Nepřímá pedagogická činnost AP

Vytvořeno: 03.11.2021
Dobrý den, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc v nejasných otázkách týkajících se asistentů pedagoga (běžné třídy MŠ, AP z PO)
1, v doporučení SPC je uvedeno PNFN 40 hodin týdně ( úvazek asistenta pedagoga). Musíme přidělit asistentu pedagoga nepřímou práci, i když dítě potřebuje po celou dobu pobytu jeho přítomnost? (tzn. 40 hodin týdně?), dítě s tělesným handicapem.
2, v jiném doporučení SPC je uvedeno PNFN 30 hodin týdně ( úvazek asistenta pedagoga), v dotovaných 30 hodinách týdně má být zahrnuta i nepřímá výchovná činnost AP? Pokud ne, kde hledat finanční zdroje? Dítě je v MŠ přítomno 6 hodin denně, jedná se o dítě s PAS.

Děkuji.
Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Odpověď:

Dobrý den, 

omlouvám se za zpoždění s odpovědí. Nepřímou pedagogickou činnost (v legislativních dokumentech pojmenovanou jako "práce související s přímou pedagogickou činností") do náplně práce asistenta pedagoga zahrnout musíte - jak zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) tak i vyhláška stanovující pracovní řád zaměstnanců ve školství (č. 263/2007 Sb.) shodně konstatují, že všichni pedagogičtí pracovníci (a tedy i asistenti pedagoga) mají vykonávat jak přímou, tak i nepřímou pedagogickou činnost. 

V souladu s vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., příloha č. 1) by v úvazku asistenta pedagoga měla tvořit 90 % přímá a 10 % nepřímá pedagogická činnost - asistent s doporučeným úvazkem 40 hodin týdně by tedy měl mít 36 hodin přímé a 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti týdně, asistent s doporučeným úvazkem 30 hodin týdně by měl mít 27 hodin přímé a 3 hodiny nepřímé pedagogické činnosti týdně. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět