Plný úvazek - dotaz na počet hodin PPČ a NPČ při plném pracovním úvazku

Vytvořeno: 04.10.2021
Dobrý den, nastoupila jsem jako asistentka pedagoga na plný pracovní úvazek (40 hodin).
Na rozvrhu hodin od vedení školy mám sice napsáno PPČ 36 hodin a NPČ 4 hodiny.
Nicméně je po mě vedením školy požadována jedna hodina týdně navíc ve školní družině, buď ráno, nebo odpoledne.
S žákem jsem po celou dobu vyučování i o přestávkách, dále ho doprovázím po vyučování každý den na oběd do ŠJ a poté do školní družiny.
Dvakrát týdně máme vyučování do 12:35 hod. Zbytek týdne je vyučování do 11:40 hod.
Ve třídě jsem po dohodě s paní učitelkou od 7:45 a z družiny odcházím v 15:30 hod. (každý den)
Chci se zeptat, zda je požadavek vedení školy oprávněný.
Děkuji za odpověď.
Ivana

Odpověď:

Dobrý den, 

ano, podle uvedených údajů se zdá být vše v pořádku. Při plném úvazku máte pracovní dobu 40 hodin týdně, z toho u asistenta pedagoga má přímá pedagogická činnost tvořit 36 hodin týdně a nepřímá pedagogické činnost 4 hodiny týdně. 

Rozpočítáno na dny Vám pracovní doba vychází na 8 hodin denně, což by při zahájení práce v 7:45 vycházelo pravidelně do 15:45 (resp. kdybychom započítali i zákonem vyžadovanou půlhodinovou přestávku na oběd, tak by konec vycházel dokonce až na 16:15). U nepřímé pedagogické činnosti platí, že ředitel může rozhodnout, zda bude vykonávána na pracovišti nebo z domova - pokud ale ředitel zadá asistentovi výkon nepřímé pedagogické činnosti (částečně nebo i zcela) na pracovišti, má na to právo. Do nepřímé pedagogické činnosti pak patří i dohledy, tedy i dohled třeba během přestávek nebo během oběda už může být počítán jako výkon nepřímé pedagogické činnosti.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec 

Nová škola o.p.s.  

«   zpět