Nefunkční komunikace mezi rodinou a asistentem pedagoga

Vytvořeno: 06.11.2021
Dobrý den,
Máme dceru, které byl přidělen asistent pedagoga (nerovnoměrně rozložená skladba nadání, pomalejší pracovní tempo, odklonitelná pozornost, dyslexie, dysgrafie a dysortografie dle vyjádření PPP). Dcera je v 5.třídě, od první třídy jí byla přidělena asistentka pedagoga. Bohužel komunikace s asistentkou pedagoga je zcela nefunkční. Její úvazek je 20 hodin týdně. V době distanční výuky se “vypařila”, pokud ji o cokoliv žádám reaguje, že není asistentka dítěte, ale asistentka pedagoga…. Mám vážné podezření, že rozsah 20 hodin není naplněn, nebo je využitý mimo rámec (2 hodiny admin, 18 hodin přímé nebo nepřímé asistence ve třídě - dceři nebo ostatním dětem v krajním případě v rámci školy, tento rozsah vnímám). Bohužel dceru učí i v jiných hodinách jako učitelka a její přístup je zvláštní (nedoplňuje učivo, nezapisuje známky… těžko se orientuji, pokud se chci s dcerou učit a připravit ji na písemky. Z hodin paní asistentky si toho dcera moc neodnese). Mohu se obrátit na někoho nestranného mimo školu, kdo by situaci posoudil (ředitel na neschopence a je s ním těžká komunikace všeobecně).

Odpověď:

Dobrý den, 

omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. V případě, kdy zákonný zástupce žáka není spokojený s výkonem práce asistenta pedagoga a nepomáhá konzultace se samotným asistentem nebo s učitelem, doporučujeme v první řadě zkusit se obrátit na vedení školy a řešit to s ředitelem nebo jeho zástupcem. Pokud ale komunikace s vedením školy není možná, máte dvě možnosti: 1) Obrátit se s žádostí o konzultaci a intervenci v dané věci na školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které asistenta pedagoga Vaší dceři doporučilo - toto bych určitě doporučoval jako první možnost. 2) Pokud by ani komunikace s PPP/SPC nepomohla a závažné problémy přetrvávaly, můžete se pak vždy obrátit na Českou školní inspekci (to ovšem doporučuji jako nejzazší možnost, obvykle to totiž nepřispěje k dobrým vztahům mezi školou a rodinou žáka). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět