Změna výše úvazku

Vytvořeno: 20.12.2021
Dobrý den,
pracuji jako AP na plný úvazek, tedy 1,0, na prvním stupni. PO je PPP nastaveno na dva roky (od letošního září do srpna 23), a taková je i má pracovní smlouva. Jsem s dítětem tedy při vyučování i v družině. Maminka chce ale, aby chlapec chodil do družiny od pololetí jen dva dny v týdnu a časem ho odhlásit úplně. ŘŠ tvrdí, že mi tedy musí změnit pracovní smlouvu, snížit výši úvazku. Je tento postup správný? Není možné jiné řešení?
Děkuji
K. Sudová

Odpověď:

Dobrý den, 

je pravda, že asistent pedagoga je oficiálně vedený jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), a pokud by onen žák se SVP vůbec nebyl do družiny přihlášen, nemohl by v družině být ani tento asistent, a ředitel by pak neměl jak asistentovi naplnit počet hodin přímé pedagogické činnosti (při plném úvazku se má jedna o 36 hodin přímé pedagogické činnosti týdně). Pokud by ale žák se SVP zůstal v družině přihlášený, mohl by asistent nadále působit i v družině, a to i ve dnech, kdy by si rodiče žáka se SVP vyzvedli už po obědě - asistent by v družině pomáhal vychovateli se všemi přítomnými dětmi tak, aby přihlášený žák se SVP mohl kdykoli přijít. 

V dané situaci bych tedy doporučoval, aby se škola pokusila domluvit s rodiči žáka se SVP na tom, aby nechali žáka v družině přihlášeného, Vy jako asistentka budete moct i nadále v družině pomáhat (i ve dnech, kdy žák se SVP nepřijde), a žák se SVP se bude moct do družiny kdykoli zapojit (nakonec můžete zkusit zdůraznit rodičům žáka, že i pobyt ve družině může být důležitou formou podpory zapojení jejich syna do kolektivu). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec, 

Nová škola o.p.s.  

    

«   zpět