je na pozici asistenta pedagoga nutné mít buď vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením nebo příslušný kvalifikační kurz, přičemž za vhodný kvalifikační kurz se považuje také jakýkoli kurz, který je pořádaný vysokou školou v rámci programů celoživotního vzdělávání a zároveň je zaměřený na pedagogiku. Bohužel ale zákon neuznává probíhající vzdělávání, za kvalifikovaného je zájemce považován až po absolvování příslušného kurzu. Jinak řečeno - Vámi popisovaná zájemkyně získá kvalifikaci na pozici asistentky pedagoga, ale až po úspěšném absolvování kurzu CŽV.     

Zároveň ale považuji za potřebné zmínit, že podle §22 odstavce 7 téhož zákona škola může na pozici pedagogického pracovníka (tedy i asistenta pedagoga) zaměstnat dočasně i pracovníka nekvalifikovaného, a to pod podmínkou, že se o místo neuchází žádný jiný kvalifikovaný zájemce. Pokud se Vám tedy o práci asistentky nepřihlásí jiná (kvalifikovanější) zájemkyně, můžete zaměstnat i onu nekvalifikovanou asistentku, s tím, že si potřebnou kvalifikaci v budoucnu doplní absolvováním onoho kurzu CŽV.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s. 


«   zpět